Annonce
Søsiden

En hverdag i Svendborg: Havnemesteren kan melde tæt på udsolgt langs erhvervskajerne

Svendborg Havn en formiddag i marts. I forgrunden Dolphin fra Niels Henriksens NH Towage i Svendborg og ved den kommunale del af Frederikskajen forrest den Svendborg-bygegde tremastskonnert Zar, den Marstal-byggede  tomastskonnert Aron af Svendborg og isbryderen Thorbjørn, bygget i og hjemmehørende i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
- Hvis der skulle komme et fragtskib i dag, havde vi ikke umiddelbart plads til det, siger Christian Steffensen.

SVENDBORG: Det er træt på, at havnemester Christian Steffensen i Svendborg kunne hænge den røde lanterne ud. Rød for udsolgt langs erhvervskajerne:

- Hvis der skulle komme et fragtskib i dag, havde vi ikke umiddelbart plads til det. Måske kunne vi rokere lidt om. Men der i hvert fald godt fyldt op.


Til gengæld har vi en livlig aktivitet med andre former for erhvervsfartøjer.

Havnemester Christian Steffensen, Svendborg


For Christian Steffensen er snakken om, at Svendborg havn er uddøende som erhvervshavn ikke ukendt:

- Den holder bare ikke vand, fastslår havnemesteren:

- Vel har vi ikke mange anløb af deciderede fragtskibe med træpiller eller andet gods over kaj. Sidste år var det omkring 40. Til gengæld har vi en livlig aktivitet med andre former for erhvervsfartøjer. Det gælder både de lokale hjemmehørende og udefrakommende, forklarer Christian Steffensen.

Et aktuelt blik rundt giver et ganske godt billede af den erhvervsmæssige brug af havnen på en hverdag i marts.

Østre Kajgade, den såkaldte DLG-kaj. Yderst anes lige graveskibet Jesper Saj fra DBB Dredging, samme rederis Sanne Saj og derefter de Svendborg-hjemmehørende miljøskibe Sif og Frigg samt DBB's graveskib Helle Saj med prammen Gorm fra samme rederi udenpå. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Lad os starte ved den såkaldte DLG-kaj, officielt benævnt Østre Kajgade.

Yderst spottede Koøjet NH Towages bugserfartøj Dolphin af Svendborg. Et øjeblik efter smuttede Dolphin længere ind til Nordre Kajgade.

Foran lå graveskibet Helle Saj fra Aarhus-rederiet DBB Dredging og udenpå prammen Gorm fra samme foretagende, der i øvrigt har projektkontor og værksted i Svendborg. Begge DBB-fartøjer ankommet efter opgave i Smålandshavet nogle dage forinden.

Næste numre i rækken var Miljøministeriets Svendborg-hjemmehørende skibe Sif og Frigg til optag af vand og bundprøver. De ankom færdigombyggede fra Faaborg Værft nogle dage før.

Længere henne lå DBB’s bugserbåd Susanne Saj og graveskibet Jesper Saj.

I bassinet ved Honnørkajen så vi bl. a. statens Marie Miljø og den lokale Caroline S plus det solgte tidligere Svendborg-skib Christoffer.

Ved den kommunale del af Frederikskajen modsat Østre Kajgade lå tremastskonnert Zar af Dragør og tomast-skonnert Aron af Svendborg som kunder hos Ring-Andersen.

Foran så vi isbryderen Thorbjørn af Svendborg.

Nordane/Niels Højlunds pensionerede statsisbryder Thorbjørn har i de sidste godt fem år været en markant del af Svendborgs havneprofil, som den ligger velpasset ved Frederiksøen - nærmest fastfrosset. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Endelig sammen igen: Skål!

Annonce