Annonce
Søsiden

Efter dobbelt-grundstødning ved Langeland: Lodser klager

Rix Amethysts to grundstødninger efter afsejlingen fra Rudkøbing den 18. maj fører nu til, at Danske Lodser sender en klage til Søfartsstyrelsen. Skibet anløber Rudkøbing igen torsdag den 11. juni. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Fragtskibet Rix Amethysts uheldige manøvrer ud for Rudkøbing er nu endt som en klagesag på Søfartsstyrelsens bord.
Annonce

RUDKØBNG: En artikel og billeder i Fyns Amts Avis og på FAA.dk danner nu baggrund for en klage, som Søfartsstyrelsen netop har modtaget. Klagen omhandler det cypriotisk flagede fragtskib Rix Amethysts uheldige manøvrer ud for Rudkøbing den 18. maj i år.

Klagens afsender er formand Lars Sigvardt fra den faglige organisation Danske Lodser:

- Vi klager over, at Søfartsstyrelsen ikke har udnyttet en hjemmel i Lodsloven til at indføre lodspligt for flotbringning af skibe, der har været på grund på dansk søterritorium, hedder det i Lars Sigvardts henvendelse til Søfartsstyrelsens enhed for Sikre Farvande.

- Danske Lodser finder ikke, at forvaltning og udmøntning af Lodsloven sætter offentlighedens interesser først, skriver lodsformanden i sin klage.

Denne passus i klagen sigter til Lodslovens paragraf 5. I den hedder det "Når hensyn til den offentlige sikkerhed, militære grunde, sejladssikkerheden, overholdelse af orden, forebyggelse af fare, hensyn til miljøet eller andre væsentlige offentlige interesser tilsiger det, kan Søfartsstyrelsen bestemme, at der er lodspligt".

Og denne mulighed burde Søfartsstyrelsen have iværksat i det aktuelle tilfælde, mener Danske Lodsers formand.

Søfartsstyrelsen har bekræftet at have modtaget klagen. Til Danske Lodser har styrelsen i Korsør oplyst, at klagen vil blive behandlet "hurtigst muligt".

Danske Lodsers klage til Søfartsstyrelsen har som dokumenterende bilagsmateriale Fyns Amts Avis / FAA-dk's dækning af fragtskibets to grundstødninger ud for Rudkøbing havn umiddelbart efter afsejlingen først på aftenen den 18. maj i år.

Annonce

Mange Rix-grundstødninger

I henvendelsen peger Danske Lodser også på, at en række øvrige fragtskibe i management hos Baltic Shipping i Hundested er grundstødt i dansk farvand i de seneste år. Som eksempler nævnes uheld med skibene Rix Atlantic, Rix Partner, Rix Crystal, Rix Alliance, Rix Emerald og Rix Mistral.

De uheldsramte skibe er ejet af Rix Shipping med base i Letland. De er alle såkaldte multipurpose fragtskibe på omkring 90 meters længde. Skibene er velkendte gæster i en række danske provinshavne.

Da Rix Ametyst afsejlede fra Rudkøbing og nåede at grundstøde to gange inden det passerede Langelandsbroens gennemsejling, var det lastet med 2800 tons korn bestemt for Bremen i Tyskland.

Under de uheldige manøvrer ud for Rudkøbing fangede Rix Amethyst også en bøje, som blev flyttet flere hundrede meter væk fra sin faste position.

Annonce

International omtale

En udramatisk grundstødning som det var i Rudkøbing, er hverdagskost i international skibsfart.

Men at samme skib grundstøder flere gange indenfor relativ kort tid, har vakt opsigt ud over Danmarks grænser. For eksempel er FAA.dk's artikel blev citeret i det ledende, globalt dækkende shippingmedie Trade Winds. Dertil er grundstødningerne ved Rudkøbing omtalt i nationale medier i en række europæiske lande.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce