Annoncørbetalt indhold

Fynsk driftschef: Nye værktøjer har gjort mig til en bedre leder

Tillid spiller en vigtig rolle, hvis man som leder vil skabe motiverede og selvledende medarbejdere. Jan Nørgaard satte sig med 15 års ledelseserfaring tilbage på skolebænken, og det har haft stor indflydelse på hans daglige ledelsesstil.

Det handler om mennesker, når fynske virksomheder skal se på, hvordan man sikrer høj produktivitet og rum for udvikling og innovation.

Motivation og trivsel spiller en afgørende rolle, når man kigger på, hvilke faktorer der spiller ind på medarbejdernes produktivitet. Det kræver, at lederen formår at arbejde med mennesket bag medarbejderen.

Ledelse gennem tillid

Jan Nørgaard er driftschef i den fynske virksomhed Tinby, der producerer polyuretanskum til møbel- og vindmølleindustrien. I 2017 valgte han at opsøge ny viden inden for ledelsesområdet, da han tilmeldte sig den treårige akademiuddannelse i ledelse på Erhvervsakademiet Lillebælt.

Gennem forløbet har Jan Nørgaard fået indsigt i, hvem han selv er som leder. Samtidig har han fået rykket ved sin opfattelse af, hvad der kendetegner god ledelse hos medarbejderne.

- Undervisningen og dialogen med andre ledere har givet mig de rette værktøjer til at arbejde med mennesker. Det har været enormt værdifuldt at få teorien bag praksis med, så jeg blandt andet er blevet bedre til at vurdere, hvordan mine ord og signaler opfattes hos mine forskellige medarbejdere, fortæller Jan Nørgaard.

Den nye viden har også fået Jan til at foretage specifikke ændringer i den måde, som produktionen afvikles på. Helt konkret benytter virksomheden sig nu mere af selvkørende produktionsteams, der ejer opgaven med at optimere og justere arbejdet for derigennem at opnå større effektivitet.

- Jeg er kommet til den erkendelse, at jo mere tillid jeg viser mine medarbejdere, jo bedre formår de at lede sig selv og yde det ekstra, der kan være med til at løfte produktionen i virksomheden. Samtidig har jeg selv fået mere tid til at bedrive god ledelse, afslutter Jan Nørgaard.

De rigtige værktøjer er vigtige

Vil man optimere på produktiviteten i en virksomhed er det afgørende, at lederen besidder de værktøjer, der kan være med til at bygge den enkelte medarbejder op. Lederens værktøjskasse rummer derfor viden og teori inden for områder som kommunikation, konflikthåndtering og indsigt i de menneskelige motivationsfaktorer.

- En god leder formår at lede medarbejdere til selv at tage ansvar og initiativ, fortæller Eiler Skovbjerg, chefkonsulent ved Ledelse og Efteruddannelse på Erhvervsakademiet Lillebælt.

På uddannelsen Ledelse i praksis arbejdes der med at forme endnu bedre ledere, der formår at fremme innovation og nyskabelse. Her er hemmeligheden blandt andet, at motivationen til forandring og nytænkning skal komme indefra hos de enkelte medarbejdere. Motivationen sikrer man ved at vise tillid til medarbejdernes dømmekraft og kompetencer, men også ved, at man som leder formår at tilpasse sin ledelsesstil til den konkrete situation.

- Medarbejderne er en virksomheds største ressource. Og alle medarbejdere er forskellige. Vi motiveres og bekræftes alle af forskellige ting. Derfor er det vigtigt, at den gode leder formår at tilpasse sin ledelsesstil, så den imødekommer forskellighederne hos de enkelte medarbejdere, uddyber Eiler Skovbjerg.

På et forløb med efteruddannelse får ledere arbejdet med relevant teori, og samtidig får de mulighed for at vende erfaringer og situationer med andre ledere, hvilket er afgørende for at skabe det gode læringsrum.

- Den gode undervisning forener teori og praksis og sikrer, at alt hvad vi beskæftiger os med i undervisningen efterfølgende kan omsættes til konkret handling i ledernes dagligdag, afslutter Eiler Skovbjerg.

Læs mere om Erhvervsakademiet Lillebælts efteruddannelser inden for blandt andet ledelse her. Der er opstart på aftenholdene i uge 8.

Artiklen er sponsoreret af Erhvervsakademiet Lillebælt.

Erhvervsakademiet Lillebælt har en spændende og varieret palet af efteruddannelser, der kan tages sideløbende med jobbet. Du kan vælge mellem en lang række akademiuddannelser (AU) og diplomuddannelser, ligesom du kan vælge at tage udvalgte fagmoduler fra en eller flere uddannelser.

Vores uddannelser kan tages både som aften- og som dagsforløb, og undervisningen er kendetegnet ved en tæt kobling mellem teori og praksis.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.