Annonce
Ærø

Få det store overblik: Sådan har Ærøs politikere valgt at bruge pengene

Onsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2019. Arkivfoto: Anders C. Østerby
Efter at have fået ti millioner kroner i særligt udligningstilskud på finansloven og fire millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner skal Ærø Kommune først spare fra 2021. Der er derfor er i budgetforliget for 2020 blevet råd til en række investeringer i kommunen. Her får du det store overblik over, hvad der er sat penge af til.

Teknik-, miljø- og havneudvalget:

 • 60.000 kr. til stormflodssikring i Kleven Havn.
 • 150.000 kr. til renovering af Albertsens Bazar på genbrugsstationen.
 • 80.000 kr. til ansættelse af en flexjobber til Alberts Bazar.
 • 7.000 kr. til beplantning ved rådhuset.
 • 600.000 kr. til fuld kommunal medfinansiering af nedrivningspuljen.
 • 698.000 kr. i 2020 der svarer til 30 procent af havnens overskud til forbedring af de kommunale havne.
 • 200.000 kr. til renovering af beboerforeningens hus i Ommel. Pengene finansieres gennem byfornyelsespuljen.
 • 300.000 kr. til oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn. Autocamperpladserne skal finansieres fra puljen tildelt til forbedring i havnene.
 • 100.000 til udendørsfitnessredskaber til Marstal Havn. Skal finansieres af puljen til forbedringer af havnene.
 • 50.000 kr. til støtte af projekt ”Giftfri Have”.
 • 250.000 kr. til buslommer.
 • 200.000 kr. til undersøgelse af mulighed for udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing Havn.
Annonce

Kultur- og socialudvalget

 • 800.000 kr. som et ekstraordinært driftstilskud til Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum i 2020. 400.000 kr. til hver.
 • 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen.
 • 50.000 kr. til nyt køkken i dagplejens legestue.
 • 100.000 kr. til et projekt med en tværgående helhedsorienteret social- og sundgedsindsats i udsatte familier.
 • Et driftsbeløb på 44.000 kr. til fasttilknyttede læger på de fire plejecentre.
 • 20.000 kr. til at Handicaprådet kan lave en ”prøv det selv”-dag.
 • 40.000 kr. til ombygning af væg i forbindelse med nyt køkken i dagplejens legestue.
 • 150.000 kr. til en ordinær lønpulje, som skal skabe småjobs til aktivitetsparate ledige borgere. Det forventes at skabe afledte besparelser på overførselsindkomster fra 2021. Ordningen evalueres senest 2023.
 • 100.000 kr. til Søby Erhvervsforening til projekt Arthurs Akademi. Dette skal finansieres af kulturpuljen.
 • 23.000 kr. til et sundhedstilbud for medarbejdere i Ærø Kommune. Beløbet skal finansieres af Ældre og Sundheds egen ramme.
 • 50.0000 kr. til Ærø Golfklub i 2020, medmindre dette kan finansieres af puljer under KSU/folkeoplysningsudvalget.
 • 420.000 kr. til renovering af toiletter på Marstal skole.
 • 3.509.000 kr. til hjælpemiddeldepot. Projektet sendes tilbage til KSU for yderligere behandling.
 • 50.000 kr. til fritidspas, så børn fra mindre bemidlede familier har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.
 • 100.000 kr. i 2020 og 2021 til en billedskole for børn i alderen fra syv til 17 år. Sendes til KSU for yderligere behandling.
 • 100.000 kr. i 2020 og 2021 og 50.000 kr. i 2022 og 2023 til forbedring af madtilbuddet på Marstal skole, som skal foregå i et samarbejde med skolebestyrelsen.
 • 100.000 kr. til bedre og flere aktivitetsmuligheder til unge på Ærø med udgangspunkt i den ”islandske model”. Der skal arbejdes videre med projektet i KSU, med nedsættelse af en arbejdsgruppe.
 • 70.000 kr. til bedre udnyttelse af Ærøhallen.

Økonomi- og erhvervsudvalget

 • 2.100.000 kr. til etablering af seniorboliger i Marstal (DÆB).
 • 362.000 kr. til hvile/patientrum på tvillingefærgerne.
 • 80.000 kr. til automatiske døråbnere ved rådhuset sideindgang C.
 • 305.000 kr. til sikring af kommunens borger-pc´ere og trådløse netværk på bibliotek og job- og voksencenter, samt 10.000 kr. til løbende udgifter.
 • 75.000 kr. til anskaffelse af større industriopvaskemaskine til køkkenet på rådhuset.
 • 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til borgerdrevne forslag. Forslaget skal evalueres efter en toårig periode.
 • 88.000 kr. i 2020 og 2021 til ekstra afgange på Fynshav-ruten om fredagen i lavsæson. Evalueres efter en toårig forsøgsperiode.
 • 300.000 kr. til Ærø udviklingsfond. Der skal forelægges et forslag omkring organisering og formål til ØEU, hvor der skal være politisk flertal.
 • 170.000 kr. til markedsføring af Ærø på Lolland Falster, Sjælland og Langeland. Beløbet tildeles turist- og erhvervsforeningen.
 • 410.000 kr. til oprettelse af stilling som elevkoordinator. Direktionen arbejder videre med forslaget for at finde den bedste løsning.
 • 150.000 kr. til prisnedsættelser for Ærøs pendlere. I første omgang afsættes en pulje til at nedsætte priserne for pendlere med bil fra Ærø.
 • 90.000 kr. til opnormering af rengøringstimer på rådhuset.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Hudsygdom kan være skyld i patienters infektioner: Nu er kirurgens allergi blevet fastslået

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];