Annonce
Langeland

Handicaprådet på Langeland føler sig sat uden for døren: Vi stiller ikke urimelige krav

Helle Banke (t.v.), der sidder i Handicaprådet i Langeland Kommune, valgt af Danske Handicaporganisationer, retter skarp kritik mod kommunens manglende inddragelse i anlægs- og byggeprocesser - blandt andet med strandpromenaden på Bellevue. Hvis folk fra kommunen gik en tur med eksempelvis en kørestolsbruger, vil de hurtigt kunne finde ud af, hvilke nødvendigheder der skal til for, at alle kan færdes, mener hun. Kommunalbestyrelsesmedlem Lisa Pihl (S), der også sidder i Handicaprådet, er enig i Helle Bankes kritik. Arkivfoto: Anna Stærbo
I flere anlægsprojekter på Langeland bliver handicaprådet ikke inddraget godt nok, mener medlem Helle Banke, der kalder på mere lydhørhed og forståelse for fysisk besværede og handicappedes behov. Formand i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget Bo Nissen (K) beklager og lader kritikken være en påmindelse om, at det skal gøres bedre fremover.

Langeland: - Jeg synes, det er dybt frustrerende. Vi stiller ikke urimelige krav, og det er derfor, jeg bliver så frustreret.

Sådan lyder ordene fra Helle Banke, som er næstformand i Handicaprådet i Langeland Kommune - valgt ind af Danske Handicaporganisationer.

Hun er skuffet over, at handicaprådet gang på gang bliver overset i anlægs- og byggeprojekter i kommunen, hvor tilgængelighed for alle, ifølge hende og kommunens egen handicappolitik, er et vigtigt tema, når der skal anlægges nyt.

Annonce

- Gang på gang er planerne nærmest færdigarbejdet, inden vi overhovedet bliver inddraget. Der mangler respekt for os, og nogle politikerne har af og til ikke altid tanker for folk med funktionsnedsættelser. Omgivelserne bør laves mere handicapvenlige her på øen. Det virker som om, de ikke tænker os ind som en mulighed, forklarer Helle Banke, der også bakkes op i kritikken af medlem Ann Gitte Tornhøj samt formand for handicaprådet Lisa Pihl (S).

- Vi bliver typisk ikke inddraget i god nok tid. Og tit får vi det svar, at: Det er de muliges kunst i forhold til de penge, der er. Det er et typisk argument, vi oplever og et eksempel på, at der ikke bliver lyttet, og det er bare ikke godt nok i et handicapråd, lyder det fra Lisa Pihl.

Senest kan Helle Banke pege på projektet med strandpromenaden ved Bellevue. Her var tegninger og planer allerede lagt - og idéer til udseende og aktiviteter hentet ind, inden hun og handicaprådet fik mulighed for at komme med forslag.

- Jeg læser i avisen om det og tænker, at vi skal være opmærksomme på det, men vi bliver først orienteret om projektet ved handicaprådsmødet her den 6. april.

Hun har på vegne af Danske Handicaporganisationer, Langeland, skrevet et længere høringssvar til projektet ved Bellevue, men har herefter intet anet om, hvor meget eller lidt, der tages med i den endelige udførelse af projektet.

Handler om værdighed

I strandpromenade-projektet påpeger Helle Banke blandt andet manglen på ledelinjer og knopper i fortovet til blinde og svagtseende, brede fortov så både bruger og hjælper kan gå ved siden af hinanden og ramper i stedet for trapper. Lige såvel som eksempelvis skraldespande bør have en højde, så alle - også folk i kørestole - kan nå, pointerer hun.

- Det er ikke vilde krav, og de ting koster ikke en formue at lave, mener hun.

Ligeledes er det kommunens pligt at tænke i de baner, siger hun.

- Det handler i den grad om værdighed og respekt overfor de handicappede og så sandelig også for de ældre.

Her understreger Helle Banke også, at det ikke kun er god tilgængelighed for folk i kørestole, der er tale om.

- Det område, strandpromenaden eksempelvis bygges i, har en masse seniorboliger, og plejehjemmet Danahus ligger nær ved. Jeg tænker, at der vil være mange brugere og folk med fysiske udfordringer, der i fremtiden kommer til at gøre megen brug af området. Alligevel er det ikke blevet tænkt ind i projektet fra starten af.

Og det mener Helle Banke er sket i flere tilfælde.

Blandt andet i det store byfornyelses-projekt til flere millioner, der skete i samarbejde med Real Dania samt det kommende projekt med rådhushaven i Rudkøbing, der skal laves til et grønt åndehul, mener hun ikke, handicaprådet er blevet ordentligt inddraget i.

- Vi går og laver seriøse høringssvar, men vi ved ikke og hører sjældent tilbage om, hvorvidt det bliver taget alvorligt.


- Jeg undres over, at vi sidder i et handicapråd, som kommunen vælger, skal være der, som så ikke tænker os ind i projekter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vi skal tænkes ind, så det er virkelig, i mine øjne grænseoverskridende og frustrerende, at vi ikke bliver det.

Helle Banke, medlem, Handicaprådet


Annonce

Tilgængelighed for alle i kommunen

Efter det seneste kommunalvalg blev der i Langeland Kommune lavet en handicappolitik gældende fra 2017-2021.

Sådan forlyder handicappolitikken i Langeland Kommune

Langeland Kommune har udarbejdet en handicappolitik, gældende fra 2017 til 2021, som beskriver visionen om, at: "Alle borgere med handicap i Langeland Kommune har mulighed for at udnytte sine ressourcer og kunne opnå den størst mulige livskvalitet".

Herunder fremgår det, at Langeland Kommune vil arbejde for:

  • At bevare værdigheden og sikre at rettighederne overholdes for alle borgere.
  • At have fokus på de muligheder den enkelte borger med handicap har i samarbejdet mellem borger, pårørende, frivillige organisationer og kommune.
  • At sikre, at borgere med handicap kan indgå i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere, herunder:
    a. At sikre tilgængelighed til samfundets muligheder hele livet for borgere med handicap.
    b. At sikre en vedvarende udvikling og brug af evner og potentialer for borgere med handicap.
    c. At den kommunale service har fokus på koordinering og tværfagligt samarbejde for at styrke ressourcer og mindske begrænsninger for borgere med handicap.

Heri fremgår det blandt andet, at kommunen vil arbejde for at sikre, at borgere med handicap kan indgå i samfundslivet på lige fod med kommunens øvrige borgere - herunder at sikre tilgængelighed til samfundets muligheder.

De visioner, mener Helle Banke, at kommunen lever ringe op til.

- Jeg undres over, at vi sidder i et handicapråd, som er vedtaget i Folketinger, skal være der, og så man ikke tænker os ind i projekter. Kommunalbestyrelsen har også besluttet, at vi skal tænkes ind, så det er virkelig, i mine øjne grænseoverskridende og frustrerende, at vi ikke bliver det.

- Og uanset hvor mange gange vi henstiller til, at vi skal inddrages så tidligt som muligt i bygge- og anlægsprocesserne, oplever vi ikke, at det sker, forklarer Helle Banke.

Ifølge Lisa Pihl er der en forskellig forståelse blandt politikerne for, hvornår noget er tilgængeligt nok for alle.

- Jeg tror, at der bliver gjort, hvad der kan for at tilgodese alle, men der er bare en divergerende forståelse for, hvad god tilgængelighed er, og jeg er enig med Helle i, at det ikke er godt.

Annonce

Udvalgsformand beklager

Avisen har stillet kritikken til formand for Trafik-, Teknik og Miljøudvalget, Bo Nissen (K), som politisk står i spidsen for bygge- og anlægssager i kommunen.

- Det kan der sagtens være hold i, siger Bo Nissen om kritikken.

Formand for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune mener, at kommunen gør sit ypperste for at sørge for god tilgængelighed til alle, når der bygges og anlægges i kommunen. Han lytter dog kritikken og lader den være en påmindelse om, at der skal ske forbedringer i fremtiden. Foto: Michael Bager

- Men vi forsøger hver gang at få handicaprådet med ind over så hurtigt som muligt. Jeg kan kun beklage, at de ikke føler sig inddraget på det rigtige tidspunkt, lyder det fra udvalgsformanden.

Men det er i flere projekter, Helle Banke mener, at der ikke er blevet tænkt godt nok over tilgængeligheden for alle borgere. Og hun fortæller, der er blevet gjort opmærksomt på det tidligere. Hvorfor er der så ikke sket noget?

- Det er det, der er det gode spørgsmål, for det er det, der bliver snakket om hver gang - også politisk. Men af en eller anden grund har der været nogle situationer, hvor det så ikke helt er lykkedes alligevel, og jeg kan ikke rigtig forklare hvorfor.

Men er det så embedsværket, der glemmer at inddrage handicaprådet og brugerne og generelt ikke tænker tilgængelighed for alle ind?

- Nej, jeg vil på ingen måde give skylden videre til nogle andre. Så er det, fordi vi politisk ikke er gode nok til at huske det.

- Men det her kan blive brugt som en påmindelse om, at det skal vi være bedre til at få informeret om, og få taget det effektivt i brug, siger Bo Nissen.

Annonce

Inddrages i startfasen

Skal tingene fremover blive bedre, så har Helle Banke et par konstruktive bud:

- For at få et godt forløb ville jeg gerne, at vi blev indkaldt, når projekterne skal til at i gang. At der bliver sagt og tænkt: Vi vil gerne, at det skal være tilgængeligt for alle - hvad tænker I?

- Jeg tænker jo, at der er folk i kommunen , der har brugt tid på tegningerne i forbindelse med Bellevue-projektet, inden de skrev ud og efterspurgte idéer til, hvad folk gerne ville have på strandpromenaden. Hvorfor var vi ikke med i processen, inden idéerne kom ind, så vore tanker ikke kommer på bagkant, lyder det fra Helle Banke.

Avisen har også forsøgt at få en kommentar fra borgmester Tonni Hansen (SF). Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce