Annonce
Faaborg-Midtfyn

Hvad synes du?: Medlem af ældreråd opfordrer til kommunalt pres på vaccineskeptikere blandt plejepersonale

Der kan være bivirkinger ved vaccinerne, og det afholder en del sosuassistenter fra at lade sig vaccinere, fortæller FOA-sektorformand Louise Brandstrup. Foto: Johan NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP
Faaborg Midtfyn Kommune fører ikke statistik over hvor mange ansatte i plejesektoren, der lader sig vaccinere. Medlem af ældrerådet, Kim Laue Christensen, synes, at der skal lægges pres på plejepersonale for at få dem vaccineret. Både kommunens omsorgschef og ældrerådsformand afviser dog den model, idet der ikke er lovhjemmel.

Faaborg-Midtfyn: Medlem af kommunens ældreråd, Kim Laue Christensen, går nu ud med en opfordring til plejepersonalet i plejesektoren om at lade sig vaccinere. Samtidig opfordrer han kommunen til at lægge pres på omsorgspersonalet - velvidende at kommunen ikke må, fordi den har et arbejdsgiveransvar, der ikke giver lovhjemmel til at kræve, at ansatte bliver vaccineret.

- Ja, det jeg får at vide fra kommunen. Men vi står midt i en hel vildt speciel situation med covid-19. Det kræver specielle tiltag, så jeg vil fastholde min opfordring til politikere og embedsværk om at gøre, hvad de kan og stille fornøden ekspertise til rådighed, så plejepersonalet vil tage imod vaccinerne, siger han.


Nogle arbejdsgivere har opfordret til, at man lader sig vaccinere op til en friweekend. Det øger ikke motivationen.

Louise Brandstrup, sektorformand i FOA Sydfyn


Dermed siger han, at kommunen bør se stort på lovgivningen og opfordre plejepersonalet til at lade sig vaccinere - medmindre der er vægtige, individuelle grunde til at sige nej.

Annonce

For få lader sig vaccinere

Kim Laue Christensen fortæller, at han som medlem af ældrerådet ofte bliver kontaktet af borgere, som spørger ind til, hvad der gøres for at sikre, at ansatte, der har med plejekrævende borgere at gøre, bliver vaccineret.

Kim Laue Christensen ved godt, at kommunen ikke kan kræve vaccinationer af sine ansatte. Alligevel opfordrer han politikere og embedsmænd til at lægge pres på personalet. Arkivfoto

- Jeg spurgte videre hos kommunen, og jeg synes, det svar, jeg har fået, er lidt nedslående:

”Der er en meget høj tilslutning blandt medarbejderne til at blive vaccineret. Vaccination er dog en privat sag, så arbejdsgiver kan ikke forcere denne beslutning.”

- Det læser jeg sådan, at en høj tilslutning betyder, at ikke alle vil lade sig vaccinere, og at kommunen som arbejdsgiver ikke vil presse på for at lade alle ansatte i plejen vaccinere, konstaterer han.

Sådan går det med smittede og vaccinerede i Faaborg-Midtfyn

Tirsdag var der ifølge Statens Serum Institut (SSI) 36 nysmittede i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det én færre end mandag, hvor der var 37 nysmittede. Incidenstallet ligger således lige omkring de 70.

I løbet af de seneste syv dage er 6925 blevet testet. Positivprocenten er 0,52.

Siden 27. januar har SSI registreret 881 smittetilfælde i Faaborg-Midtfyn.

Siden 27. januar er der foretaget 35.349 tests på borgere fra Faaborg-Midtfyn.

Tirsdag var der ifølge SSI 4188 borgere i Faaborg-Midtfyn, som var påbegyndt vaccine. Det er 124 flere end mandag. Det svarer til 8,1 procent af befolkningen.

1584 var tirsdag kl. 14 færdigvaccinerede, svarende til 3,1 procent.

- Hvis tilslutningen kun er 80-85 procent, synes jeg, det er alt for lidt, og det er i det lys, du skal se min opfordring, siger han.

Men tallet er formentlig langt lavere. Ifølge Sundhedsstyrelsen ligger vaccinationsprocenten for sosu'er på landsplan aktuelt på 44-50 procent.

Annonce

Kommunen kender ikke tallet

Avisen har spurgt i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Kitt Lysén Pedersen, chef for Sundhed og Omsorg, blot bekræfter, at kommunen som arbejdsgiver ikke må presse på for vaccinationer.

Kitt Lysén Pedersen, omsorgschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, ved ikke hvor mange af de ansatte i plejesektoren, der har ladet sig vaccinere, for det må hun ikke føre statistik med. Arkivfoto

Hun kan end ikke oplyse, hvor høj en del af de ansatte i plejesektoren, som har sagt ja tak til at lade sig covid-19-vaccinere, for kommunen må ikke spørge ind til det og føre den form for statistik. Det vil nemlig både stride mod lov om helbredsoplysninger og reglerne om databeskyttelse.

Alligevel synes Kim Laue Christensen, at kommunen skal gøre mere for at få plejepersonalet vaccineret.

Annonce

Formand vil ikke opfordre til lovbrud

Formand for Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Hennings Spangsberg er ikke helt enig med Kim Laue Christensen.

Henning Spangsberg, formand for Faaborg-Midtfyn Kommunes Ældreråd, kan ikke støtte Kim Laue i, at kommunen bør lægge pres på de ansatte for at få dem til at lade sig vaccinere. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vi har drøftet sagen, så jeg kender godt Kim Laues synspunkter, og det må stå for hans regning, at kommunen skal lægge mere pres på personalet. Jeg tror, hele Ældrerådet deler synspunktet om, at det er ønskeligt, at så stor en del af pelejepersonalet som muligt lader sig vaccinere, både for deres egen og de ældres skyld, hvoraf størstedelen nu er vaccineret. Men at opfodre til, at kommunen sætter sig ud over lovgivningen, kan jeg ikke være med til, siger Spangsberg.

Kim Laue understreger, at hans forslag er til de ansattes eget bedste:

- Kommunen har ansat størstedelen af plejepersonalet og har som arbejdsgiver også et medansvar for medarbejdernes sundhed. Jeg er ikke ekspert, jeg er bare skorstensfejer, og da jeg selv var mester, sagde jeg altså også til mine ansatte: "Tag nu lige at lade jer vaccinere, også for jeres egen skyld." Og dengang handlede det bare om influenza.

Annonce

Fagforening tør godt opfodre

I fagforeningen FOA Sydfyn kan sektorformand for Sundhed og Service, Louise Brandstrup, følge Kim Laue Christensen et stykke ad vejen.

- Vi opfordrer vores medlemmer til at lade sig vaccinere for deres egen sundheds skyld. Vi ved, at AstraZenacas covid-19-vaccine virker i mindst 60 procent af tilfældene og forebygger sygdom. Det er samme tal, som influenzavaccinerne. Desværre ved vi også, at der er risiko for stort set de samme bivirkninger (feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter, red.), så vaccinen kan altså koste et par sygedage, og det får nogle til at tøve.

Louise Brandstrup, sektorformand i FOA, opfordrer medlemmerne til at blive vaccineret, men det er ofte besværligt, og kommunerne gør generelt ikke nok ud af at gøre det smidigt i forhold til de ansatte i plejesektoren. Foto: Heidi Lundsgaard

- Vores henvendelser tyder på, at mange er betænkelige ved bivirkningerne, og så tror jeg også, at kommunerne kunne planlægge og kommunikere lidt bedre. Flere ville vælge vacciner, hvis de oplevede, at kommunerne prioriterer, at der bliver vaccineret. Det viser sig meget besværligt at booke vaccinetider, og personale skal møde op uden for arbejdstid, særligt dem der arbejder i aften/nattetimer. Jeg har fået henvendelser fra medlemmer, som er gået forgæves, når de havde tid til vacciner, og nogle arbejdsgivere har opfordret til, at man lader sig vaccinere op til en friweekend. Det øger ikke motivationen, bemærker hun.

Louise Brandstrup synes, det er helt rimeligt, at kommunen som arbejdsgiver ikke kan forlange vaccinationer eller føre kontrol med om en ansat er vaccineret eller ej.

- Det synes jeg heller ikke, ældrerådet skal blande sig i, men jeg er enig i, at man kan skabe et arbejdsmiljø, hvor flere lader sig vaccinere ved hjælp af en bedre planlægning, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce