Annonce
Debat

Grusgrav. Forstår deres bekymring

I søndagsavisen 24.11. var der omtale af beboere i Skallebjerg, der føler sig afmægtige i forhold til regionens beslutninger om udvidelse af en eksisterende grusgrav.

Det er Region Syddanmark med Geolog Gitte Gro i spidsen, der står for godkendelse af råstofindvindingsprojekterne. Nærmeste beboere inddrages i høringsfasen i henhold til det som paragrafferne tilskriver.

For Enggårdsvej-området i Årslev har vi aktuelt en situation, hvor et nyt råstofindvindingsområde er under godkendelse. Vi har som nærmeste naboer ikke været inddraget i høringsfasen. Begrundelsen herfor var, at nærmeste beboelse ligger mere end 300 meter væk fra graveområdet. Dette er korrekt idet der er søgt om gravetilladelse fra midten af matriklen og væk fra Enggårdsvej-området. Om kort tid kan der så søges om udvidelse af arealet i lighed med situationen i Skallebjerg. Jeg tror ikke paragrafferne hindrer at beboere ud over de angivne afstande kan inddrages.

Jeg forstår udmærket Helle og Jesper Ditlefsens bekymring. Regeringen har givet udtryk for, at der lægges op til at kompensere beboere, som bliver hårdest ramt af grusgravning. Det kan kun gå for langsomt med at få det vedtaget. Samtidig burde der etableres et landsdækkende råd eller lignende, som varetager beboeres interesser i sådanne sager. Regionerne gør det ikke. Det er helt ok at der graves grus hvor grus findes. Men samfundet som helhed må sikre, at det sker under sundhedsmæssige forsvarlige vilkår, og at de der må tåle mest, kompenseres økonomisk. (forkortet af red.).

Annonce
Grusgravens område ved Skallebjerg ved Haabry ligger ovre bag bakkerne og træerne. Arkivfoto: Nils Svalebøg
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Navne

Så er det tid til at indstille til Den Sydfynske Initiativpris: Chefredaktør er stolt og ydmyg over avisens rolle

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis spørger: Kære læser, er du med?

Det er for alvor blevet in at skælde ud på medierne. Nogen vil nok sige, at sådan har det altid været, men vi oplever en stigende tendens til at skælde ud på os, der arbejder i offentlighedens tjeneste med at belyse tidens sager. Og vi oplever, at vi selv i løbet af to-tre artikler bliver en decideret part i sagen - alene ved, at vi belyser en given sag. Hvis man ikke er enig i det, der bliver skrevet, så er fanden løs, og så bliver der tastet hårdt i vrede, og man udkommer på de såkaldt demokratiske, sociale medier med lige præcis den version, man selv ønsker sig af en given sag. Sådan er det, og det kan også føre en masse god, ny debat med sig. Men ofte sker det med et forvrænget billede af fakta og med et mere eller mindre slet skjult karaktermordforsøg på medierne. Vi laver selvfølgelig fejl som alle andre mennesker, og når det sker, retter eller præciserer vi de forkerte eller mangelfulde oplysninger så hurtigt som muligt. Man kan selvfølgelig klage over vores journalistik til Pressenævnet, som vi naturligvis er tilmeldt. Pressenævnet er en uafhængig institution, der behandler klager over de danske medier, der er tilmeldt Pressenævnet. Formandskabet udpeges af højesteret, og derudover er der medlemmer udpeget af journalistforbundet, danske mediers redaktionelle ledelser og to repræsentanter fra offentligheden, udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysningsforbund. Nævnet tager afsæt i Vejledende regler for god presseskik, som vi på Fyns Amts Avis selvfølgelig også følger i vores daglige arbejde. Nogle læsere vil synes, at den slags virker lidt indviklet. Vores oplevelse er, at man i stedet for at sætte sig ind i rammerne for vores arbejde, så logger man ind på facebook, og får med det samme afgjort sagen. Egentlig stik imod de principper, man i første omgang var imod i ens egen sag. Nemlig at flere sider skal høres, og det skal foregå uvildigt og uden fejl ... Vi er klar over, at det er et vilkår i øjeblikket, men vi mener, vi skylder at give årets oplevelser lidt ord med på vejen. Der er ikke tal på de gange, hvor Fyns Amts Avis er blevet skældt ud på sociale medier. Med adskillige likes til følge og en hurtig dom af os som medie - ofte helt uden at flere sider høres, og uden at selv alvorlige anklager er uvildigt prøvet ved uafhængig instans. Adskillige gange er vi truet med at blive "trukket i Pressenævnet". Og havde det dog bare været et løfte frem for en trussel ... Vi har selv et stort ønske om at få uenigheder om sager gennemgået ordentligt - frem for de hurtige, ofte grundløse beskyldninger og hurtige følelser på Facebook. Og måske tror du, kære læser, at avisen indimellem laver mange alvorlige fejl? Faktum, at der i min endnu korte periode som chefredaktør er klaget til Pressenævnet over Fyns Amts Avis én gang. Her fik klageren ikke medhold. Det synes jeg, er væsentligt at tage med i betragtningerne om, hvordan vi som lokalt medie forvalter det ansvar, det er at udkomme med nyheder og historier hver dag. Og det er det, jeg håber, du er med på? God lørdag.

Annonce