Annonce
Svendborg For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Svendborg

Overskuddet stiger flere gange: It-virksomhed i Tved tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i KORTERMANN-IT ApS, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 230.871 til 851.140 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,8 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 13.403 til 689.894. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Petersen og Henrik Kortermann Sørensen. I første omgang er det MERCADO ApS,KORTERMANN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Petersen,Henrik Kortermann Sørensen, der er de dominerende ejere. KORTERMANN-IT ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er servíce og handel indenfor IT-branchen samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: It-virksomhed i Tved tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i KORTERMANN-IT ApS, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 230.871 til 851.140 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,8 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 13.403 til 689.894. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Petersen og Henrik Kortermann Sørensen. I første omgang er det MERCADO ApS,KORTERMANN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Petersen,Henrik Kortermann Sørensen, der er de dominerende ejere. KORTERMANN-IT ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er servíce og handel indenfor IT-branchen samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Svendborg går fra overskud til underskudOverskuddet i FHA SVENDBORG ApS, der er et firma i Svendborg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 237.021 til -450.514 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 299.830 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5750 kroner til -13.952 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,7 millioner til 7,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Hulgaard. Virksomhedens reelle ejere er Frank Hulgaard. I Erhvervsstyrelsens register er FHA SVENDBORG ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe og sælge samt administrere fast ejendom samt drive anden form for investeringsvirksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Tryk Team Svendborg A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tryk Team Svendborg A/S, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 207.971 til 995.492 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 33 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,7 millioner kroner til 21,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 18,1 millioner til 18,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Steen Jeppesen. I første omgang er det TORBEN JEPPESEN HOLDING ApS,DANABETA ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Steen Jeppesen,Birgitte Jeppesen, der er de dominerende ejere. Tryk Team Svendborg A/S hører hjemme i branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er trykkerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Tved er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet HAVE & PARKCENTER SVENDBORG ApS i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -635.525 til 27.446 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 128.597 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 383.183 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i HAVE & PARKCENTER SVENDBORG ApS var ligesom året før på 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmy Glargaard Hermansen. I første omgang er det JIMMY HERMANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimmy Glargaard Hermansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er HAVE & PARKCENTER SVENDBORG ApS anbragt i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udførsel af service og reparation af havemaskiner og dermed beslægtet virksomhed
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Tved fik lidt lavere overskudHPCS EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Tved, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 279.349 til 254.715 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 285.459 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 372.096 kroner i det foregående regnskab til 345.099. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 96.541 kroner efter skat, faldt formuen i HPCS EJENDOMME ApS fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmy Glargaard Hermansen. I første omgang er det JIMMY HERMANSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jimmy Glargaard Hermansen, der er den dominerende ejer. HPCS EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at eje og udleje fast ejendom samt hermed forbunden virksomhed
Tallene går op: Peter Skovgaard ApS fik større overskud end året førPeter Skovgaard ApS, der er en virksomhed i Tåsinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 169.696 til 204.385 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 527.895 kroner i det foregående regnskab til 338.203 - et fald på -36 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 982.576 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Skovgaard. I første omgang er det PETER SKOVGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Skovgaard, der er den dominerende ejer. Peter Skovgaard ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Svendborg fik større overskud end året førLarsen & Rasmussen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.251 til 83.468 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 173.988 kroner til 179.149 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 597.512 til 662.626. Firmaet ledes af en direktion, der består af René Larsen og Søren Melchior Rasmussen. I første omgang er det LARSEN & RASMUSSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Larsen,Søren Melchior Rasmussen, der er de dominerende ejere. Larsen & Rasmussen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt udlejning herafKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Svendborg Synshal ApS i SvendborgSvendborg Synshal ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 352.026 til 141.813 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 373.261 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 108.390 kroner efter skat, faldt formuen i Svendborg Synshal ApS fra 487.092 til 395.482 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af René Larsen og Søren Melchior Rasmussen. I første omgang er det LARSEN & RASMUSSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Larsen,Søren Melchior Rasmussen, der er de dominerende ejere. Svendborg Synshal ApS hører hjemme i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med syn og inspektion af biler og hertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Tåsinge tjente flere penge i seneste regnskabTGSiO ApS, der er en virksomhed i Tåsinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 11.702 til 94.725 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.323 kroner i det foregående regnskabsår til 96.370 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 58.845 til 123.885. Firmaet ledes af direktør Anders Søndergaard Bruun Olesen. I første omgang er det ASBO Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Søndergaard Bruun Olesen, der er den dominerende ejer. TGSiO ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at produktion og design af eget tøjmærke, engros salg, salg via internettet samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SvendborgINLINE FYN ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 128.799 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 606.744 kroner i det foregående regnskabsår til 911.988 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 4,8 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bodil Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Erik Rasmussen. INLINE FYN ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, industri, investering og dermed belsægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tåsinge-virksomheden Thorseng ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thorseng ApS, der er en virksomhed i Tåsinge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 93.189 til 58.164 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 240.400 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 64.692 kroner i det foregående regnskabsår til 109.582 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 570.160 til 608.688. Virksomheden ledes af direktør Anders Poul Hulgaard. Virksomhedens reelle ejere er Anders Poul Hulgaard. Thorseng ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele af andre selskaber herunder aktier og obligationer, samt udførelse af konsulent og serviceydelser og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Bilhandel i Tved får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tved-virksomheden MotoGroup ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 622.661 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 656.565 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Petersen og Alexander Fabech. I første omgang er det CARL SØRENSEN SVENDBORG A/S,Fabech Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Petersen,Alexander Fabech, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MotoGroup ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med både køb, salg, import og reparation af motorkøretøjer og maritime fartøjer og køb, salg og udlejning af ejendomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Få et overblik over seneste uges regnskaber fra Svendborgs virksomheder.
Annonce
Ærø For abonnenter

Akut boligmangel til unge studerende løst: - Der opstår et problem igen til august, når en ny årgang skal starte

Annonce
For abonnenter

Judi hængte sig i familiens gyngestativ: Nu håber hans mor at andre unge kan få hjælp i tide

Annonce
Annonce
Svendborg For abonnenter

Liebhaverlejligheder, tiny houses og byggegrunde med havudsigt: Over tusind nye boliger er på vej i Svendborg - få det store overblik her

Sport For abonnenter

Gylden lørdag for GOG - og for Nicolai Nygaard

Sport

Normalt taber Svendborg Rabbits ikke til Herlev, men det skete altså og Rabbits hænger gevaldigt med ørerne i basketball-ligaen

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Det bør skræmme Venstre: Anstina Krogh laver magtskole hos Socialdemokraterne

Kylian Mbappé knuste Danmark, da det egentlig gik bedre og bedre - nu skal Danmark vinde over Australien for at gå videre ved VM

Svendborg

Se billederne: Lyset blev tændt på juletræet ved Torvet

Sport For abonnenter

Se kampen fra klokken 14: Svendborg Rabbits besøger BMS Herlev i Basketligaen

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Novo Nordisk tjener kassen på, at de rige i Hollywood hamstrer fedmemedicin - nu er der bare ikke nok til sukkersygepatienterne

Navne

Mindeord over Gunnar Børge Hansen: Hans livsopgave var at føre højskolen videre

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

På et splitsekund endte Jørgen i koma, og Susanne måtte tage styringen i virksomheden: - De sagde, at vi skulle forberede os på det værste

Har du også fået brev fra banken? Så forskellige er renterne lige nu

Sport

Få alle detaljerne: GOG vandt som ventet - choknederlag til Aalborg

Sport For abonnenter

GOG-analyse: Vildt! - det ligner Aalborg eller Kiel efter gruppespillet i Champions League

Faaborg-Midtfyn

Dropper plads i kommunalbestyrelsen: Viceborgmester vælger kærligheden over klimakampen

Annonce