Annonce
Svendborg For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Svendborg

Underskud igen: Underskuddet holder fast i Thurø Invest ApSThurø-virksomheden Thurø Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -40.174 til -442.298 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 350.710 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.015 kroner til -78.181 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,3 millioner til 2,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Oppen Strand. Virksomhedens reelle ejere er Peter Oppen Strand. Thurø Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele mv., investering i fast ejendom, investere i og/eller drive handelsvirksomhed, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Nordiqe Køkken & Bolig ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Gudme-virksomheden Nordiqe Køkken & Bolig ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 185.030 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 185.332 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Simon Andreas Jørgensen. I første omgang er det Jonas Juul Holding ApS,Simon Jørgensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jonas Juul,Simon Andreas Jørgensen, der er de dominerende ejere. Nordiqe Køkken & Bolig ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af køkkenmøbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af køkkener og møbler samt anden dermed beslægtet virksomhed
Går tilbage: Virksomhed i Svendborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Svendborg-virksomheden JMB ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 251.603 til -42.419 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 251.603 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 985.358 til 950.847 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Bisbo og Dan Rowland Jensen. I første omgang er det ROWLAND HOLDING ApS,LIGHTFOOT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Bisbo,Dan Rowland Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JMB ApS anbragt i branchen "Skibsmæglere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive shippingvirksomhed, stevedore, spedition, handel, industri og al dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Erantis Aps fik større overskud end året førEjendomsselskabet Erantis Aps, der er en virksomhed i Tåsinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 193.216 til 204.219 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 296.589 kroner til 316.247 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Torben Steen Jeppesen. I første omgang er det JEPPESEN HOLDING SVENDBORG ApS,THUSGAARD HOLDING ApS,TORBEN JEPPESEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Uffe Jeppesen,Torben Steen Jeppesen,Jens Thusgaard Jensen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Erantis Aps hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Svendborg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Svendborg-virksomheden Mercur Handels- og Industriselskab A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 58,7 millioner til -14,3 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 58,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -205.685 kroner til -208.261 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 225,1 millioner til 209 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Drud. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Drud. I Erhvervsstyrelsens register er Mercur Handels- og Industriselskab A/S anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og fabrikation samt andre aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vester Skerninge-virksomheden Bondetoftegaard A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bondetoftegaard A/S, der er en virksomhed i Vester Skerninge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 962.944 til 701.374 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vester Skerninge-virksomheden fra 24 millioner til 24,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lisbeth Rubæk. Virksomhedens reelle ejere er Lisbeth Rubæk. Bondetoftegaard A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive landbrugsvirksomhed, herunder svineproduktion, planteavl, handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Egense har skåret underskuddet nedEgense-virksomheden NMP TAG A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -62.448 til -43.308 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -12.065 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7731 kroner året før til 9476 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -1,3 millioner til -1,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Morten Pedersen. I første omgang er det SVENDBORG TAGDÆKNING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Morten Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NMP TAG A/S anbragt i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tagdækkervirksomhed
Tallene er vendt: Virksomhed i Svendborg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet IC SKILTE ApS i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.237 til 19.286 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 248.327 kroner i det foregående regnskabsår til 414.534 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-firmaet fra 56.142 til 99.286. Virksomheden ledes af direktør Ib Claus Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Ib Claus Sørensen. I Erhvervsstyrelsens register er IC SKILTE ApS anbragt i branchen "Anden reklamevirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service af enhver art samt aktiviteter i tilknytning hertil
Vending: Carmet ApS i Vester Skerninge er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Carmet ApS i Vester Skerninge. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3000 til 46.790 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -10.000 kroner året før til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vester Skerninge-firmaet fra 453.000 til 488.759. Virksomheden ledes af direktør Mette Lindahl. I første omgang er det ISCAZAR KIROPRAKTIK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Lindahl,Carsten Schou Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Carmet ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed og al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Svendborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i UKH Invest ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 2,3 millioner til 3,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ulrik Kenneth Holm. I første omgang er det ULRIK HOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ulrik Kenneth Holm, der er den dominerende ejer. UKH Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, administration af fast ejendom, formueinvestering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Svendborg-virksomheden Stengårds Allé 65 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Stengårds Allé 65 ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 737.696 til 376.993 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 270.826 kroner til 396.982 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 5,5 millioner til 5,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Anders Nordvig og Per Nordvig Nielsen. I første omgang er det Elledalen Ejendomme ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Nordvig, der er den dominerende ejer. Stengårds Allé 65 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere enten direkte eller via datterselskaber i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Smedeassistancen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Svendborg-virksomheden Smedeassistancen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 121.874 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 105.550 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Christensen. Smedeassistancen ApS hører hjemme i branchen "Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri og anden hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Copenhagen Surf School ApS i ThurøCopenhagen Surf School ApS, der er en virksomhed i Thurø, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 553.658 til 263.108 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 553.658 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thurø-virksomheden fra 805.539 til 809.643. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rasmus Rahbek Øgelund og Ole Christian Dramdal Hasholt. I første omgang er det Copenhagen Surf Empire Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Rahbek Øgelund,Ole Christian Dramdal Hasholt, der er de dominerende ejere. Copenhagen Surf School ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning inden for sport og fritid, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i SvendborgSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Svendborg-virksomheden Nørregade 5B ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -3,6 millioner til -53.994 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 259.819 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 29.693 kroner året før til -12.698 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Nørregade 5B ApS var ligesom året før på 6,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Per Nordvig Nielsen. I første omgang er det Manovest I ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Nordvig Godt, der er den dominerende ejer. Nørregade 5B ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Få et overblik over seneste uges regnskaber fra Svendborgs virksomheder.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Luisa og familien fik nok af at fryse og skiftede gassen ud med en varmepumpe: - Nu slipper vi for usikkerheden

Annonce
For abonnenter

Bente blev anmeldt for spritkørsel efter episode i supermarkedet: - Jeg er anmelderen evigt taknemlig

Annonce
Annonce
Faaborg-Midtfyn

Heidi var ti minutter fra at ende i det skoleskyderi, der kostede hendes bedste veninde livet: Nu vil hun sætte fokus på vores tid sammen

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Blodproppen gav ham muligheden for leve livet bedre: I drømmehuset udlever han sine drømme, men han ved ikke, hvor længe han bliver boende

Faaborg-Midtfyn

Jelling, I er ikke alene: Nu vil de have en rigtig viking tilbage til Vester Aaby

Erhverv For abonnenter

Nyt fra Svendborgs erhvervsliv: Rederi igen på ret køl, stort overskud i arkitektfirmaet, og tidligere ejendomsmæglere satte millioner til

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

Svendborg For abonnenter

Syg, træt og mæt af dage: Jonne håbede hver dag, at dette var den sidste

Langeland For abonnenter

Trængselstider hos bådudlejere skaber dominoeffekt: Hvis først havnene falder, sander lokalsamfundet til

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

P-piller var ved at slå Karen ihjel: Kvinder vælger i stigende grad andre former for prævention

Debat

Debat: Selvransagelse er påkrævet i elforsyningen

Svendborg For abonnenter

36 kvadratmeter drømmehus på hjul: Lokalpolitiker bygger minihus i sin søsters baghave

Ingen grund til panik: Priserne på brænde og træpiller rasler ned

Langeland For abonnenter

Hus kostede 361.172 kroner i 2007 - nu er det solgt for over en million: Her er ugens bolighandler på Langeland

Ærø For abonnenter

Tre mænd tiltalt for voldsomt overfald i Marstal: Brækkede kæben på mand fra knallertklub

Langeland

Mand nægtede at lade sig visitere: Bøde for at forsøge at vriste sig fri fra politiet og fornærmende tale

Annonce