x
Annonce
Læserbrev

Forbrugsmekka på giftgrunden Lynfrosten!

Et nyt forbrugsmekka i Nyborg på en af Danmarks meste forurenede grunde! Det får ikke det lokale byrådsflertal til at blinke med øjnene. De handler stålsat efter at skabe merforbrug, hvilket er det stik modsatte af at forholde sig hensigtsmæssigt til den globale klimakrise. Denne liberalistiske drøm giver mange af Nyborgs borgere mareridt. Flertallet i byrådet består af SF, DF og Venstre, men deres moderpartier, der alle ønsker en CO2 reduktion på 70%, bliver ikke taget alvorligt i Nyborg, eftersom der i stedet sættes næsen op efter mere og mere lokalt forbrug. Det er ikke et større forbrug, der løser klimakrisen. Tværtimod vil et øget forbrug føre til, at vi kommer hurtigere op på de 2 graders stigning i temperaturen globalt set, hvilket vil medføre en temperaturstigning på 6 grader i Danmark, samt en havvandsstigning på mellem 1-2 meter. I Nyborg tyder det på, at flertallet i byrådet mener, at vi sagtens kan vente med at tage klimakrisen alvorligt. De tror, at vi har god tid til at finde de rigtige løsninger, ellers må det være op til de næste generationer at løse problemerne. I stedet giver de en blankocheck til den kapitalstærke Philipsen Group, der ikke tager globale hensyn. Tværtimod er Philipsen Group skabt til at give størst muligt afkast af deres investeringer, og afkastet vil for kloden bevirke, at vi får et varmere klima. Reelt set vil det ikke give flere penge i den kommunale kasse, hvis der bliver opført butikker på Lynfrosten. Philipsen Group skal nemlig ikke betale grundskyld, da forurenede grunde er friholdt for skattebetaling. Derfor vil afkastet komme godt i hus for Philipsen. De forretninger, der kommer til at etablere sig på det nye “mekka”, vil sandsynligvis ikke være lokale virksomheder, hvilket vil betyde, at de kommer til at bidrage meget lidt til den kommunale kasse. Forretninger i centrum er derimod præget af mange små selvstændige virksomheder, som betaler fuld skat af deres overskud, og samtidig har de forholdsvis flere ansatte i forhold til deres omsætning. Det kan derfor ende med at blive en rigtig dårlig forretning for Nyborg Kommune, hvis der bliver bygget et indkøbsmekka med kædebutikker på den forurenede grund. Vi må og skal stoppe vanviddet, både for nutidens lokalsamfunds og de kommende generationers skyld. Derfor mener Enhedslisten, at vi bør arbejde på at få renset op på Lynfrosten, samt bevare vores fine middelalderby som et oplevelsesværdigt og blomstrende handelscentrum.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Danmark længe leve

Jeg har altid været taknemmelig og stolt over at være født i Danmark. Som pensionist i ”risikoalderen” er min taknemmelighed blevet forstærket i denne alvorlige coronatid. Efter udbringning af et ”leve” er der tradition for, at et ”hurra” følger efter. Et ”hurra” betyder, at man giver udtryk for ”hyldest /begejstring” . Efter min mening er der netop i dagens Danmark god mening i at udbringe adskillige ”hurra'er”. Først og fremmest til regeringen med statsministeren, finansministeren og sundhedsministeren i spidsen. De trådte i karakter med en meget hurtig indgriben - såvel for sundheden sundheden som med økonomiske tiltag. I samme forbindelse skal også roses det samlede folketing, som fra yderste venstre til yderste højre har udvist stor ansvarlighed. Det er demokrati og solidaritet i bedste danske forstand. ”Hurra” sendes også til de dygtige og ansvarlige personer vi lige pludselig har fået kendskab til via TV og presse. Fra Sundhedsstyrelsen, myndighederne, faglige organisationer, arbejdsgivere og medarbejdere. Repræsentanter fra stat, regioner og kommuner. Jeg er dybt imponeret af deres viden, energi og samfundssind. Jeg føler mig tryg ved at se – og ikke mindst at lytte til - og efterleve de anbefalinger, vi alle modtager. Sidst et kæmpe ”hurra” til de mennesker, der befinder sig i den såkaldte ”frontlinje”. Mennesker, der udfører et arbejde, som er vigtig for, at så mange som muligt kommer igennem krisen i god behold. Jeg tænker ikke mindst på området sundhed og pleje. Også medarbejdere inden for transport, ”nødvendig” butiksåbning og medie verdenen fortjener ros, - og det samme til de selvstændige og virksomheder, som udviser kreativitet med produktudvikling og nye tiltag for at fastholde sine medarbejdere. Omsorgen for hinanden er stor – frivillige ”tilbyder” sig i stort antal, og jeg er sikker på, at vi kan overføre mange af de udfordringer, vi udsættes for i disse uger til noget positivt, når vi har fået bugt med denne grimme coronavirus. Inden længe vil der komme meninger om mange af de initiativer, der er igangsat, set fra ”bagklogskabens klare lys”. Jeg er sikker på, det ikke vil ændre på min respekt for de forhold, jeg har beskrevet. God påske. Og til alle unge og gamle: Lad os vise sammenhold ved at holde afstand.

Annonce