Annonce
Ærø

Efter lang tids debat: Better Energy trækker stikket til solcellepark i Thorup

Ærø kommune er nødt til at finde en afklaring på, hvad den vil. Den afklaring vil være svær at få, så længe Better Energy er inde i billedet, siger administrerende direktør for Better Energy, Rasmus Lildholdt Kjær.
Ærø Kommune må finde ud af, hvad den vil, og Better Energy vil ikke stå i vejen for den proces, siger administrerende direktør for Better Energy efter virksomheden har meldt ud, at de trækker sig fra solcelleprojektet i Thorup. Borgmester Ole Wej Petersen (S) og Kaj Allan Jørgensen fra Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje ærger sig over beslutningen.
Annonce

Ærø: Energiselskabet Better Energy har trukket sig fra opførslen af en solcellepark på Ærø.

Det bekræfter Better Energy onsdag over for Fyns Amts Avis, efter at selskabet tirsdag aften sendte en mail til borgmester Ole Wej Petersen (S) og kommunaldirektør Allan Filtenborg, hvor det fremgik, at de trak sig fra projektet på Ærø.

Administrerende direktør for Better Energy, Rasmus Lildholdt Kjær, at beslutningen om at trække stikket fra solcelleprojektet blev taget, fordi hele processen er blevet for mudret.

- Vi er i sin tid inviteret til Ærø ud fra en præmis om, at man ønskede at gøre Ærø til en grøn og bæredygtig energi-ø. Samtidig havde man et ønske om at beskytte øens drikkevand. Ud fra det brugte vi lang tid på at finde den helt rigtige placering, og der endte vi med Thorup. Derefter startede der - helt forventeligt - en debat om placering, ejerforhold, og om der overhovedet skulle etableres en solcellepark på Ærø, fortæller han.


Der har til tider været en retorik om, at vi som privat virksomhed per definition er onde. Til det vil jeg bare sige, at det er ikke tilfældet.

Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy


Han understreger, at det er forventeligt, at disse diskussioner opstår i kølvandet på store anlægsprojekter. Han mener dog, at Ærø kommune er nødt til at finde en afklaring på, hvad den vil. Den afklaring vil være svær at få, så længe Better Energy er inde i billedet, vurderer Rasmus Lildholdt Kjær.

- Min vurdering er, at man ikke er helt klar til det her. Der er stadig en masse uklarheder omkring, hvad man vil, hvor et solcelleanlæg skal være, og hvem der i så fald skal eje det. Den uklarhed gør, at vi har valgt at trække os, så Ærø Kommune kan finde ud af, hvad den vil. Vi har fuld respekt for de processer, der er i gang, men vi vurderer, at vi står lidt i vejen for den proces, forklarer han.

Annonce

Hård tone

Han medgiver, at der til tider har været en hård tone, særligt i medierne, når det omhandlede Better Energy.

- Der har til tider været en retorik om, at vi som privat virksomhed per definition er onde. Til det vil jeg bare sige, at det er ikke tilfældet. Vi er en gruppe af private mennesker, der bruger en masse af vores tid og kompetencer for at fremme den grønne omstilling, og det gør vi sammen gennem Better Energy. Vi mener, at vi kommer længere med den grønne omstilling, hvis vi kan gøre det kommercielt, forklarer han.

Han understreger, at Better Energy har haft et rigtig godt samarbejde med Ærø Kommune. Derfor betyder beslutningen ikke, at Better Energy lukker og låser døren bag sig.

- Vi lukker aldrig en dør helt bag os. Vi ønsker kun at samarbejde der, hvor der er en gensidig interesse i det. Skulle det vise sig på et senere tidspunkt, at der er overvejende enighed om, at man vil have os tilbage til øen, så er vi ikke fornærmede, og så kommer vi gerne tilbage, forsikrer Rasmus Lildholdt Kjær.

Selvom Better Energy trækker sig fra projektet, har de givet tilladelse til, at lokalplanerne må blive på Ærø, hvilket betyder at de lokale lodsejere i princippet har mulighed for at videreføre projektet.

Annonce

Borgmester ærgrer sig

Med Better Energys udmelding om, at virksomheden trækker sig fra solcelleprojektet på Ærø, bliver der sat et foreløbigt punktum for to år med lokale interessekonflikter, hvor beboere i Thorup, lodsejere og politikere med ambitioner om at opfylde deres 2030-forpligtelser om at være fossilfri, har krydset klinger.

Ambitionen for Better Energy var at opføre en solcellepark på 29 hektar – hvilket svarer til omkring 40 fodboldbaner – og en elkapacitet på 26 megawatt ved landsbyen Thorup midt på Ærø. Solcellerne ville kunne producere grøn strøm svarende til omkring 16.000 danskeres forbrug.

Efter planen skulle solcelleanlægget placeres på marker over et drikkevandsområde og dermed sikre både mere grøn energi til Ærø og en bedre beskyttelse af drikkevandsreserven.

Disse ambitioner var helt i tråd med visionerne i Ærø kommune, hvor man har satset på vindmøller og anden vedvarende energi siden 1970'erne, og hvor elproduktionen fra øens seks vindmøller på årsbasis overstiger øens eget elforbrug.

Derfor ærger det borgmester Ole Wej Petersen, at solcelleparken indtil videre er sparket til hjørne.

- Det er ærgerligt, men sådan skulle det altså bare ikke være. Så må man op på hesten igen og finde på noget andet, for jeg går ud fra at kommunalbestyrelsen stadig har den holdning, at vi skal være CO2-neutrale i 2025. Det er om fem år, så vi har lidt travlt, siger han.

Han forstår godt Better Energys beslutning, men han understreger dog, at man skal være parat til at møde modstand, når man har med store projekter som dette at gøre.

- Nu har jeg selv været med til at stille vindmøller op på Ærø. Der vil altid være nogen, der er imod de anlæg. Man er for den grønne omstilling - det skal bare ikke være i ens egen baghave. Det min fornemmelse at vindmøller ikke er så forhadt længere, når folk har vænnet sig til dem. det tror jeg ville have været det samme med solcellerne, siger han.

Annonce

Hører ikke hjemme på Ærø

Uenigheden om solcelleparken har som sådan ikke handlet om den grønne energi, for de færreste er imod ambitionen om, at Ærø bidrager til den grønne omstilling.

Kritikerne af projektet mener dog bare ikke, at solceller hører hjemme på ærøsk jord.

Dels fordi et stort industrianlæg vil ødelægge udsynet over det åbne land med marker adskilt af levende hegn og diger og med havet i baggrunden.

Og dels fordi der ikke var noget lokalt ejerskab af projektet, og solcelleanlægget ville dermed ikke ville gavne Ærøs befolkning og øens udvikling, lød argumentet.

I forhold til lokalt ejerskab, så har Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje forsøgt at sikre lokalt medejerskab af en solcellepark.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde den 16. november anmodede Fonden i sidste øjeblik kommunalbestyrelsen om at udskyde afgørelsen om etableringen af solcelleparken til 2021, angiveligt fordi den havde indgået en dialog med Better Energy om sikring af en lokal ejerskabsandel på solcelleprojektet.

Annonce

Ville vinde tid

At Better Energy nu trækker stikket, ærgrer derfor formand Kaj Allan Jørgensen for Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje.

- Det er ærgerligt, men nu må vi se, hvad der sker. Det er jo lodsejerne, der har rettighederne til lokalplanen, så hvis der skal noget nyt op at stå, skal det være i samarbejde med dem. Det er lidt for tidligt at sige en hel masse om det, siger han.

Han fortæller, at grunden til, at Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje bad om en udsættelse af beslutningen på seneste kommunalbestyrelsesmøde, i bund og grund handlede om at vinde tid.

- Vi ville gerne have mere tid, for vi var i gang med at finde ud af, om det var muligt at brede solcelleparken ud på et større areal på Ærø, så vi kunne få en større andel i projektet og på den måde få et større lokalt ejerskab. Vi havde en dialog med Better Energy om dette. Det er dog ikke noget, vi har på skrift, forklarer han.

Fonden skal nu i gang med at undersøge mulighederne for, om man selv kan løfte opgaven med at etablere en solcellepark på Ærø.

- Better Energy har været så venlige at sige, at hele lokalplanen må blive på Ærø. Hvis der kommer et projekt nu, kan det blive et Ærø-ejet projekt, men om det kan lad sig gøre, det er det, vi skal til at undersøge, siger Kaj Allan Jørgensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Fordrukken kvinde sov på perron

Annonce