Annonce
Debat

Fyns Amts Avis mener: Fej for egen dør, Svendborg Kommune

Andreas Wraae Nielsen er lokalredaktør på Fyns Amts Avis i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær

Det er nok en overraskelse for de færreste, at Svendborg Kommune er en myndighed. Og som sådan bør man have styr på sagerne til fingerspidserne.

Det er bare slet ikke tilfældet.

I Fyns Amts Avis - og på faa.dk - bringer vi historien om, at Svendborg Kommune har forsømt vedligeholdet af Skårup Skovmølle, hvor Svendborg Naturskole holder til.

Annonce

Kritikken af kommunens forsømmelighed står Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur Sydfyn for. Det påpeges, at Svendborg Kommune har et ansvar for at holde bevaringsværdige bygninger i ordentlig stand.

I en rapport fra 2016 fremgår det dog, at der i tilfældet med Skårup Skovmølle er fare for, at dele af bygningen kan styrte sammen, hvis ikke råddent træ udskiftes inden to år.


Svendborg Kommune bør enten bringe orden i sagerne og renovere bygningen. Eller sælge den til en der vil ...


Det er endnu ikke sket. Og det er for dårligt, set i lyset af, at vi har at gøre med en myndighed, der blandt andet befatter sig med at sende breve til borgere, der ikke opfylder regler og retningslinjer for dette og hint.

For nu at nævne et eksempel af de mindre, må jeg eksempelvis ikke sætte et skur op til hestene uden at få lov. Og gør jeg det alligevel, kommer kommunen efter mig.

Sådan bør det også være - om end reglerne på det område af kommunen følges relativt restriktiv, men det er en anden historie.

Men det bør i det mindste være sådan, at der ikke er en finger at sætte på myndigheden - Svendborg Kommune -der beredvilligt hæver den store pegefinger og beder om orden i sagerne hos alle os borgere.

Forklaringen på det manglende vedligehold af skovmøllen er ifølge ejendomschefen, Peter Mouritsen, at det er blevet nedprioriteret til fordel for renovering af eksempelvis skoler. Der er selvsagt ikke penge til det hele.

En forståelig disposition af de kommunale midler, men som det er tilfældet med alle os andre, så er økonomi ikke en valid forklaring.

Svendborg Kommune bør enten bringe orden i sagerne og renovere bygningen. Eller sælge den til en der vil - også selvom man risikerer, at der kommer en investor, der river ned og bygger nyt, hvis ellers man kan få tilladelse til det.

At lade stå til er ikke en holdbar løsning. Slet ikke i lyset af, at Naturskolen benyttes af børn, der risikerer at få tagsten eller anden bygningsmasse i hovedet, hvis de kommer på den forkerte side af afspærringen.

Det er på tide at stramme op, Svendborg Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce