Annonce
Langeland For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Langeland

Nedgang på bundlinjen: Holm's Multiservice ApS i Simmerbølle går fra overskud til underskudOverskuddet i Simmerbølle-virksomheden Holm's Multiservice ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 181 til -6598 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 18.936 kroner i det foregående regnskabsår til 63.389 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -6598 kroner efter skat, voksede formuen i Holm's Multiservice ApS sidste år fra 13.632 til 16.636 . Virksomheden ledes af direktør Jack Weinreich Holm. Virksomhedens reelle ejere er Jack Weinreich Holm. Holm's Multiservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Udbredelse af bredbånd og datanetværkKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Funkt ApS i Rudkøbing går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Funkt ApS, der er et firma i Rudkøbing. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 47.644 til -952 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 47.644 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 224.666 kroner i det foregående regnskab til 187.743. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -16.305 til -17.257 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Leif Ravn Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Leif Ravn Hansen. Funkt ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at skabe design samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Røjle Trapper & Stål ApS i Søndenbro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Røjle Trapper & Stål ApS, der er et firma i Søndenbro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 49.082 til -24.994 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 521.109 kroner i det foregående regnskab til 367.134 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -547.590 til -572.583 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Eli Jæger-Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jan Jæger Larsen,Allan Jæger Larsen. Røjle Trapper & Stål ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er produktionsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Glocalconnector ApSNr Longelse-virksomheden Glocalconnector ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -18.690 til -42.372 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 49.004 kroner i det foregående regnskab til 35.655 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -187.739 til -230.111 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Sebastian Østergaard Ngelia. I første omgang er det Ngelia Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Østergaard Ngelia, der er den dominerende ejer. Glocalconnector ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med global kontaktformidling, lokale udviklingsprojekter, destination management, eksport af varer og køretøj samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nyt regnskab: Degnehaven 1 ApS i Nr Longelse får underskudDet seneste år er endt med underskud i Nr Longelse-virksomheden Degnehaven 1 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-10/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -498.497 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -477.796 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sebastian Østergaard Ngelia. I første omgang er det Ngelia Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sebastian Østergaard Ngelia, der er den dominerende ejer. Degnehaven 1 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Campingpladser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive campingplads, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Bagenkop er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Fiskeriselskabet Lundsgaard ApS i Bagenkop. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2253 til 63.199 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 85.761 kroner i det foregående regnskabsår til 135.991 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bagenkop-firmaet fra -182.452 til -106.413. Virksomheden ledes af direktør Sten Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Sten Christensen og Lars Lundsgaard Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Fiskeriselskabet Lundsgaard ApS anbragt i branchen "Havfiskeri". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor erhvervsfiskeri og hermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Messetæpper A/S i Hesselbjerg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Messetæpper A/S i Hesselbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5,0 millioner til 252.285 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 143.317 kroner i det foregående regnskabsår til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hesselbjerg-firmaet fra 3,2 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Hansen. I første omgang er det GP-HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Messetæpper A/S anbragt i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af tæpper og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Tranekær er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PH-service A/S i Tranekær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -154.255 til 325.473 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 8,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.239 kroner i det foregående regnskabsår til 492.740 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tranekær-firmaet fra 7,1 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Hansen. I første omgang er det GP-HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PH-service A/S anbragt i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremstille messestande og messeartikler samt anden dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tandlæge-virksomhed i Rudkøbing fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tandlægeselskabet Morten Ellehammer ApS, der er en virksomhed i Rudkøbing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rudkøbing-virksomheden fra 7,7 millioner til 9,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Morten Ellehammer Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Ellehammer Hansen. Tandlægeselskabet Morten Ellehammer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Praktiserende tandlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål et tandlægevirksomhed og virksomhed, som er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Tandlægeselskabet Toftini ApS fik større overskud end året førTandlægeselskabet Toftini ApS, der er en virksomhed i Rudkøbing, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 164.816 til 475.176 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rudkøbing-virksomheden fra 494.568 til 766.366. Firmaet ledes af direktør Terje á Toftini. I første omgang er det TANDLÆGE TOFTINI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Terje á Toftini, der er den dominerende ejer. Tandlægeselskabet Toftini ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er tandlægevirksomhed og virksomhed, som er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i tandlæge-virksomhed i Rudkøbing
Også sidste år var der underskud i Rudkøbing-virksomheden Tandlægerne I/S v/ Tandlægeselskabet Toftini ApS og Tandlægeselskabet Morten Ellehammer ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5,2 millioner til -5,0 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1,5 millioner kroner til -1,7 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -5,0 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Tandlægerne I/S v/ Tandlægeselskabet Toftini ApS og Tandlægeselskabet Morten Ellehammer ApS sidste år fra -670.278 til -150.589 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af TANDLÆGESELSKABET TOFTINI ApS og Tandlægeselskabet Morten Ellehammer Aps. Virksomhedens reelle ejere er Morten Ellehammer Hansen og Terje á Toftini. Tandlægerne I/S v/ Tandlægeselskabet Toftini ApS og Tandlægeselskabet Morten Ellehammer ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Interessentskabet danner rammerne for samarbejdet om et klinikfællesskab mellem parternes selvstændige tandlægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Solo Fitness, Rudkøbing ApSRudkøbing-virksomheden Solo Fitness, Rudkøbing ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -130.677 til -325.675 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 35.938 kroner i det foregående regnskabsår til 183.561 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 96.486 til -159.420 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Klejnstrup Christoffersen. I første omgang er det HLC SVENDBORG HOLDING ApS og BeneFit Fyn ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Klejnstrup Christoffersen, Graham Paul Easter og Peter Kromann, der er de dominerende ejere. Solo Fitness, Rudkøbing ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fitness og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Havnegade 5 ApS fik større overskud end året førHavnegade 5 ApS, der er en virksomhed i Rudkøbing, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.138 til 14.387 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39.105 kroner til 39.295 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rudkøbing-virksomheden fra 74.775 til 85.998. Firmaet ledes af direktør Bjørn Sander Bergholdt. Virksomhedens reelle ejere er Tonny Bergholdt, Bjørn Sander Bergholdt og Marianne Sander Bergholdt. Havnegade 5 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift og besiddelse af fast ejendom, herunder udvikling af fast ejendom, samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsselskabet Lindevej ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Lindevej ApS, der er en virksomhed i Rudkøbing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,2 millioner til 12,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rudkøbing-virksomheden fra 12,9 millioner til 22,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjørn Sander Bergholdt. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Sander Bergholdt. Ejendomsselskabet Lindevej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift og besiddelse af fast ejendom, herunder udvikling af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Andelsfisk Bagenkop ApS fik større overskud end året førAndelsfisk Bagenkop ApS, der er en virksomhed i Bagenkop, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.205 til 72.242 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 83.895 kroner til 99.651 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bagenkop-virksomheden fra 200.249 til 256.539. Firmaet ledes af direktør Ulrik Kølle Hansen. I første omgang er det Ulrik Kølle Hansen, FISKERISELSKABET LOUISE ApS, HE HOLDING BAGENKOP ApS og JE HOLDING BAGENKOP ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Markus Thuriner, Jan Egedgaard Hansen, Ulrik Kølle Hansen og Hans Egedgaard Hansen, der er de dominerende ejere. Andelsfisk Bagenkop ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opkøb og handel med fisk, samt dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Bagenkop går fra overskud til underskudOverskuddet i FISKERISELSKAB CECILIE ApS, der er et firma i Bagenkop, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 121.675 til -133.293 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,6 millioner til 3,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Ulrik Kølle Hansen. I første omgang er det Lasse Holm, Mads Kølle Neperus, Mikkel Hansen og CECILIE FISKERI HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Ulrik Kølle Hansen, Lasse Holm, Mads Kølle Neperus og Mikkel Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er FISKERISELSKAB CECILIE ApS anbragt i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fiskeri med hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Rudkøbing fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i H&L Leasing ApS, der er en virksomhed i Rudkøbing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i H&L Leasing ApS fra 8,2 millioner til 6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Dalgaard Andersen. I første omgang er det H&L INVEST ApS, ASUNTO ApS og Arjuna invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Lorenz Johan Hansen og Lui Kastrup, der er de dominerende ejere. H&L Leasing ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med leasing og udlejning af aktiver samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at eje andele i selskaber med samme formålKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Dan Fair ApS fik større overskud end året førEjendomsselskabet Dan Fair ApS, der er en virksomhed i Hesselbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 158.548 til 353.468 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hesselbjerg-virksomheden fra 903.852 til 1,2 millioner. Selskabet ledes af direktør Peder Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Hansen. Ejendomsselskabet Dan Fair ApS hører hjemme i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at afholde og arrangere messer og udstillingerKlik her for at se regnskabet.
Dyk ned i seneste uges offentliggjorte regnskabstal fra Langeland.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Først fik Gittes mand en blodprop, og i weekenden brændte hendes ishus: - Det er bare et træhus. Ingen er kommet til skade

For abonnenter

Lægen sagde, at Agnes nok ville dø af sin anoreksi: Det nægtede Mads at acceptere, og i dag kan han besøge datteren i hendes lejlighed

Annonce

Podcasts

Annonce
Annonce
Langeland

Trods rekordhøj responstid på ambulancer til Nord- og Sydlangeland: Akuthjælpere får nej til at køre med udrykning

Langeland For abonnenter

Politikere freder lille børnehave: - Det er helt fantastisk

Faaborg-Midtfyn

Politikere vil lave ordensregler for hinanden: Byrådsveteran kalder ordensregler for varm luft

Ærø

Inden længe lægger succesband vejen forbi Marstal: - Det er på alle måder for dårligt, at vi ikke har spillet på Ærø før

Løvkvist: Endelig trak Pape tæppet fra og sprang ud som statsministerkandidat

Erhverv For abonnenter

Vokseværk hos autoreparatør: - Vi er godt rustet til at kunne reparere elbiler i fremtiden

Erhverv For abonnenter

Få overblikket her: 39 fynske firmaer er gået konkurs i løbet af sommeren

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Enhedslistens Rosa Lund: - Jeg drak mit nederlag væk i Kødbyen

Langeland

Ændring i Shakespeare på Skovsgaard

Debat

Debat: Det er en ommer, Føtex – der er ikke noget parkeringsproblem

For abonnenter

Agnes vejede 29 kilo, da hun døde af anoreksi: - Jeg bliver nok aldrig tilfreds med min krop. Det må jeg lære at leve med

Ærø

Ærø bliver magisk i tre dage: - Man får magien helt tæt på, og det er en virkelig stærk oplevelse

Erhverv For abonnenter

Nyt fra Svendborgs erhvervsliv: Svenskerne brændte sig igen på deres  campingplads - Steen tjente penge på sin

Ærø

Voldsepisode i Søby endte med varetægtsfængsling

Annonce