Annonce
Svendborg

Høringssvar ændrede intet: Politikere sender teaterplan videre

Teaterplanerne på Frederiksøen ruller videre. Arkivfoto: John Fredy.
Både Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget har på ny godkendt placeringen for et nyt teaterhus på Frederiksøen. Høringssvaret fra Danmarks Museum for Lystsejlads gjorde dermed ingen forskel.

Svendborg: Der skal fortsat arbejdes på et teaterhus på Frederiksøen med placering på grunden, der i dag huser Danmarks Museum for Lystsejlads.

Det er beslutningen i både Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget, der i den forgange uge har genbehandlet sagen på deres respektive møder.

Årsagen til, at punktet igen var på udvalgenes dagsordener var, at lystsejladsmuseet har haft mulighed for at indgive et høringssvar, som politikerne skulle tage med i deres overvejelser. Det ændrede dog ikke det store.

Godt nok valgte DF's Johan Emil Rasmussen i Kultur- og Fritidsudvalget og Palle Fischer (K) i Teknik- og Erhvervsudvalget at stemme imod indstillingen, men flertallet holdt fast i, at en ny teaterbygning ligger bedst på museumsgrunden. Der blev desuden lagt vægt på, at forvaltningen har en god dialog med lystsejladsmuseet om mulighederne for at anvise en alternativ placering

Dermed er sagen sendt videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. /heng

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Biblioteksbarakker en skamstøtte

I denne uge fejrer Svendborg Bibliotek 50-års fødselsdag for sit musikbibliotek, Fyns første da det blev påbegyndt i november 1969 af den da netop tiltrådte nye leder af biblioteket, Holger Ginsbo. Ginsbo overtog et biblioteksmæssigt fallitbo, som få år før var blevet nedlagt af statens bibliotekstilsyn som centralbibliotek grundet for få bibliotekarer og for dårlig økonomi, så der var nok for den nye leder at tage fat på, hvorfor etableringen af et musikbibliotek var en ambitiøs satsning. Den blev modtaget med kyshånd af brugerne, der stod i en lang kø foran biblioteket , da de første LP'er skulle udlånes. Holger Ginsbo fik på få år rettet den synkende biblioteksskude op og oplevede en firdobling af det samlede udlån af bøger og grammofonplader i løbet af sine første 10 år som leder. I samme periode arbejdede han lige så kraftigt på at få de helt utilstrækkelige lokaleforhold forbedret, hvor de tre barakker var en nødtørftig kortvarig nødløsning, indtil en planlagt sammenbygning med den nuværende musikskole skulle realiseres og sikre biblioteket en flerdobling af publikumsarealet, i lighed med hvad der samtidig skete i andre byer på Svendborgs størrelse. Siden er der som bekendt intet sket. De tre barakker står 50 år efter som en skamstøtte over kommunens behandling af sin væsentligste kulturinstitution, oven i købet en kommune der bryster sig af og kalder sig en kulturkommune. Svendborg Kommune er formentlig den kommune i landet, der har ofret færrest kroner på sit hovedbibliotek de sidste 100 år. Hovedbygningen fra 1937 blev betalt inklusive budgetoverskridelser af den da netop afgåede borgmester Lacoppidan-Petersen, og efterfølgende har udgiften været tre styk barakker og to nærliggende huse. ”Cittaslow” i en hver forstand .

Annonce