Annonce
Ærø

Få det store overblik: Sådan har Ærøs politikere valgt at bruge pengene

Onsdag aften vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2019. Arkivfoto: Anders C. Østerby
Efter at have fået ti millioner kroner i særligt udligningstilskud på finansloven og fire millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner skal Ærø Kommune først spare fra 2021. Der er derfor er i budgetforliget for 2020 blevet råd til en række investeringer i kommunen. Her får du det store overblik over, hvad der er sat penge af til.

Teknik-, miljø- og havneudvalget:

 • 60.000 kr. til stormflodssikring i Kleven Havn.
 • 150.000 kr. til renovering af Albertsens Bazar på genbrugsstationen.
 • 80.000 kr. til ansættelse af en flexjobber til Alberts Bazar.
 • 7.000 kr. til beplantning ved rådhuset.
 • 600.000 kr. til fuld kommunal medfinansiering af nedrivningspuljen.
 • 698.000 kr. i 2020 der svarer til 30 procent af havnens overskud til forbedring af de kommunale havne.
 • 200.000 kr. til renovering af beboerforeningens hus i Ommel. Pengene finansieres gennem byfornyelsespuljen.
 • 300.000 kr. til oprettelse af flere autocamperpladser ved Marstal Havn. Autocamperpladserne skal finansieres fra puljen tildelt til forbedring i havnene.
 • 100.000 til udendørsfitnessredskaber til Marstal Havn. Skal finansieres af puljen til forbedringer af havnene.
 • 50.000 kr. til støtte af projekt ”Giftfri Have”.
 • 250.000 kr. til buslommer.
 • 200.000 kr. til undersøgelse af mulighed for udvidelse af havnearealet på Ærøskøbing Havn.
Annonce

Kultur- og socialudvalget

 • 800.000 kr. som et ekstraordinært driftstilskud til Ærø Museum og Marstal Søfartsmuseum i 2020. 400.000 kr. til hver.
 • 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til intensivering af den forebyggende indsats i børnetandplejen.
 • 50.000 kr. til nyt køkken i dagplejens legestue.
 • 100.000 kr. til et projekt med en tværgående helhedsorienteret social- og sundgedsindsats i udsatte familier.
 • Et driftsbeløb på 44.000 kr. til fasttilknyttede læger på de fire plejecentre.
 • 20.000 kr. til at Handicaprådet kan lave en ”prøv det selv”-dag.
 • 40.000 kr. til ombygning af væg i forbindelse med nyt køkken i dagplejens legestue.
 • 150.000 kr. til en ordinær lønpulje, som skal skabe småjobs til aktivitetsparate ledige borgere. Det forventes at skabe afledte besparelser på overførselsindkomster fra 2021. Ordningen evalueres senest 2023.
 • 100.000 kr. til Søby Erhvervsforening til projekt Arthurs Akademi. Dette skal finansieres af kulturpuljen.
 • 23.000 kr. til et sundhedstilbud for medarbejdere i Ærø Kommune. Beløbet skal finansieres af Ældre og Sundheds egen ramme.
 • 50.0000 kr. til Ærø Golfklub i 2020, medmindre dette kan finansieres af puljer under KSU/folkeoplysningsudvalget.
 • 420.000 kr. til renovering af toiletter på Marstal skole.
 • 3.509.000 kr. til hjælpemiddeldepot. Projektet sendes tilbage til KSU for yderligere behandling.
 • 50.000 kr. til fritidspas, så børn fra mindre bemidlede familier har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.
 • 100.000 kr. i 2020 og 2021 til en billedskole for børn i alderen fra syv til 17 år. Sendes til KSU for yderligere behandling.
 • 100.000 kr. i 2020 og 2021 og 50.000 kr. i 2022 og 2023 til forbedring af madtilbuddet på Marstal skole, som skal foregå i et samarbejde med skolebestyrelsen.
 • 100.000 kr. til bedre og flere aktivitetsmuligheder til unge på Ærø med udgangspunkt i den ”islandske model”. Der skal arbejdes videre med projektet i KSU, med nedsættelse af en arbejdsgruppe.
 • 70.000 kr. til bedre udnyttelse af Ærøhallen.

Økonomi- og erhvervsudvalget

 • 2.100.000 kr. til etablering af seniorboliger i Marstal (DÆB).
 • 362.000 kr. til hvile/patientrum på tvillingefærgerne.
 • 80.000 kr. til automatiske døråbnere ved rådhuset sideindgang C.
 • 305.000 kr. til sikring af kommunens borger-pc´ere og trådløse netværk på bibliotek og job- og voksencenter, samt 10.000 kr. til løbende udgifter.
 • 75.000 kr. til anskaffelse af større industriopvaskemaskine til køkkenet på rådhuset.
 • 50.000 kr. i 2020 og 25.000 kr. i 2021 til borgerdrevne forslag. Forslaget skal evalueres efter en toårig periode.
 • 88.000 kr. i 2020 og 2021 til ekstra afgange på Fynshav-ruten om fredagen i lavsæson. Evalueres efter en toårig forsøgsperiode.
 • 300.000 kr. til Ærø udviklingsfond. Der skal forelægges et forslag omkring organisering og formål til ØEU, hvor der skal være politisk flertal.
 • 170.000 kr. til markedsføring af Ærø på Lolland Falster, Sjælland og Langeland. Beløbet tildeles turist- og erhvervsforeningen.
 • 410.000 kr. til oprettelse af stilling som elevkoordinator. Direktionen arbejder videre med forslaget for at finde den bedste løsning.
 • 150.000 kr. til prisnedsættelser for Ærøs pendlere. I første omgang afsættes en pulje til at nedsætte priserne for pendlere med bil fra Ærø.
 • 90.000 kr. til opnormering af rengøringstimer på rådhuset.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
GOG

Vigtig GOG-gevinst mod arvefjender

112

For 11. gang: Indbrud i bil i Svendborg

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Et slidt toilet bliver aldrig retro

Mode har alle dage hentet inspiration fra fortiden. Og når ting bliver retro, bliver de spændende. Det, der var kikset for et par år siden, bliver pludselig smart og eftertragtet. Møbler i teaktræ og palisander har været i høj kurs, de gamle Lyngbyvaser er blevet solgt til ganske pæne beløb, gult og orange tøj vendte tilbage til tøjforretningerne og endda batikfarvning af tøj har flere gange vundet indpas. Terrassogulvet har en også overgang scoret pænt på retroskalaen. Men et gammelt skoletoilet fra 1969 med føromtalte terrassogulv bliver aldrig retro på nogensomhelst fed måde. Det forbliver, hvad det er. Og mestendels er det bare lidt ulækkert. Det lugter dårligt, også selv om det bliver gjort rent flere gange dagligt. Det gør det, fordi de mange års brug bare sætter sig i alle sprækker, og selv den mest indædte omgang knofedt kan ikke fjerne lugten og fornemmelsen af, at det er et sted, hvor hygiejnen ikke er i top. Derfor er det godt, at kommunalbestyrelsen på Ærø har besluttet, at Marstal Skole skal have 420.000 kroner til at renovere toiletter. Det rækker ikke til at toptune toiletfaciliteterne på hele skolen, men toiletterne i gården kan nu blive genstand for mere end rynkede næser og generelt ubehag. Når renoveringen er overstået, kan det måske ligefrem være, at skolens børn igen vil bruge dem uden væmmelse. Vi kan trække lidt på skuldrene over nogle slidte toiletter, men det gør noget ved trivslen, hvis vi ikke kan få os selv til at gå på toilettet. Syv timer kan blive meget lange, hvis et toiletbesøg trænger sig på, og man ikke kan få sig selv til at træde af på naturens vegne. Nu kan Marstal Skole komme et pænt stykke ad vejen, men helt i mål kommer skolen ikke. Beløbet dækker kun lidt over halvdelen af det økonomiske behov, skolen har. Derfor må opfordringen med det samme lyde, at kommunalbestyrelsen ikke glemmer eller nedprioriterer dette behov, når der skal lægges budget næste år. Børns trivsel har afgørende betydning for deres evne til at lære. Og vi kan nå et godt stykke vej, hvis vi sørger for acceptable rammer. Ingen taler om højteknologiske japanske toiletter eller bare noget, der minder om det. Det skal bare være et sted, eleverne ikke ækles ved at bruge i løbet af skoledagen. Kan vi sørge for det, så øges trivslen blandt eleverne også. Jovist, det koster penge, og andre ting må nedprioriteres. Den slags er ikke nemt, når man kigger på, hvad der er at gøre godt med på Ærø. Derfor må der også lettes på hatten, når politikerne, mens sparekrav tårner sig op, holder hovedet koldt og prioriterer børns trivsel.

112

Uheld på Svendborgmotorvejen

Annonce