Annonce
Ærø

Frank blev fritstillet efter et Facebook-opslag: Nu går Folketingets Ombudsmand ind i sag om styrmands ytringsfrihed

- Jeg simpelthen chokeret over, at det har fået så store konsekvenser, at jeg har givet genmæle mod beskyldninger, der ikke er rigtige, fortæller Frank Varsnæs, der oplevede en række sanktioner efter, at han skrev kritisk om Ærøfærgernes ledelse i et opslag på Facebook. Han har nu klaget til Folketingets Ombudsmand, der skal undersøge, om hans ytringsfrihed er blevet krænket. Arkivfoto: Søren Stidsholt Nielsen.
Frank Varsnæs blev i maj 2020 fritaget for tjeneste som overstyrmand på E/F Ellen, efter at han havde skrevet kritisk om Ærøfærgernes ledelse i et opslag på Facebook. Nu er Folketingets Ombudsmand gået ind i sagen og kræver svar fra Ærø Kommune.

Ærø: I maj sidste år blev overstyrmand Frank Varsnæs fritaget for tjeneste fra sit job på E/F Ellen. Grunden skulle ifølge ledelsen findes i hans "skriverier og adfærd på det seneste". Siden har den tidligere overstyrmand på Ellen modtaget en skriftlig advarsel på grund af sine ytringer og blev overflyttet til M/F Marstal mod sit ønske.

Den 1. januar 2021 blev han afskediget fra Ærøfærgerne.

Nu er Folketingets ombudsmand gået ind i sagen og kræver svar fra Ærø Kommune.

Ombudsmanden vil blandt andet have svar på de retslige og faktiske grundlag for de beslutninger og afgørelser, som kommunen har truffet, og om kommunen har inddraget hensynet til offentlig ansattes ytringsfrihed.

Det er overstyrmand Frank Varsnæs, der har klaget til ombudsmanden.

- Det har jeg, fordi de har krænket min ytringsfrihed. De har ageret ud fra min kritik og udtalelser, som jeg synes er helt inden for rammerne af ytringsfriheden for offentlig ansatte, fortæller han.

- Jeg er blevet beskyldt for noget, jeg ikke har gjort, og det er bagvaskelse, og jeg er simpelthen chokeret over, at det har fået så store konsekvenser, fordi jeg har givet genmæle mod beskyldninger, der ikke er rigtige. Det er grove beskyldninger, og det har pint mig lige siden.

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg bekræfter, at kommunen har modtaget henvendelsen fra ombudsmanden.

- Det er en personalesag, så jeg har ikke nogle bemærkninger, andet end at vi har fået en sag fra ombudsmanden og har fået en frist på at svare, og den proces er vi i gang med nu, siger han.

- Når der kommer en klage og en henvendelse fra ombudsmanden, er det noget, vi går ind i og svarer på. Det tager vi selvfølgelig seriøst, lyder det fra kommunaldirektøren.

Annonce

Anklaget som corona-syg

Hele sagen startede i marts 2020, da Frank Varsnæs efter et ferieophold i England mødte op med snotnæse på job. Han siger selv, at det skyldtes klimaskifte og airconditionanlæg. På det tidspunkt var der ikke restriktioner mod at rejse til England, han følte sig ikke syg, og det var ikke muligt at blive testet.

Frank Varsnæs fandt efterfølgende ud af, at en kollega på en fællesmail havde skrevet, at Frank Varsnæs var mødt op med influenzalignende symptomer og feber. Da han ikke selv var på arbejde, havde han ikke mulighed for at læse mailen, og der var ifølge ham selv ikke mulighed for at modbevise anklagerne.

Frank Varsnæs var derefter til konsultation hos sin læge, der sagde, at hvis næsen løb med klart snot, var det ikke et symptom på Covid-19. Denne besked skrev han samme dag til sine kollegaer i en mail.

Efterfølgende modtog han et brev i sin e-Boks, hvor der stod, at Ærøfærgerne havde søgt om at få en særlig sygedagpenge-refusion for corona-ramte medarbejdere i karantæne. I brevet stod, at hans arbejdsgiver havde søgt refusion for 13 dage.

Ifølge Frank Varsnæs drejede det sig om en periode, hvor han faktisk havde været på arbejde, og det endte også med, at refusionen ikke blev udbetalt til hans arbejdsgiver.

Annonce

Fritaget for tjeneste

Hændelserne fik ham til at føle sig udskammet som corona-syg. Ifølge Frank Varsnæs rettede han i første omgang sin kritik direkte til Ærøfærgernes ledelse.

- Jeg har et langt stykke hen ad vejen klaget til dem fra dag ét gennem helt almindelige henvendelser og mails til ledelsen, indtil jeg indså, at jeg ikke kunne komme igennem med noget som helst, og så klagede jeg til kommunaldirektøren, siger han.

I et opslag på Facebook den 20. maj skrev Frank Varsnæs om Ærøfærgerne, at han "frygter deres bananstatsmetoder", og i et brev til kommunaldirektør, Allan Krogh Filtenborg, kritiserede han ledelsen og deres håndtering af situationen.

Det resulterede i, at han den 28. maj modtog et brev, der fritog ham for tjeneste.

Frank Varsnæs meldte sig derefter syg. I juni blev han indkaldt til en tjenstlig samtale på grund af hans "skriverier og adfærd på det seneste". Den 5. august rettede han igen kritik af ledelsens håndtering af sagen. Denne gang i et debatindlæg til Fyns Amts Avis. 

Den 5. oktober modtog Frank Varsnæs en skriftlig advarsel fra Ærø Kommune. Det fremgår i det brev, som ombudsmanden har sendt til kommunen.

I advarslen til Frank Varsnæs står der blandt andet:

- Begrundelsen herfor er din illoyale adfærd overfor din arbejdsgiver, færgernes passagerer og dine kolleger. Dette kommer til udtryk gennem dine opslag på Facebook, hvor du, efter vor opfattelse:

Omtaler din arbejdsgiver som uhæderlig; skaber utryghed blandt passagererne; omtaler kollegerne med øgenavn.

Overnævnte adfærd betragter Ærø kommune som værende uacceptabel.

Annonce

"Tåbelig arbejdsprøvning"

I mellemtiden var Frank Varsnæs blevet raskmeldt efter sin sygdom. I september blev han sendt 14 dage på arbejdsprøvning på rederiets kontor. Efter advarslen den 5. oktober blev han flyttet til arbejdsprøvning på hans gamle arbejdsplads E/F Ellen.

Det forløb undrer ham.

- Jeg har rigtig svært ved at forstå, at jeg skulle i arbejdsprøvning på Ellen, når jeg nu var ansat der. Det var en fuldstændig tåbelig arbejdsprøvning, for jeg kunne jo sejle fra dag ét, men de havde besluttet, at jeg skulle gå sammen med chefskipperen. Jeg fik ikke lov til at mødes med de andre skibsførere, og jeg fik ikke lov til at lave noget som helst skibsførerarbejde, fortæller Frank Varsnæs.


Det her er foregået i land, hvor jeg har haft en holdning, der ikke har noget med sejladsen at gøre, og jeg har kun kritiseret ledelsen. Det er ikke sådan, at jeg har stået oppe på broen og nægtet at sejle til styrbord, hvis jeg blev bedt om det. Det kunne jeg aldrig finde på.

Frank Varsnæs


- Det var simpelthen tortur. Mine værnemidler var fjernet, mit navneskilt, jeg var ikke på deres vedligeholdelsesplan, de havde fjernet mit høreværn, mine handsker, alt. Det var, som om jeg var blevet fjernet fra jordens overflade.

Den 28. oktober 2020 blev der afholdt evalueringsmøde mellem ledelsen, chefskipper fra E/F Ellen, Frank Varsnæs og hans bisidder Casper Mose fra fagforeningen CO-SEA om hans tilbagevenden på Ellen.

I et referat fra mødet, som avisen har fået indsigt i, fremgår det, at chefskipperen mente, at Frank Varsnæs havde løst sine opgaver som navigatør, men det haltede med arbejdsmiljøet.

Det er Frank Varsnæs dog ikke enig i.

- I referatet har man undladt at skrive, at jeg ikke har fået chance for at arbejde sammen med andre skibsførere. Jeg har ikke engang set de andre skibsførere. Jeg blev bare holdt langt væk fra dem, siger han.

- Jeg er navigatør, uddannet skibsfører og jeg har aldrig nogensinde sagt min chefskipper imod i en operativ situation. Det her er foregået i land, hvor jeg har haft en holdning, der ikke har noget med sejladsen at gøre, og jeg har kun kritiseret ledelsen. Det er ikke sådan, at jeg har stået oppe på broen og nægtet at sejle til styrbord, hvis jeg blev bedt om det. Det kunne jeg aldrig finde på.

Annonce

Overflyttet til M/F Marstal

Til mødet blev det besluttet af færgedirektør Keld Møller, at Frank Varsnæs skulle overflyttes til M/F Marstal af hensyn til arbejdsmiljøet på Ellen. Frank foreslår selv flere gange til mødet, at han kan overflyttes til M/F Skjoldnæs.

- Jeg har spurgt mange gange, hvorfor jeg ikke kan komme på Skjoldnæs, da jeg har hyrekontrakt dertil, men det vil de ikke have.

I referatet fremgår det, at Keld Møller svarer, at det er Kelds beslutning, at Frank skal overflyttes til M/F Marstal.

Frank Varsnæs opfatter overflytningen som en sanktion, der knytter sig til hans ytringer.

- Det er jo endnu en sanktion. På det tidspunkt har jeg gået med mundkurv på i lang tid for at få fred og komme i gang igen.

Det fremgår af referatet fra mødet den 28. oktober, at Frank Varsnæs og hans bisidder ikke mente, at forsøget på at få Frank Varsnæs tilbage på E/F Ellen havde været reelt fra arbejdsgiverens side. Alligevel begyndte Frank Varsnæs sit nye arbejde på M/F Marstal kort efter, men den 1. januar blev han endeligt afskediget fra Ærøfærgerne.

- Jeg fik at vide, at mit fravær ikke er forenelig med den daglige drift. Da de flytter mig til M/F Marstal, er jeg gået hen og blevet syg af alle de sanktioner. Der var gået et år i evig alarmberedskab, og jeg kunne ikke holde til det.

Ifølge Frank Varsnæs skyldes hans fravær stress efter forløbet. Han har nu taget sagen videre og anmeldt sygdommen som en arbejdsskade.

Annonce

Spørgsmål om ytringsfrihed

Klagen til ombudsmanden vedrører dog ikke selve afskedigelsen, men de beslutninger og afgørelser som kommunen under forløbet har truffet vedrørende Frank Varsnæs' ansættelsesforhold.

Ombudsmanden beder i sit brev kommunen præcisere, hvilke skriverier og hvilken adfærd, der danner grundlag for tjenestefritagelsen, samt hvilke Facebook-opslag, der danner grundlag for advarslen til Frank Varsnæs.

Offentlig ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter.

Det gælder også, når man som offentligt ansat udtaler sig kritisk om ens eget arbejdsområde. Men beskyttelsen gælder ikke, når man udtaler sig på myndighedens vegne. Her er det ledelsen, som beslutter, hvem der må udtale sig, og hvad de må sige.

Offentligt ansatte er desuden – ligesom alle andre borgere – underlagt visse begrænsninger i deres ytringsfrihed.

Det er vigtigt at kende disse begrænsninger og dermed rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Krænkelser af ytringsfriheden for offentligt ansatte går ud over både den enkelte ansatte og offentlighedens viden om de reelle forhold i myndighederne.

I brevet henvises der også til Justitsministeriets vejledning om offentlig ansattes ytringsfrihed, og ombudsmanden beder Ærø Kommune redegøre for, om og i givet fald på hvilken måde kommunen mener, at Frank Varsnæs' Facebook-opslag og eventuelle andre ytringer overskrider hans ytringsfrihed som offentlig ansat.

I brevet henviser ombudsmanden endvidere til Ærø Kommunes advarsel fra den 5. oktober og spørger, om det er kommunens opfattelse, at offentlig ansattes ytringsfrihed begrænses af en loyalitetspligt.

Slutteligt skal kommunen redegøre for grundlaget for flytningen af Frank Varsnæs fra E/F Ellen til M/F Marstal, og om flytningen er en følge af hans ytringer.

Avisen har også kontaktet færgedirektør Keld Møller, der fortæller, at han ikke kan udtale sig om sagens detaljer.

- Det er en personalesag, så jeg kan ikke udtale mig om sagen.

Kommunen skal svare på ombudsmandens henvendelse inden den 9. marts.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce