Annonce
Svendborg For abonnenter

Friske tal: Her er ugens seneste regnskaber fra Svendborg

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SvendborgDet Kollektive Klædeskab Danmark ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 222.062 til 93.029 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 222.062 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 292.894 kroner i det foregående regnskab til 188.542 - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra -82.498 til -25.969. Virksomheden ledes af direktør Louise Kingo Liokouras. I første omgang er det Det Kollektive Klædeskab ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Louise Kingo Liokouras, der er den dominerende ejer. Det Kollektive Klædeskab Danmark ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og videresalg af økologiske produkter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Svendborg hold fast i overskuddetLaursen Ejendomsinvest Svendborg ApS, der er en virksomhed i Svendborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.904 til 70.500 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 95.474 kroner til 123.587 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 349.029 til 406.373. Firmaet ledes af direktør Kim Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Laursen. Laursen Ejendomsinvest Svendborg ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at købe, sælge og administrere fast ejendom samt dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bangfeldhus A/S i SvendborgBangfeldhus A/S, der er en virksomhed i Svendborg, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,0 millioner til 557.423 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 527.575 kroner efter skat, faldt formuen i Bangfeldhus A/S fra 15,5 millioner til 15,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Bang-Nielsen. I første omgang er det LBN HOLDING ApS,SEAG HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svend Erik Agerfeld,Lars Bang-Nielsen, der er de dominerende ejere. Bangfeldhus A/S hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder besiddelse og administration af egne ejendomme, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bralar ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bralar ApS, der er en virksomhed i Svendborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 948.569 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 328.481 kroner i det foregående regnskab til 213.423 - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Svendborg-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Brandt Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Brandt Larsen. Bralar ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er konsulentvirksomhed samt at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Tved hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i JK Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 6,9 millioner til 7,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Lørup og Kim Kronæsgaard Nissen. I første omgang er det LMCK HOLDING ApS,LØRUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Lørup,Kim Kronæsgaard Nissen, der er de dominerende ejere. JK Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i ejendomme, herunder udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Tved fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JK Metal ApS, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,4 millioner til 6,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 30 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 34 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 17,7 millioner kroner til 26,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 5 millioner til 10,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Lørup og Kim Kronæsgaard Nissen. I første omgang er det LMCK HOLDING ApS,LØRUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Lørup,Kim Kronæsgaard Nissen, der er de dominerende ejere. JK Metal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Tåsinge tjente flere penge i seneste regnskabsårAcker & Larsen Murer & Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Tåsinge, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.495 til 45.185 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 184.483 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 557.783 kroner til 695.757 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tåsinge-virksomheden fra 41.201 til 76.266. Firmaet ledes af direktør John Acker. Virksomhedens reelle ejere er John Acker. Acker & Larsen Murer & Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af murermester- og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Konfliktcoach ApS i Skårup FynKonfliktcoach ApS, der er en virksomhed i Skårup Fyn, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 631.447 til 64.815 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 631.447 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 43.919 kroner efter skat, faldt formuen i Konfliktcoach ApS fra 195.738 til 126.658 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Husman Mogensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Husman Mogensen. Konfliktcoach ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udbyde kurser og uddannelse samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tecna ApS i Svendborg går fra overskud til underskudOverskuddet i Svendborg-virksomheden Tecna ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 597.000 til -696.989 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 597.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 761.000 kroner året før til -534.958 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5 millioner til 4,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Amdi Petersen og Karin Bimose Erb. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Amdi Petersen,Karin Bimose Erb. Tecna ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Andre kreditselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Få et overblik over seneste uges regnskaber fra Svendborgs virksomheder.
Annonce
Svendborg For abonnenter

Halberg-ejet hus fuld af skimmel: Nu må der ikke længere bo mennesker, og det bekymrer nabo

Annonce

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Lars Blaaberg er Sydfyns Elforsynings værn mod nye giganttab: Slut med at sætte en kvart milliard kroner til på spekulation

Svendborg For abonnenter

Så er 'Duddis' bøger solgt: Valdemars Slots bøger spredt for alle vinde

Sport

GOG med fuldt fokus på bundproppen før mødet med de tyske mestre

Ærø For abonnenter

Færge-spareplan flytter Ellen fra Als til Fyn

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Langeland

Bagenkop-fisker sigtes for trusler på livet mod fiskerikontrollant: Jeg har slået folk ihjel for mindre

Fyn For abonnenter

Rockerborg i gammel børnehave ser ud til at være forladt: Men Satudarah er stadig på Fyn

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Navne For abonnenter

Det hele startede i Nørrevoldgade i Nyborg: Nu fylder arkitekten bag Naturama og Landsarkivet for Fyn 80

Svendborg

Kæmpe brand i nat: Familien kunne se det hele stå i flammer

Reaktionerne på Hugo Helmigs dødsfald strømmer ind - også fra sangerens eks-forlovede: - Spred dine vinger, smukke engel

Faaborg-Midtfyn

Hvem kunne du tænke dig at tage med? Langbordsmiddag og Michelin-restaurant venter i slotshaven

Svendborg For abonnenter

Christina er med, når døden banker på:- Jeg glemmer aldrig pigen, der spurgte, hvad for noget tøj hun skulle tage på til sin mors begravelse

Ærø

Opråb fra Ærø Redningskorps opråb gav pote: Flere har vist interesse for brandmandsjobbet

Annonce