Annonce
Faaborg-Midtfyn

Forhåbentlig kommer den ikke i brug: Ansatte i kommunen får whistleblower-ordning

Hvis der foregår noget lusket eller ligefrem ulovligt bag kommunens tykke mure, får de ansatte nu mulighed for at indberette det via den nye whistleblower-ordning, der indføres fra december. Foto: Palle Søby
Hvis ansatte tager kolleger i lusk eller overgreb, får de nu en særlig mulighed for at melde det. Det er EU, der har krævet ordningen, som ikke ventes at trække mange henvendelser i Faaborg-Midtfyn.

Faaborg-Midtfyn: Kommunalt ansatte i Faaborg-Midtfyn skal fra næste måned kunne gå til en helt uafhængig whistleblower-enhed, hvis de tager kolleger i ulovligheder.

Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen vurderer ikke, at der er eller bliver noget særligt behov for ordningen, der ikke får noget selvstændigt budget med sig.

Hvis en indberetning er indgivet i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for indberetteren.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Når den overhovedet er vedtaget i kommunalbestyrelsen, så skyldes det et EU-krav om, at alle kommuner skal have etableret sådan en ordning senest 17. december.

Annonce

Mere åbenhed

Af den beskrivelse af ordningen, som kommunalbestyrelsen altså har vedtaget fremgår:

"Med whistleblower-ordningen ønsker kommunalbestyrelsen at skabe endnu mere åbenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune og tilskynde de ansatte til at ytre sig uden frygt for negative reaktioner."

Kommunen har i forvejen en borgerrådgiver, Astrid Skotte Lange, der hvert år modtager omkring 300 henvendelser fra borgere, som typisk klager over afgørelser eller behandlinger, de har fået hos Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den nye ordning handler om mistanke om ulovligheder mv. og gælder kun kommunalt ansatte.

Borgerrådgiver Astrid Skotte Lange får omkring 300 henveldelser årligt fra borgere. Nu får kommunalt ansatte en særlig kanal til indberetning af uregelsmæssigheder. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune

De må lave indberetninger om kolleger, men også kommunalbestyrelsesmedlemmer, mens politikerne ikke selv kan bruge ordningen til at give tip om ansatte, som de synes opfører sig suspekt eller kritisabelt.

Hvis andre end kommunalt ansatte, f.eks. politikere, ser grundlag for at rejse en sag, kan de gøre det gennem en ekstern whistleblower-ordning, der oprettes under Datatilsynet. Datatilsynet lader ikke borgerne indberette til den eksterne whistleblower-ordning.

Annonce

Må ikke være anonym

Medarbejdere vil ikke kunne lave anonyme indberetninger til den nye, kommunale whistleblower-ordning:

"Anonymitet vil vanskeliggøre undersøgelse, behandling og dokumentation af det indberettede forhold, fordi whistleblower-enheden ikke har mulighed for at indgå en dialog med indberetteren. Anonymitet er ikke lovens udgangspunkt, fordi alle indberetninger til whistleblower-enheden er fortrolige, og den, der indberetter, er beskyttet af whistleblower-enhedens særlige tavshedspligt samt lovens klare udgangspunkt om beskyttelse mod repressalier," forklares det i sagsfremstillingen.

Der kan der whistles om:

Whistleblower-ordningen behandler indberetninger om alle konstaterede eller formodede overtrædelser af de gældende EU-retsakter. Det kan f.eks. være offentlige udbud, hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Whistleblower-ordningen behandler derudover indberetninger om alvorlige forhold i øvrigt. Det kan være, hvis man har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det er f.eks. alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

Lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.

Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed.

Fare for miljøet.

Grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Her understreges det også, at man skal være saglig og på sikker grund for at bruge ordningen:

"Det er vigtigt, at whistleblower-ordningen ikke benyttes til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for indberetteren," indskærpes det i kommunalbestyrelsens oplæg til ordningen.

Annonce

Bliver næppe særlig brugt

Enheden, der skal behandle de indberetninger, der måtte komme, består af en jurist, en personalejurist og en økonomikonsulent og er en selvstændig, uafhængig enhed. Den forventes ikke at belaste kommunens økonomi, så der er ikke sat ekstra penge af til whistleblower-ordningen.

Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen forventer ikke noget stort pres på den nye whistleblower-ordning. Foto: Ane Johansen

- Jeg forventer ikke, der kommer så mange henvendelser, og vi regner med, det kan holdes inden for det allerede afsatte budget, fortæller kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen.

- Jeg kan jo blive overbevist om, at jeg tager fejl, men i udgangspunktet tror jeg på, at vi opfanger, hvad der måtte være gennem ledelsesstrengen. Efter min opfattelse har vi i Faaborg-Midtfyn en ret åben og gennemsigtig kultur, hvor vi også har et fokus på læringsperspektivet, blandt andet ved at have vores borgerrådgiver med på råd, når det er relevant.

- Nu lægger vi så et ekstra lag af sikkerhed ind, som vi skal. Det er godt, men umiddelbart tror jeg ikke, det er en ordning, der bliver meget brug for, siger hun.

Whistleblower-ordningen kan ikke bare bruges til at hænge kolleger ud, fordi man ikke kan lide dem. Der skal være noget reelt i det, og der kan ikke indberettes anonymt. Foto: Palle Søby
Annonce
Ærø For abonnenter

En skorstensfejer, en læge og en militærmand: Mød de nye ansigter i Ærøs kommunalbestyrelse

Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg For abonnenter

Anns mand vidste, at hun var lesbisk: Alligevel giftede de sig

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Konkursramt vvs'er og arkitektfirma i konflikt: Beskyldningerne flyver, og store fynske prestige-byggerier forsinkes

Debat

Klumme: Spar ikke på visionerne for børnenes læring og dannelse

Søsiden

Når standardfærgen skal spare et kvarter: Ekspres-fart fordobler elforbrug

Lyt: Florin overlever ved at sælge hjemløse-aviser: - Min eneste drøm er, at mine børn får et bedre liv

Erhverv For abonnenter

Nyt fra Svendborgs erhvervsliv: Millionoverskud på ejendomme, overfladebehandling og rengøring - og to tilfredse murermestre

Fyn For abonnenter

Link til artikel med opdaterede corona-tal fra din kommune

Faaborg-Midtfyn

Var på ferie: To indbrud på samme vej

Langeland

Bagenkoppernes nye icebreaker: Ny van(d)vittig festival på Sydlangeland

Husk det nu - i dag vender mundbindet tilbage: Sådan er reglerne

Ærø

Forvirring om avisbudene: Hvad skal der ske?

Langeland For abonnenter

Her er ugens bolighandler på Langeland

Langeland

Nyt erhvervsnetværk: - Der gemmer sig små virksomheder derude, men vi kan ikke finde dem

Annonce