Annonce
Langeland

Høringsfrist kan overskrides

Sådan tænkes den nye staldbygning placeret. Grafik: Leif Nørmark
Annonce

ILLEBØLLE/SVENDBORG: Den formelle høringsfrist i sagen om en mulig produktion af smågrise i det gamle Illebølle Savværk ligger fast og er 24. februar, men det er ikke sådan, at høringssvar, der modtages et par dage efter, ikke kommer i betragtning, påpeger biolog og sagsbehandler ved kommunens miljøafdeling, Lene Lind.

- Hvis folk af den ene eller anden grund har brug for lidt ekstra tid, måske fordi de er fritaget for e-boks og har modtaget materialet lidt senere end dem, der får det digitalt, skal de bare informere os om, at der er et høringssvar på vej i løbet af få dage. Det er anderledes med klagefristen, som ligger helt fast. Her skal man reagere inden for tidsfristen på fire uger efter offentliggørelsen af vores afgørelse, siger Lene Lind.

I alt er der cirka 150 naboer, som har modtaget materialet i forbindelse med nabohøringen. Det er alle inden for en radius af 1140 meter til stalden eller med matrikler, som støder op til ejendommen.

Annonce

Følger loven

Høringsproceduren er fuldstændigt lovreguleret, understreger Lene Lind, der desuden påpeger, at materialet blev offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside efter en henvendelse fra Jo-Ann Hansen fra Illebøllevej 10 på Langeland.

- Det er ikke noget, vi er forpligtet til, men i denne type sager plejer Svendborg Kommune at lægge udkastet til afgørelse på hjemmesiden sammen med informationer om ansøgningsmaterialet og vores faglige begrundelser, så alle parter får mulighed for at få denne viden, siger Lene Lind.

Hun forklarer, at vurderingen er, at den ekstra udledning af ammoniak på 2373 kg. pr. år ikke vil medføre ændringer i nærliggende naturområders tilstand, og at det heller ikke er nødvendigt at stille særlige vilkår.

Det er et krav i en lovgivning ved kommunalreformen fra 2005, at mindre kommuner skal indgå en aftale med større kommuner på bestemte områder, og derfor udfører Svendborg Kommune  miljøopgaver for Langeland.

Bo Nissen (K), formand for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget i Langeland Kommune er har fuld tiltro til Svendborg Kommunes sagsbehandling.

- Så det skal vi, og jeg har fuld tiltro til, at de ovre i Svendborg Kommune gør det korrekt og efter reglerne og sætter sig grundigt ind i sagerne, hvad enten de sidder med en ansøger fra Svendborg eller Langeland. Vi er tilfredse med det fra Langeland Kommunes side, siger han.

- Men i sådanne sager vil der ofte sidde nogen tilbage med en fornemmelse af, at der er truffet en forkert afgørelse. Måske skulle vi være bedre til at informere om, at vi har og skal have dette samarbejde, for der er intet fordækt i det, tilføjer Bo Nissen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Langeland

Fodbolddrenge tilbage på udendørsbanerne: Vi har glædet os mest til at se vores venner

Debat

Debat: Mareridtet på Ryttermarken

Debat

Debat: Lokalt skal vi også stille krav

Annonce