Annonce
Svendborg For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Svendborg

Nyt regnskab: Vrangbækgård Vin ApS i Oure får underskudDet seneste år er endt med underskud i Oure-virksomheden Vrangbækgård Vin ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -16.276 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -15.006 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Torben Bo Toldam-Andersen, Ejgil Andersen og Johannes Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Bo Toldam-Andersen, Ejgil Andersen og Johannes Andersen. Vrangbækgård Vin ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af vin af druer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at dyrke vindruer, fremstilling af vin og hermed forbunden virksomhed
Nyt regnskab: Byggevirksomhed i Tåsinge får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tåsinge-virksomheden Stormflodssikring APS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 526.623 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 674.754 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Staal Jørgensen. I første omgang er det Kjas holding ApS og Zigzak holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Staal Jørgensen og Zakarias Henriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Stormflodssikring APS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bisgaard Raadgivning ApS i Svendborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bisgaard Raadgivning ApS, der er et firma i Svendborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 216.719 til -51.508 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 330.028 kroner året før til -35.040 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -52.055 til -114.024 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Børge Bisgaard. Virksomhedens reelle ejere er Børge Bisgaard. Bisgaard Raadgivning ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at sælge rådgivning, herunder ledelsesrådgivning og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lundby Kiosken ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lundby Kiosken ApS, der er en virksomhed i Tåsinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 965.137 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 838.782 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Lund. I første omgang er det LUNDBY KIOSKEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Lund, der er den dominerende ejer. Lundby Kiosken ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive is- og grillkiosk samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Finansvirksomhed i Tved fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i TNA FINANS A/S, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 330.349 til 395.814 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Tommy Nylandsted Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Nylandsted Andersen. TNA FINANS A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er gennem investeringer i værdipapirer, leasingaktiver, ejendomme og andre hermed beslægtede aktiviteter, at opnå den bedst mulige konsolidering af selskabet. Investeringerne kan enten foregå direkte eller indirekte gennem datterselskaber eller gennem ejerandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tved-virksomheden Elpan & Wanpan Varmesystem A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Elpan & Wanpan Varmesystem A/S, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 250.653 til 171.982 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 535.068 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 721.648 kroner i det foregående regnskab til 639.668. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Nylandsted Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Nylandsted Andersen. Elpan & Wanpan Varmesystem A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Svendborg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i TFW SVENDBORG ApS, der er et firma i Svendborg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1990 til -11.409 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 186.347 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 679.767 kroner til 815.522 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 52.083 til 40.674 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dennis Magelund Rasmussen. I første omgang er det TFW HOLDING 2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Magelund Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TFW SVENDBORG ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive et trænings- og fitnesscenter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i gå ud-virksomhed i SvendborgSvendborg-virksomheden ARTRI TRADING ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -23.569 til -91.210 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6563 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6509 kroner i det foregående regnskabsår til 305.939 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 35.027 til -56.183 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør John Trier Lauridsen. I første omgang er det Arja Kurikka Trier og JTL HOLDING ODENSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Trier Lauridsen og Arja Kurikka Trier, der er de dominerende ejere. ARTRI TRADING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed, formuepleje samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Klosterplads 1 ApSSvendborg-virksomheden Klosterplads 1 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -11.047 til -3896 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 30.673 kroner i det foregående regnskabsår til 46.259 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28.953 til 25.057 kroner . Virksomheden ledes af direktør John Trier Lauridsen. I første omgang er det JTL HOLDING ODENSE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Trier Lauridsen og Arja Kurikka Trier, der er de dominerende ejere. Klosterplads 1 ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Tåsinge går fra overskud til underskudOverskuddet i SENSORTEKNIK ApS, der er et firma i Tåsinge, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 177.654 til -266.408 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 177.654 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 180.340 kroner året før til -262.764 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -76.978 til -284.776 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hans Rasmussen. I første omgang er det H-CONSULT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SENSORTEKNIK ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fabrikation, handel og rådgivning, og hermed beslægtet virksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Sydfyns Snedker Service ApSSvendborg-virksomheden Sydfyns Snedker Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -171.956 til -118.824 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 12.607 kroner. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 298.793 kroner til 403.363 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -183.266 til -262.091 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Frederik Kristoffer Bang. Virksomhedens reelle ejere er Frederik Kristoffer Bang. I Erhvervsstyrelsens register er Sydfyns Snedker Service ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med tømrer og snedkeropgaver samt aktiviteter i tilknytning hertil
Går tilbage: Virksomhed i Gudbjerg Sydfyn går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Gudbjerg Sydfyn-virksomheden SOLDAL & SEARLE ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 445.903 til -346.608 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 445.903 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 472.888 kroner året før til -278.743 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 527.349 til 256.287 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mary Searle. Virksomhedens reelle ejere er Eigil Arnold Soldal Petersen og Mary Searle. I Erhvervsstyrelsens register er SOLDAL & SEARLE ApS anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktion af juletræer og anden dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Soldal ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Soldal ApS, der er en virksomhed i Gudbjerg Sk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 400.047 til 679.686 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gudbjerg Sk-virksomheden fra 674.369 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Martin Utzig Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Daniel Martin Utzig Petersen. Soldal ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel af juletræer og pyntegrønt samt anden virksomhed i forbindelse hermed efter ledelsens skøn
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tved-virksomheden Kernen Heldagsskole ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kernen Heldagsskole ApS, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 96.617 til 72.247 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 56.352 kroner efter skat, faldt formuen i Kernen Heldagsskole ApS fra 289.441 til 245.793 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ulrik Eli Mehlsen. I første omgang er det FLO 2016 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulrik Eli Mehlsen, der er den dominerende ejer. Kernen Heldagsskole ApS hører hjemme i branchen "Folkeskoler o.lign.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med heldagsskole og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i BallenBallen-virksomheden JCC Fyn ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -121.244 til -31.705 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -166.840 kroner året før til 14.363 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Egenkapitalen faldt fra 7 millioner til 6,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Christian Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Christian Clausen og Christina Clausen. I Erhvervsstyrelsens register er JCC Fyn ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Ballen-virksomheden Ollerup Fyn A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ollerup Fyn A/S, der er en virksomhed i Ballen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 82.771 til 54.953 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 266.800 kroner i det foregående regnskab til 264.116. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Ballen-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Christian Clausen. I første omgang er det JCC Fyn ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Christian Clausen og Christina Clausen, der er de dominerende ejere. Ollerup Fyn A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og driftsmateriel til udlejning og hermed tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Svendborg-virksomheden Korsgade Dyreklinik ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Korsgade Dyreklinik ApS , der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 104.043 til 81.001 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 274.662 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Charlotte Christensen. I første omgang er det Charlotte Christensen Holding ApS og Torben Sølund Christensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Sølund Christensen og Charlotte Christensen, der er de dominerende ejere. Korsgade Dyreklinik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive dyreklinik og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i virksomhed i TvedDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tved-virksomheden GK Kaysen A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på 53 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 24,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Bruun Kaysen. I første omgang er det KK Holding Tved ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Bruun Kaysen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GK Kaysen A/S anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Phigo Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Phigo Group ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 339.483 kroner i det foregående regnskabsår til 848.473 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 2,6 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Van Phi Nguyen. Virksomhedens reelle ejere er Van Phi Nguyen. Phigo Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab samt have investeringsaktiviteter efter direktionens skøn samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Phigo - Fine Luxury ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Phigo - Fine Luxury ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 2,5 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Van Phi Nguyen. I første omgang er det Phigo Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Van Phi Nguyen, der er den dominerende ejer. Phigo - Fine Luxury ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Bilværksted i HesselagerHesselager-virksomheden HESSTEKNIK ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -142.498 til -56.115 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2006 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 791.140 kroner til 882.523 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 891.978 til 806.472 kroner . Firmaet ledes af direktør Steffen Manfeldt Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Manfeldt Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er HESSTEKNIK ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor optimering af bilmotorer samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Tåsinge ryger fra overskud til underskudOverskuddet i VIB ApS, der er et firma i Tåsinge, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 26.431 til -62.948 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 148.175 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 52.686 kroner året før til -30.608 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 171.461 til 122.213 kroner . Virksomheden ledes af direktør Alfred Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Alfred Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er VIB ApS anbragt i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fabrikere og sælge vibrationsudstyr samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Tved får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tved-virksomheden GK Ejendomme Tved ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 473.684 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 537.231 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kenneth Bruun Kaysen. I første omgang er det KK Holding Tved ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Bruun Kaysen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GK Ejendomme Tved ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom, udlejning af fast ejendom og dermed beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Tåsinge går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Tåsinge-virksomheden KasperKromann Aps. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 106.263 til -78.930 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 409.119 kroner året før til -45.674 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 122.899 til 43.969 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kasper Kromann Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kasper Kromann Jensen. KasperKromann Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udføre konsulent opgaver, udføre tilsynsopgaver i forbindelse med jernbanearbejder, og udføre entreprenør opgaver
Nyt regnskab: Holdingselskab i Svendborg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Svendborg-virksomheden TW Engineering ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 945.713 kroner. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra 10.000 til 941.564. Firmaet ledes af en direktion, der består af Thomas Hesselbjerg Lisby og William Lisby. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Hesselbjerg Lisby og William Lisby. I Erhvervsstyrelsens register er TW Engineering ApS anbragt i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: Selskabets formål er at eje og besidde anparter og aktier i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Aeternus Anpartsselskab i Svendborg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Svendborg-virksomheden Aeternus Anpartsselskab. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -23.891 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -7575 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Liselotte Skov Bihl. Virksomhedens reelle ejere er Claus Bihl, Liselotte Skov Bihl, Christina Bihl og Anne Bihl. Aeternus Anpartsselskab har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder passiv kapitalanbringelse, og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Fuglsang Biludlejning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Stenstrup-virksomheden Fuglsang Biludlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3505 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 9546 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Andreas Brochstedt Fuglsang. I første omgang er det Andreas Fuglsang Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Brochstedt Fuglsang, der er den dominerende ejer. Fuglsang Biludlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive udlejning med køretøjer
Overskud hos Andreas Udlejning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Stenstrup-virksomheden Andreas Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 107.833 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 217.063 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Andreas Thorsing Rummelhoff og Andreas Brochstedt Fuglsang. I første omgang er det Andreas Fuglsang Holding ApS og Rummelhoff Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Andreas Thorsing Rummelhoff og Andreas Brochstedt Fuglsang, der er de dominerende ejere. Andreas Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af køretøjer
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Svendborg-virksomheden Freekon ApSFreekon ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 264.444 til 251.209 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 303.201 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 274.892 kroner til 289.697 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 982.384 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Leif Mortensen. I første omgang er det DANECO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Mortensen, der er den dominerende ejer. Freekon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er administration, handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i N. A. Mortensen ApS i SvendborgN. A. Mortensen ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,3 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 4,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 12,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,3 millioner - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i N. A. Mortensen ApS fra 11,3 millioner til 9,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Dan Rowland Jensen. I første omgang er det Sp/F Vermland, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Andreas Mortensen, der er den dominerende ejer. N. A. Mortensen ApS hører hjemme i branchen "Sø- og kysttransport af gods". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje skibe og drive skibsfart samt enhver anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Euler3d ApSSvendborg-virksomheden Euler3d ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7731 til -237.694 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -7731 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7731 kroner til -237.507 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 12.361 til -166.491 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Eyþór Rúnar Eiríksson. Virksomhedens reelle ejere er David Bue Pedersen, Jakob Wilm og Eyþór Rúnar Eiríksson. Euler3d ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i TåsingeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i B&L Invest ApS, der er en virksomhed i Tåsinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 802.410 til 522.128 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -24.839 kroner til -16.771 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 4 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Tommy Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Tommy Andersen. B&L Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Svendborg fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i I/S SCT. LAURENTII VEJ 61, SKAGEN, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 246.630 til 275.460 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 566.878 kroner til 569.836 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 949.533 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Leif Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Leif Mortensen. I/S SCT. LAURENTII VEJ 61, SKAGEN hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at foretage udvikling af ejendommen Sct. Laurentii Vej 61, 9990 Skagen. Fra interessentskabets etablering er der foretaget køb af ejendommen Sct. Laurentii Vej 61, 9990 Skagen. Interessentskabets formål kan kun i enighed imellem interessenterne udstrækkes til yderligere investeringer end den anførte
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Svendborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KILAN ApS i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -57.775 til 539.335 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -21.866 kroner til -24.054 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra -1,2 millioner til -635.404. Virksomheden ledes af direktør Leif Mortensen. I første omgang er det DANECO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Mortensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KILAN ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsudvikling, handel samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Svendborg-virksomheden Proces Support A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Proces Support A/S, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 557.923 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 413.502 kroner efter skat, faldt formuen i Proces Support A/S fra 3,9 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Schorling. I første omgang er det SCHORLING HEMMINGSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Schorling, der er den dominerende ejer. Proces Support A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent-, handels- og marketingsvirksomhed samt at være inkubator for nye venturesKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Normann Marine ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårNormann Marine ApS, der er en virksomhed i Tåsinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 41.613 til 297.962 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 316.663 kroner i det foregående regnskabsår til 704.770 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 192.333 til 423.446. Firmaet ledes af direktør Bjørn Normann. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Normann. Normann Marine ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Bøsøre går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bøsøre-virksomheden Schatzkammer DK ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 330.001 til -222.287 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 330.001 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 33.382 kroner året før til -201.764 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 306.664 til 125.058 kroner . Virksomheden ledes af direktør Stefan Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Stefan Schmidt. I Erhvervsstyrelsens register er Schatzkammer DK ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af ejendom, ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i Vester SkerningeVester Skerninge-virksomheden Tømrer- og snedkerfirmaet Svend Clausens eftf. ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -36.089 til -368.561 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 614.389 i det foregående regnskabsår til 86.003 - et fald på -86 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 839.282 kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Boye Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Boye Jakobsen. Tømrer- og snedkerfirmaet Svend Clausens eftf. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling af tømrer- og snedker- produkter af enhver art samt udførelse af tømrer- og snedkerarbejde af enhver art og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos gå ud-virksomhed i SvendborgIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i BOBS ApS, der er et firma i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 12.243 til 851 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 264.919 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 78.022 til 78.279. Firmaet ledes af en direktion, der består af Trine Falled Bjerglund og Sisse Bach. I første omgang er det The Bachs Holding ApS og Bjerglund Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Trine Falled Bjerglund og Sisse Bach, der er de dominerende ejere. BOBS ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive cafe. Sælge juice, kaffe og diverse sunde fastfood i høj kvalitetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Maler-virksomhed i Skårup Fyn får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Skårup Fyn-virksomheden Den lokale maler Skårup ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 130.796 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 981.201 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Dorthe Weiskvist og Susan Flodin. Virksomhedens reelle ejere er Dorthe Weiskvist og Susan Flodin. I Erhvervsstyrelsens register er Den lokale maler Skårup ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Tallene vendt: Sørup Smede A/S i Svendborg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sørup Smede A/S i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -192.080 til 385.892 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra 1,5 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Vidriksen. I første omgang er det TORBEN VIDRIKSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Vidriksen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Sørup Smede A/S anbragt i branchen "Maskinforarbejdning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive smede- og maskinforretningKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i The Infinite ApSTåsinge-virksomheden The Infinite ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.702 til -23.831 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -8253 kroner til -5094 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 24.357 til 526 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rasmus Brems-Hulgaard. Virksomhedens reelle ejere er Rasmus Brems-Hulgaard. The Infinite ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er bæredygtig innovation - Vi optimerer, rådgiver og skaber bæredygtige koncepter og produkter der bidrager til fællesskabet, lokalt såvel som internationalt. Vi inspirerer den enkelte teamplayer til at præstere i det højest mulige potentiale - vi inspirerer vores teams til at opnå det fulde potentiale. - we inspirer to be "infinite" -Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Milling A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Milling A/S, der er en virksomhed i Tåsinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 43,9 millioner til 53,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Milling Rasmussen. I første omgang er det M. MILLING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mogens Milling Rasmussen, der er den dominerende ejer. Milling A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom og herunder investering i udlejningsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SvendborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TELEMARKETINGBUREAUET ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,7 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 4,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 31 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 24 ansatte - en nedgang på 22,58 procent. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 14,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,9 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i TELEMARKETINGBUREAUET ApS fra 3,9 millioner til 2,5 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Steen McCormick og Michael Larsen. I første omgang er det CARA HOLDING ApS, SEMC HOLDING ApS og MILARS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carsten Gad Rasmussen, Steen McCormick og Michael Larsen, der er de dominerende ejere. TELEMARKETINGBUREAUET ApS hører hjemme i branchen "Call centres virksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive telemarketing og call center og virksomhed beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Milling Finans A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Milling Finans A/S, der er en virksomhed i Tåsinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 23,7 millioner til 32,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Milling Rasmussen. I første omgang er det MILLING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Mogens Milling Rasmussen, der er den dominerende ejer. Milling Finans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive finanserings- og investeringsvirksomhed, herunder evt. investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Svendborg fik større overskud end året førEjendomsselskabet Grønlandsvej ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 169.196 til 232.840 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 295.273 kroner til 356.504 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Kenneth Borch-Andersen. I første omgang er det BORCH-ANDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Borch-Andersen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Grønlandsvej ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af fast ejendom og virksomhed i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bo Link ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bo Link ApS, der er en virksomhed i Gundestrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gundestrup-virksomheden fra 9,2 millioner til 10,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birger Møller Jensen. I første omgang er det Birger Møller Jensen og DK LINK ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Birger Møller Jensen og Frank Holst Christoffersen, der er de dominerende ejere. Bo Link ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i StenstrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BRDR. RASMUSSEN STENSTRUP A/S, der er en virksomhed i Stenstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 826.736 til 432.831 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 826.736 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 6,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Stenstrup-virksomheden fra 3,8 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Poulsen Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Poulsen Rasmussen. BRDR. RASMUSSEN STENSTRUP A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og anden dertil tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Grøndals & Co ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Grøndals & Co ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 204.188 til 302.205 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 573.745 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 247.303 til 549.552. Virksomheden ledes af direktør Martin Bergholdt Grøndal. I første omgang er det Opportun Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Bergholdt Grøndal, der er den dominerende ejer. Grøndals & Co ApS hører hjemme i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fødevare- og agenturvirksomhed med fokus på import, distribution og salg af bæredygtige fødevarer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i SvendborgSvendborg-virksomheden TO DO BUSINESS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1221 til -5752 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -1221 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -827 kroner til -3787 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 513.305 til 507.553 kroner . Virksomheden ledes af direktør Leif Mortensen. I første omgang er det RESSOURCE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Mortensen, der er den dominerende ejer. TO DO BUSINESS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med bøger, papir og papirvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med softwareudvikling og salg, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i bagervirksomhed i StenstrupStenstrup-virksomheden KB Stenstrup ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -42.886 til -67.111 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 410.538 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5314 til -47.097 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Britt Lilly Nellemann. Virksomhedens reelle ejere er Britt Lilly Nellemann. KB Stenstrup ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive bagerivirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Nordic Subsea ApS i Svendborg er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Nordic Subsea ApS i Svendborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.002 til 344.092 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 673.810 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra 439.823 til 706.924. Virksomheden ledes af direktør Dennis Caspersen. I første omgang er det DCA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Caspersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Subsea ApS anbragt i branchen "Anden teknisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med bygge og udvikling af undervands og maritimt udstyr og handel, håndværk, konsulenttjeneste samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Svendborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ADMS ApS i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.867 til 464 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -19.811 kroner året før til 470 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra -471 til -6. Virksomheden ledes af direktør Leif Mortensen. I første omgang er det RESSOURCE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Mortensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ADMS ApS anbragt i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er bogføring og regnskabsmæssig assistance og administration samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Svendborg tjente flere penge i seneste regnskabCONCO ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3271 til 10.336 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3236 kroner i det foregående regnskabsår til 10.342 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 321 til 8149. Firmaet ledes af direktør Leif Mortensen. I første omgang er det RESSOURCE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Mortensen, der er den dominerende ejer. CONCO ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhedsudvikling, ejendomsudvikling, handel, servicevirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Tved får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tved-virksomheden TM Salg & Service ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 118.181 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 218.831 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ulrik Eli Mehlsen. I første omgang er det FLO 2016 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulrik Eli Mehlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TM Salg & Service ApS anbragt i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel, udlejning og service, samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Sydfyns Bådudlejning ApS i Svendborg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Svendborg-virksomheden Sydfyns Bådudlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -84.646 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 90.187 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Michael Anker Larsen og Andreas Jon Range Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Anker Larsen og Andreas Jon Range Rasmussen. Sydfyns Bådudlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af både og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Bilværksted i Tved har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Tved-virksomheden CMS Auto ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -489.259 til -376.917 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Morten Mututaka Marcussen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Morten Mututaka Marcussen. CMS Auto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at reparere biler, lastvogne, entreprenørmaskiner og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Svendborg-virksomheden Gnisten Udlejning ApSGnisten Udlejning ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,0 millioner til 974.218 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 733.171 kroner til 762.746 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 6,2 millioner til 7 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Christensen. I første omgang er det MC HOLDING SVENDBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Christensen, der er den dominerende ejer. Gnisten Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Gniste Marine ApSSvendborg-virksomheden Gniste Marine ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -613.200 til -674.049 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -613.200 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -39.530 kroner året før til 42.693 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra -15,8 millioner til -15,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Christensen. I første omgang er det MC HOLDING SVENDBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Christensen, der er den dominerende ejer. Gniste Marine ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med både og biler samt reparation og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Gnisten Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Gnisten Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 249.572 til 518.812 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 364.845 kroner i det foregående regnskab til 192.430 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 4,6 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Christensen. I første omgang er det MC HOLDING SVENDBORG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Christensen, der er den dominerende ejer. Gnisten Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom, handel og investering samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Rødkilde ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRødkilde ApS, der er en virksomhed i Vester Skerninge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.601 til 77.816 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 25.508 kroner året før til -1073 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vester Skerninge-virksomheden fra 142.263 til 202.963. Firmaet ledes af direktør Kim Kronshage Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Kronshage Rasmussen. Rødkilde ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er være komplementar i Vindmølle K/S og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Centiq ApSSvendborg-virksomheden Centiq ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -104.842 til -143.254 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.335 kroner til -73.116 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -111.251 kroner efter skat, voksede formuen i Centiq ApS sidste år fra -5,9 millioner til 122.975 . Virksomheden ledes af direktør Jan Banke Hansen. I første omgang er det BANKE INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Banke Hansen, der er den dominerende ejer. Centiq ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med computere, ydre enheder og software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og support af EDB-udstyr og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Konsulentvirksomhed i Svendborg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i HOVEDJÆGERNE ApS, der er et firma i Svendborg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 16.110 til -36.156 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 54.011 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 109.890 kroner i det foregående regnskab til 95.396. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 187.975 til 155.072 kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Kjær Busk. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Kjær Busk. I Erhvervsstyrelsens register er HOVEDJÆGERNE ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rekruttering, konsulentydelser, bogudgivelser, foredrag, undervisnings, salgsudvikling samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SvendborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Svendborg Rigger- og Sejlmagerværksted ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 216.000 til 169.336 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 865.000 til 995.034. Virksomheden ledes af direktør Nicoline Charlotte Hjære. Virksomhedens reelle ejere er Nicoline Charlotte Hjære. Svendborg Rigger- og Sejlmagerværksted ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af anden yderbeklædning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Skårup Fyn går fra overskud til underskudOverskuddet i CT-Catering ApS, der er et firma i Skårup Fyn, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 29.458 til -31.512 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 29.458 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 101.588 i det foregående regnskabsår til 42.224 - et fald på -58 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -25.187 kroner efter skat, voksede formuen i CT-Catering ApS sidste år fra 52.243 til 67.054 . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Stark og Carsten Berg Thrane. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Stark og Carsten Berg Thrane. I Erhvervsstyrelsens register er CT-Catering ApS anbragt i branchen "Event catering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med Servering af fødevarer samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Mind Moving Music ApS i Svendborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mind Moving Music ApS, der er et firma i Svendborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 20.526 til -3868 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 140.259 kroner i det foregående regnskab til 94.364 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 48.626 til 39.446 kroner . Firmaet ledes af direktør Simon Kirk Nissen. I første omgang er det Mind Moving Music Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Simon Kirk Nissen, der er den dominerende ejer. Mind Moving Music ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at levere instore musik, musikproduktion til film og reklame samt foredrags- og kursusvirksomhed om musiks virkningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Stenstrup-virksomheden Langbjerggård ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Langbjerggård ApS, der er en virksomhed i Stenstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 55.676 til 49.256 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 82.150 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 161.195 kroner til 199.059 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 25.662 kroner efter skat, faldt formuen i Langbjerggård ApS fra 124.079 til 105.741 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Magaard og Inge Margrethe Magaard. I første omgang er det KÆKKENSHOLMS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Magaard og Inge Margrethe Magaard, der er de dominerende ejere. Langbjerggård ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af landbrug, udlejningsvirksomhed samt enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Få et overblik over seneste uges regnskaber fra Svendborgs virksomheder.
Annonce
Langeland For abonnenter

Få overblikket: Hvordan går det hos de lokale langelandske supermarkeder?

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Landsstævnets afslutning satte gang i tårerne: - Jeg er sgu lidt rørt, må jeg indrømme

Flere dræbt af skud i Field's: Disse ting mangler vi stadig svar på

Langeland For abonnenter

Nekrolog: Tidligere skoledirektør Finn Due Østerbye var et stilfærdigt og ordentligt menneske og en fremragende lærer

Svendborg

Svendborg bliver grønnere: Skal have større fokus på bæredygtig indkøb

Søsiden

De forsømte træskibe: Silvermoon kan blive den næste

Skal fyret udskiftes? Så er der hjælp at hente fra staten – hvis du bor i nogle bestemte områder af landet

Svendborg

Se billederne: Landsstævnet sluttede af med et stort tak til Svendborg

Sport For abonnenter

Første danske Tour-helt venter i sin grav ved Dunkerque på feltet - Veflinge-mejeristen overlevede vilde Tour-etaper og første verdenskrig

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Coronaen strammer grebet om Europa, mens vi valfarter på sommerferie: Se her, hvor galt det står til på dit rejsemål

Debat

Det konsekvensløse samfund

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Succesfuld erhvervsmand afhænder ejendomme i stor stil: Der er simpelthen gået bonderøv i Billum - og det er godt for ham

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Kultur

Drømmer om at blive den næste Adele eller Amy: Unge Young satser på internationalt gennembrud

Basketball For abonnenter

Se landskampen i basketball: Danmark spillede returkamp i Norge

Nyheder

Tæt trafik før og efter Tour-etaper: Søndag skulle Tour-tilskuere til Jylland og landsstævnedeltagere skulle hjem

Annonce