Annonce
Svendborg

Flere skal lokkes med: Bådebyggerfællesskab holder orienteringsmøde på Frederiksøen

Svendborg Bådebyggeri & Bedding holder orienteringsmøde på lørdag på Kammerateriet. Målet er at finde nye medlemmer, forklarer Jens Kjeldsen Høy. Foto: Katrine Becher Damkjær
Folkene bag det maritime værested Svendborg Bådebyggeri & Bedding inviterer til infomøde på lørdag. Målet er at lokke nye medlemmer til og at advokere for etableringen af et maritimt hus på Frederiksøen.

Svendborg: De har en fælles interesse for både, og den ønsker de at dele med alle dem, som vil være med.

Derfor inviterer folkene bag det maritime værested Svendborg Bådebyggeri & Bedding til orienteringsmøde lørdag 16. november på Kammerateriet på Frederiksøen.

Det overordnede mål med mødet er rimelig simpelt: At fortælle mere om tiltaget og forhåbentligt lokke andre til at være med, forklarer Jens Kjeldsen Høy fra bådebyggerfællesskabet.

- Vi har efterhånden fået etableret vores projekt med bådebyggeri på beddingen, og det vil vi gerne have nogle flere til at være med i, ligesom vi gerne vil vise vores sted frem, siger Jens Kjeldsen Høy, der forklarer, at det var meningen, at mødet skulle munde ud i en stiftende generalforsamling.

- Men vi har fundet ud af, at det nok bliver for meget. Så nu går vi i stedet efter at få en lang liste over de interesserede og tage den derfra, siger han og forklarer, at hensigten er, at Svendborg Bådebyggeri & Bedding efter nytår skal stiftes som en selvejende institution.

Annonce

Hygger os

Det er efterhånden nogle år siden, at en gruppe frivillige med særinteresse for alt inden for det maritime gik sammen og etablerede Svendborg Bådebyggeri & Bedding.

De holder til på bagsiden af Frederiksøen og mødes hver uge.

- Det er et værested, hvor folk kommer og hygger sig. Vi sidder og får en snak om dagen og vejen, og så har vi vores skib, Søblomsten, som vi går og lægger nyt dæk på, maler og gør klar, forklarer Jens Kjeldsen Høy om fællesskabet.

- Vi skal gerne have skibet klar, for vi vil jo ud at sejle. Og dem, der vil være med i vores selvejende institution, vil selvfølgelig også kunne komme med ud.

Debat om fremtiden

Udover at slå et slag for værestedet er der lagt op til, at mødet bruges til at debattere mulighederne for at skabe et maritimt hus på Frederiksøen. En debat, der er foranlediget af planerne om et nyt teaterhus med placering på matriklen, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads i dag bor.

- Lasse Bekker og Rune Kruse (indehavere af Kammerateriet, red.) har jo foreslået, at man omdanner den gamle værftskantine til et maritimt hus. Her kunne de mange forskellige maritime størrelser - først og fremmest museet for lystsejlads - flytte op, forklarer Jens Kjeldsen Høy, der selv er tilhænger af idéen, at lystsejladsmuseet kan ligge dels i den gamle kantine, dels ude i det fri.

- Problemet for museet har været, at folk ikke har fået øje på skibene, så lad os da få dem udenfor og ud at ligge i vandet, hvor skibe har det bedst, siger han og peger på området ude foran Kammerateriets strandbar som oplagt til den del.

Jens Kjeldsen Høy synes i det hele taget, at de forskellige maritime grupperinger ville nyde stor glæde af at få et fælles sted at samles.

- Jeg er både med i brugergruppen for museet, Caroline S, marineforeningen og travaljelavet og har derfor en bred berøringsflade. Og der bliver tit talt om, at vi burde være bedre til at tale sammen på tværs og eventuelt holde et stormøde. Det synes jeg jo er en brandgod idé.

Orienterings- og debatmødet begynder lørdag klokken 14.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Svendborgs politikere svigter nærdemokrati og sætter vækst over natur

Lokaldebat: Der er ikke meget oplysning, borgerinddragelse eller nærdemokrati, når det kommer til Svendborg Kommunes beslutning om at inddrage landzonen i den østlige del af byen for at gøre plads til omkring 30 nye boliger på Egenappevej i det, der hedder Lokalplan 636. Man kan være enig eller uenig i, hvorvidt det er en god idé at bygge på præcis dette område, som mange svendborgensere dagligt går tur i, netop fordi det er landzone tæt på byen: De går tur langs markerne, fordi det er et frirum udenfor villakvartererne. Som naboer til området er det imidlertid kommet som en overraskelse, at der om lidt bliver bygget her. Øjensynligt har der været høring og mulighed for indsigelse pro forma: Det er blevet annonceret i Ugeavisen (og på kommunens hjemmeside), uagtet at borgere, der vælger reklamer og ugeaviser fra, ikke får denne væsentlige oplysning. Dermed får de hverken mulighed for at deltage i nærdemokratiet eller mulighed for at få indflydelse på det område, de bor i. Direkte adspurgt, hvorfor kommunen ikke har sat et skilt op på marken, er svaret, at “Det er sparet væk - og rent juridisk er der ikke noget at komme efter, for det er oplyst på kommunens hjemmeside.” Resultatet er, at kommunale beslutninger altså kan træffes oppefra uden at inddrage de borgere, hvis liv og hverdag, beslutningerne har indflydelse på. Da man ønskede at udvide, så endnu flere boliger kan bygges, skulle forslaget imidlertid i høring igen. Indsigelsesfristen blev lagt midt i sommerferien, hvor mange borgere var bortrejst. Hvorvidt det var intentionen fra kommunens side at lægge fristen, så mange ville misse chancen for at gøre indsigelse, står hen i det uvisse. Ud fra et demokratisk synspunkt er det problematisk, da det begrænser borgernes mulighed for at kunne reagere rettidigt. Det er trist, at ideen om natur for alle og tankerne bag kommunens egen plan, "Natur og friluftsliv i Svendborg, Plan og Handlinger 2014-2025", bliver tilsidesat til fordel for kapital og vækst. Væksten sker i dette tilfælde på bekostning af de naturskønne og rekreative områder, som folk fra byen tager ud til. Naturen kommer ikke igen, når først den er blevet til villakvarter. Lokalplan 636 om et villakvarter i et kystnært landområde falder slet ikke i tråd med kommunens egne definerede visioner om "det gode og aktive liv i harmoni med naturen". Her hedder det: “I Svendborg Kommune har vi en enestående natur, smukke landskaber og rige muligheder for udfoldelser i det fri. Det er vi stolte af, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. (…)vi vil også styrke den øvrige natur og gøre en ekstra indsats - ikke kun for naturens egen skyld, men også for at give os et sundere og rigere liv ved at bruge naturen aktivt. (…)”. Endvidere hedder det, at: “Vi vil understøtte det aktive og sunde liv ved at sikre adgang, opholdsmuligheder samt naturoplevelser. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling af den rekreative brug af naturen, så naturværdierne samtidig styrkes. Vi vil med hjælp fra lokale ildsjæle/ medborgerskab være med til at udvikle de rekreative muligheder i lokalområderne. (…)” Ildsjæle og medborgerskab? Det er fine ord. Et sundere og rigere liv får alle svendborgensere, der nu kan nyde mark og skov, når de går tur på Egenappevej. Man kunne ønske sig, at Svendborg Kommune i fremtiden også får et sundere og rigere demokrati og medborgerskab, såfremt borgerne oplyses og inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Annonce