Annonce
Langeland

Håb i Lohals: Tættere på løsning med brosten

17 var mødt op til borgermøde med kommunen om støjgener fra brostenene på Søndergade. Fra højre Birger Printz, politiker Nynne Printz (SF), teknisk chef Rikke Fink, Preben Radoor, Peter Menhard, Jack Guldborg. Foto: Catrine Maddelaire
Beboere ud til Søndergade i Lohals er voldsomt generet af larm, når bilerne kører over de brosten, kommunen har lagt for at sænke hastigheden på vejen. Efter dialog med kommunen til et borgermøde sidste uge øjner beboerne muligheden for en anden løsning.

- Når vi sover om natten, så vågner jeg nogle gange med et sæt. Jeg kan love dig for, at det støjer, siger Helga Edlefsen, der sammen med sin mand John bor i Søndergade 9 lige ud for et af de områder på vejen, der er belagt med brosten.

Men nu er der håb forude. Beboerne havde taget initiativ til et borgermøde med kommunen for endnu engang at gøre opmærksom på generne. Og ifølge Søren Ramsing, der i sin tid var den første, der kontaktede kommunen om brostenene, virkede det til, at kommunen var lydhør.

- Tidligere har det virket til, at der ikke var hul igennem. Men jeg synes, at de var lydhøre i dag, sagde han efter borgermødet.

Sagsbehandler Heidi Larsen fra kommunens teknik og miljø-afdeling deltog i borgermødet og havde forslag til løsninger med på papir, som hun delte ud. Hun understregede, at det endnu ikke er besluttet, om der kan afsættes penge til at fjerne brostenene, men at forslagene kan være med til at indkredse hvilken løsning, beboerne vil foretrække.

Forslagene er både støj- og hastigheds-begrænsende og går på at etablere såkaldte forsætninger med indsnævringer til ét spor, at opsætte steler eller at etablere bump. Der var dog modvilje mod bump, da det ifølge beboerne også vil medføre støjgener.

Annonce
- Brostenene bør pilles op. Og så skal der etableres nogle chikaner, der ikke støjer, men sænker hastigheden, siger Søren Ramsing, der som den første rejste problemet med støjgener over for kommunen. Han bor Søndergade 18 i Lohals. Foto: Catrine Madelaire.

Bygningerne revner

Det er Langeland Kommune, der tilbage i 2006 lagde brostenene for at tvinge biler og lastbiler til at sænke farten på hovedgaden, som fører til Lohals Havn. Problemet er bare - ifølge beboerne ved Søndergade - at støjgenerne er uudholdelige.

I alt mødte 17 beboere op for at give deres mening til kende over for kommunen og appellere til en anden løsning. Ønsket var at få pillet brostenene op og at få etableret en anden løsning, som sænker hastigheden og ikke larmer.

Udover støjgener er problemet ifølge de fremmødte desuden, at nogle af bygningerne har fået revner, fordi det giver så voldsomme rystelser i jorden, når særligt lastbiler kører over brostenene.

- Det giver rystelser i jorden, som man kan mærke helt inde i husene, og nogle af husene har fået revner af det, lød en af kommentarerne.

Desuden gør brostenene, at cykler og knallerter kører på fortovet for at undgå de ujævne brosten, og det skaber utrygge og farlige situationer, blev det forklaret af de fremmødte.

Brostenene virker

Der blev også stillet spørgsmål ved, om brostenene reelt er hastigheds-begrænsende.

Sagsbehandler Heidi Larsen havde målinger af hastigheden med og kunne konstatere, at hastigheden på Søndergade stort set ligger på 30 km. i timen. Og at 95 procent af dem, der kører for stærkt, kører 45 km i timen.

- Målingerne viser, at brostenene har en hastigheds-nedsættende effekt, konstaterede hun.

Teknisk chef Rikke Fink var også mødt op sammen med driftsleder Poul Henrik Petersen.

Fra den politiske side var Nynne Printz (SF) og Ulrik Kølle Hansen (V) mødt op. Begge er medlem af Trafik, Teknik og Miljøudvalget.

Helga og John Edlefsen er begge generet af støjen fra brostenene og håber på, at brostenene bliver pillet op. - Vi vågner med et sæt, særlig slemt er det, hvis der kommer en båd-trailer, så kan jeg love dig for, at vi vågner, siger Helga Edlefsen. Foto: Catrine Madelaire.

Politisk uenighed

Borgermødet fandt sted på Søndergade ud fra et af de områder på vejen med brosten. Indimellem blev diskussionerne afbrudt af biler, der kørte forbi, fordi det ikke var muligt at at høre, hvad der blev sagt. Særlig slemt var det, hvis bilen havde trailer på.

Ulrik Kølle anerkendte støjgenerne.

- Der er en anerkendelse fra alle om, at det her støjer mere end godt er. Jeg vil appellere til udvalgets medlemmer om, at det skal tages seriøst, sagde han.

Nynne Printz anerkendte også problemet, men hører blandt dem i udvalget, der er lidt tilbageholdende med at pille brostenene op, fordi det koster penge.

- Vi må prioritere det i forhold til de øvrige vejprojekter, vi har i 2020, sagde hun.

Her blev det påpeget fra flere af de fremmødte, at brostenene har en værdi i sig selv, som vil kunne være med til at finansiere et nyt projekt. En lokal med forstand på brosten har estimeret, at værdien af brostenene vil være på ca 200.000 kr.

Her nævnte teknisk chef Rikke Fink, at det vil koste mandetimer at pille brostenene op og rense dem, og at det skal tages med i regnestykket.

Afslutningsvis opfordrede kommunen til, at beboerne blev enige om et eller to forslag, som de sender til kommunen. Herefter vil det skulle behandles i forvaltningen og endeligt besluttes politisk.

Jens Geertsen, Søndergade 20, har måtte opgive at sove i soveværelset ud til vejen og har derfor indrettet sig med soveværelse væk fra vejen for at mindske støjen. - Vi kunne simpelthen ikke sove, siger han. Foto: Catrine Madelaire
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Fyns Amts Avis mener: God langelandsk reaktion på ministeropråb

Den digitale infrastruktur har nogle steder på Langeland mindet lidt om en dårligt holdt grusvej, men nu kan bedre tider være på vej. Der er i hvert fald grund til at rose langelænderne for at gå helhjertet til værks i forsøget på at få del i bredbåndspuljen denne gang. En håndfuld projekter er med i ansøgerfeltet, og så kan vi kun krydse fingre for, at så mange langelandske projekter som muligt finder nåde for de kritiske blikke i Energistyrelsen, når de sidste 98 millioner kroner i bredbåndspuljen fordeles i december. Der er ingen tvivl om, at pengene vil kunne gøre en stor forskel på øen. Formuleringen bedre sent end aldrig passer meget godt til de langelandske ansøgninger. Tidligere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har gæstet Langeland, mens han stadig var minister, og dengang opfordrede han langelænderne til at gå langt mere offensivt til værks i kampen om få forbedret bredbåndsforbindelsen på øen. Dengang var det nemlig småt med ansøgninger til puljen, der nåede frem til Energistyrelsen. Kritikken lød blandt andet på, at hele ansøgningsprocessen var snørklet og kompliceret. Responsen var da også positiv. Der blev udvekslet informationer og råd til, hvilken vej langelænderne skulle gå for at slippe gennem nåleøjet, og nu kan vi se resultatet af det. Langt flere ansøgninger til bredbåndspuljen er nu på vej. Puljen bidrager til, at de lidt tyndt befolkede områder sakker mindre agterud på den digitale front. Og det betyder jo ikke kun, at Netflix kører bedre, at vi kan læse og sende emails og ungerne kan spille online. Det sker såmænd også, men næsten endnu vigtigere er det, at erhvervslivet vil blive styrket, hvis det lykkes at hale nogle bredbåndsmillioner til Langeland. Det er afgørende for udviklingen af et hvilket som helst område, og derfor naturligvis også Langeland. Det er svært at lokke virksomheder til digitale ørkener, og endnu sværere at drive dem der. Så galt er det naturligvis ikke alle steder på Langeland, men der er god plads til forbedringer på dele af øen. Derfor er det også ærgerligt, at den nye regering ikke agter at videreføre puljen. Det er en klar svækkelse af indsatsen for at bringe Danmark i balance. Det er selvfølgelig heller ikke regeringens motto, men den må have en klar interesse i, at hele landet bidrager til fremdriften. Håbet må på den baggrund også være, at når regeringen nu som lovet evaluerer udkommet af bredbåndspuljen, så bliver konklusionen, at det er en god idé at sparke nogle millioner ud til de områder, der trænger til en opgradering af den digitale infrastruktur.

Annonce