Annonce
Ærø

Fare for at skorstenen kollapser: Museum søger om penge til at renovere Hammerichs Hus

Skorstenen i Hammerichs Hus er i fare for at kollapse, og Ærø Museum søger derfor om underskudsgaranti hos Ærø Kommune til renoveringen. Foto: Anders C. Østerby
En af væggene i ildstedet i Hammerichs Hus er ved at skride ud, og der er fare for, at skorstenen kan brase sammen. Derfor leder Ærø Museum nu efter penge til renovering af skorstenen, og museet har søgt om underskudsgaranti hos Ærø Kommune.

Ærøskøbing: En mindre reparation af ildstedet i Hammerichs Hus viste i foråret, at den ene side er ved at skride ud, og at der er risiko for at skorstenen vil kollapse.

Derfor har Hammerichs Hus været lukket for besøgende hele sommeren.

Ærø Museum har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at finde en løsning, så huset kan genåbnes, og der er nu indhentet tilbud fra håndværkerne på restaurering af ildsted og skorsten. Tilbuddet lyder på 121.094 kroner.

Museet kan selv bidrage med 12.000 kroner, mens Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 30.000 kroner. Der mangler altså 79.094 kroner for at renoveringen kan blive en realitet, og de penge forsøger museet nu få hos fonde.

- Men det kan være vanskeligt af få fondsmiler til istandsættelsesopgaver, og da Slots- og Kulturstyrelsens bidrag på 30.000 kroner udløber i august 2020, søger vi om en underskudsgaranti hos Ærø Kommune, fortæller Kim Furdal, der er leder af Ærø Museum.

- Vi vil helst ikke risikere at miste Slots- og Kulturstyrelsens bidrag, fordi vi ikke nåede at udføre arbejdet i tide, og derfor beder vi kommunen om at holde hånden under projektet med en underskudsgaranti, hvis det viser sig, at bliver svært at skaffe fondsmidler, siger Kim Furdal.

Museumslederen indrømmer, at Hammerichs Hus ikke er det letteste museum at drive, fordi museet ligger i et fredet hus, og fordi huset kræver meget vedligehold.

- Men det er et anderledes museum, og mange betragter huset som lidt af en Maggi-terning. Et koncentrat af den tid, hvor Ærøskøbing gik fra at være skipperby til at være eventyrby. Museet har en stor værdi for beboerne i Ærøskøbing, og mange sætter pris på museet, siger Kim Furdal og tilføjer, at renoveringen gerne skulle være gennemført i foråret 2020, så huset kan være klar til åbning til næste sæson.

- Det er i hvert fald bestyrelsens ønske, siger han.

Museets ansøgning har været behandlet i kultur- og socialudvalget, men udvalget sendte sagen videre til økonomi- og erhvervsudvalget, som udsatte sagen. Borgmester Ole Wej Petersen (S) oplyser, at man ønsker en generel redegørelse for, hvor meget af kommunens støtte der går til Ærø Museum, og hvor meget der går til at drive Søbygaard, som hører under Ærø Museum.

Annonce

Hammerichs Hus

Hammerichs Hus ligger i Gyden 22 og blev købt af billedhugger Gunnar Hammerich i 1915. Huset blev i de første mange år brugt som sommerhus, men i 1948 flyttede han og hustruen ind i huset. Gunnar Hammerich solgte ejendommen i 1966 til Ærøskøbing Kommune mod, at kommunen forpligtede sig til at vedligeholde ejendommmen og haven. Skødet blev i 1990 overdraget til Foreningen Ærø Museum, som dermed overtog vedligeholdelsesforpligtelsen.

Hammmerichs Hus rummer Hammerichs samling af antikviteter og personlige effekter.

Huset har været lukket det meste af sommeren 2019, fordi håndværkere i forbindelse med en reparation af ildstedet kunne konstatere, at den ene side var ved at skride ud med fare for kollaps og nedstyrtning af skorstenen. Ildstedet er afstivet med lægter.

Der er tydeligvis hul igennem skorstenen, som kræver et grundigt stykke arbejde at reparere. Foto: Anders C. Østerby
Der er sat afstiver på på grund af nedstyrtningsfaren, og museet er lukket indtil videre. Foto: Anders C. Østerby
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Sorte aktier sender et dårligt signal

Det er småpenge i den store sammenhæng, Ærø Kommune har investeret i såkaldte sorte aktier. 62.000 kroner er der for eksempel investeret i oliefirmaet Shell, og det er den klart største post af de forkætrede sorte aktier, kommunen har i deres aktieportefølje. Den består af aktier for rundt regnet 42 millioner kroner. Det er en forsvindende lille del med andre ord. Den ville knap kunne ses, hvis man stillede det grafisk op. Vi taler om langt under en procent. Alligevel skurrer det. Vi er nødt til at forholde os meget aktivt til de udfordringer, klimaet giver os, og investeringer i sorte aktier er altså investeringer i virksomheder, som bidrager til et negativt CO2-regnskab. I forbindelse med folketingsvalget for snart et halvt år siden, spurgte en ung mand på et vælgermøde, hvor meget politikerne skal bestemme, og hvor meget det skal være op til befolkningen, når det gælder adfærdsændring til gavn for klimaet. Svarene fra politikerne var meget forskellige. Nogle fastslog, at en skarp politisk styring er vejen frem, mens andre afviste at detailstyre befolkningens dagligdagsbeslutninger. Tydelig var bevidstheden dog om, at politiske beslutninger vedrørende miljøet er toneangivende for befolkningen. De viser en retning. Hvilken retning er det så, flertallet i Ærøs økonomiudvalg angiver med beslutningen om ikke at røre ved de sorte aktier? Der er noget økonomisk ansvarlighed. Der bliver peget på, at budgettet er tilrettelagt efter blandt andet forventningerne til aktieinvesteringerne, og laves der om på den præmis, skubber det til budgettet. Det er godt og validt. Samtidig sendes der et signal til borgerne om, at kommunen på det punkt ikke går forrest i kampen for miljøet. Selv om der kun er tale om et lille beløb, så er det signalværdien, der er interessant. For hvem er det egentlig, der skal gå forrest? Burde det ikke være politikerne, der på vegne af samfundet viser det nødvendige mod? Det kan selvfølgelig også betragtes som mod at gå imod en folkestemning, men er det mod på de fremtidige generationers vegne eller er det fodslæberi? I bund og grund overdrager politikerne det at vise mod til befolkningen. Svære beslutninger er en del af det politiske lod, og når det handler om klimaet, er det nogle gange en nødvendighed at lade økonomikortet blive i baglommen. For ja, det koster penge at finde mere klimavenlige løsninger. Men i ren Greta Thunbergsk stil kan vi også stille spørgsmålet: Har vi råd til at lade være med at betale regningen? Politikere står med den notoriske udfordring, at der stort set aldrig er penge nok til at indfri alle ønsker og visioner. Opgaven er så at prioritere, hvad der er vigtigst. En omprioritering af aktieinvesteringerne væk fra sorte aktier har mestendels signalværdi, og her må Ærøs politikere overveje, hvilket signal de som folkevalgte helst vil sende.

Annonce