Annoncørbetalt indhold

HTX-ere ved, hvad de vil

Ingeniør, læge, dyrlæge, arkitekt, design, software …

På et teknisk gymnasium træffes den første store beslutning endeligt efter et halvt år

De kommende HTX-ere er målrettede og fokuserede unge mennesker, vurderer Lykke Petersen, som ude i folkeskoleklasserne rådgiver om blandt andet HTX-uddannelsens muligheder.

”De er både nørdede og vidende. Typisk har de helt fra start blikket rettet mod deres videre uddannelse efter gymnasiet”, fortæller hun.

Eleverne skal efter et halvt års grundforløb vælge en såkaldt studieretning – altså beslutte sig endeligt for, hvilken kurs de vil følge de kommende 2 ½ år. Odense Tekniske Gymnasium tilbyder i alt ni studieretninger fordelt med fem inden for området naturvidenskab, to på det kommunikationstekniske område og to med fokus på teknologi.

Naturvidenskab

Er for elever, der måske ser sig selv som ingeniører, forskere eller ansat i sundhedssektoren. Eller måske interesserer de sig bare for matematik eller naturvidenskabelige fag.

De naturvidenskabelige studieretninger præges af megen teori, som afprøves i eksperimenter eller gennem omfattende matematiske modeller. Eleverne kan vælge studieretning med fokus på følgende kombinationer: Matematik og fysik, matematik og kemi, matematik og biologi, matematik og bioteknologi eller kemi og biologi.

Desuden skal eleven vælge et såkaldt tredje studieretningsfag. Det kan være astronomi, filosofi, psykologi, biologi, idræt samt statik og styrkelære. Valget af det tredje studieretningsfag afhænger af, hvilken overordnet studieretning eleven har valgt.

Annonce

Kommunikation

Her er verden langt større end lille Danmark. Fagenes internationale horisont slår igennem og gør området relevant for kommende mediefolk, der måske vil producere hjemmesider eller designe beklædning eller fokusere på arkitektur.

Her kan eleverne vælge mellem to studieretninger: Engelsk og kommunikation/it eller kommunikation/it og design.

Engelsk og kommunikation/it indeholder et fire ugers intensivt studieophold i et engelsktalende land. Eleven lærer at producere plakater, hjemmesider og videoer, men også at målrette et budskab mod en bestemt gruppe mennesker. Sproglig forståelse i tale og skrift har betydelig vægt, og det samme gælder forståelse af kultur- og samfundsforhold i den engelsksprogede verden.

Kommunikation/it og design-valget indebærer, at eleven lærer at analysere produkters design ud fra deres form, funktion og æstetik og at udarbejde skitser, modelarbejde og 3D-visualisering. Ligeledes arbejder eleverne med de samme kommunikationselementer, som studieretningen ovenfor.

Det tredje studieretningsfag kan være international teknologi og kultur, samfundsfag eller mediefag.

Annonce

Teknologi

Dette område søger eleverne gerne mod, hvis de holder af projektarbejde og måske drømmer om at videreuddanne sig inden for produktion eller design. Gode ideer blomstrer, men skal gennemarbejdes, før de kan føres ud i livet.

Her findes to valgmuligheder: Teknologi og design eller teknologi og samfundsfag.

Teknologi- og design-eleverne udvikler produkter og skal vurdere, i hvor høj grad de belaster miljøet. I klassen opbygges en lille fabrik til ”masseproduktion”, og produktet skal sælges og markedsføres. Desuden bliver de i stand til at analysere produkters design ud fra deres form, funktion og æstetik. Elevens egne designprodukter skal illustreres med skitser, modelarbejde, produktfremstilling og 3D-visualisering.

Teknologi- og samfundsfag-eleverne skal ud over ovennævnte teknologi-emner lære om betydning af den teknologiske udvikling og om de sociale, økonomiske og politiske sammenhænge i Danmark og i udlandet.

Det tredje studieretningsfag kan være international teknologi og kultur, erhvervsøkonomi, innovation eller statik og styrkelære.

Annonce

Teknikfag

Uanset hvilken studieretning, eleverne vælger, er det såkaldte teknikfag en obligatorisk del af HTX-uddannelsen. Teknikfaget ligger i 3. G, og der kan vælges inden for områderne Byggeri og energi, Proces, Levnedsmiddel og sundhed eller Design og produktion.

Læs også Flere vil på teknisk gymnasium

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.