Annonce
Svendborg

Græs på Thurøbund har verdensrekord: - Hvis ålegræsset har det godt, så har havbunden det også godt

Det er godt nok ikke sæson for ålegræs, men om sommeren er Thurøbund, ifølge en rapport fra SDU, verdensmester i CO2-lagring. Foto: Katrine Becher Damkjær
Ved Thurø har man på havbunden en græs-eng, der ifølge Verdensmålene er verdensmester i at lagre CO2. Når ålegræsset dør, nedbrydes det nemlig i havbunden frem for at blive skyllet op på land. Lars Hillerup fra Svendborg Naturskole fortæller, at vi i 1930'erne havde meget mere ålegræs i de sydfynske farvande.

Thurø: Man skulle tro, at træerne var vores bedste venner, når det kom til lagringen af CO2.

Men på havbunden ved Thurø findes noget, som er langt bedre til at lagre CO2 end træer, nemlig havgræs. Ålegræs, for at være helt præcis.

Lige netop denne græseng ved Thurø er ganske særlig, for den binder ti gange så meget kulstof som noget andet sted i verden.

- I en rapport fra SDU sammenligner man med Finland og det finske ålegræs, der står ved mere åbne kyster, og når det dør og visner om efteråret, bliver det typisk skyllet i land eller ud på større dybder, hvor det bare rådner, fortæller Lars Hillerup, naturskolelærer ved Svendborg Naturskole.

Lige netop hvad der sker med ålegræsset, når det visner og dør, er den afgørende faktor, når det kommer til græssets evne til at lagre kulstof.

Hvad gør Thurøbund særlig?

Når en plante vokser optager den gennem sin levetid kuldioxid (CO2) og frigiver i stedet ilt til atmosfæren (O2). 

Det skyldes den proces som grønne planter og tang laver, der kaldes fotosyntese, hvor planten optager vand (H2O), kuldioxid (CO2) og sollys, og i stedet frigiver ilt (O2) og glukose (sukker). 

Når planten i stedet for at frigive CO2 igen, men i stedet frigiver ilt (O2) så skyldes det, at planten binder og lagrer kulstof (C) fra kuldioxiden. 

Når en plante visner og dør, så kan det kulstof, som den gennem sit liv har lagret, igen blive frigivet i atmosfæren. Dette sker hvis planten forrådner. 

Ålegræssen i Thurøbund nedbrydes der hvor planterne vokser i stedet for at blive skyllet i land eller ud på dybere vand. Derfor bliver de døde planter nedbrudt, og det er meget begrænset hvor meget af det optagede kulstof, der igen frigives i atmosfæren. 

- Ålegræsset ved Thurøbund har åbenbart en større evne til at blive begravet i bunden, og derved ikke blive tilgængeligt igen, så at sige. Det vil sige, at det CO2, som er blevet optaget under væksten, bliver i havbunden.

- Så det er ikke fordi, at det her ålegræs binder mere CO2, men fordi det bliver nedbrudt igen, siger Lars Hillerup.

Annonce

Ilt i vandet er vigtigt

- Ålegræs har været brugt som en måler for havets tilstand. Hvis ålegræsset har det godt, så har havbunden det også godt, siger Lars Hillerup.

Tilbage i 1930'erne lavede man målinger af væksten af ålegræs ved kysterne på Sydfyn, og den bestand, man havde dengang, er i dag stærkt reduceret.

- Ålegræsset dækkede i hvert fald 50 procent af de her lavere områder. Man har nogle målinger fra 1930’erne, hvor 80 eller 90 procent af ålegræsset fra dengang er forsvundet i dag, fortæller han.

En primær grund til det er, at kvælstof- og fosforindholdet i de danske farvande er steget. Når kvælstofindholdet i vandet stiger, trives hurtigtvoksende alger, og de forringer vandets klarhed og forhindrer sollys i at nå bunden. Stigningen af kvælstof og fosfor kommer blandt andet fra det spildevand, som ledes ud i havene.

- Hvis der opstår iltsvind i et område, hvor der er ålegræs, så dør ålegræsset af det. Det smider bladende, siger han.

Netop dette, tror Lars Hillerup, er også årsagen til, at ålegræsset trives så godt på Thurøbund. Her står det nemlig i læ for kraftige strømninger, men får samtidig masser af ilt.

- Thurøbund ligger jo i en vig ud til svendborgsund, som er meget strømfyldt. Thurøbund må derfor i et vist omfang være påvirket af en stor vandudskiftning, altså frisk, iltet vand som kommer ind ude fra sundet, fortæller Lars Hillerup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Navne

Dengang: Vielse af lensbaronens datter

Langeland

Bilist ville ikke standse for politiet: Var påvirket, kørte på stjålne nummerplader og havde intet kørekort

Annonce