Annonce
Søsiden

Den første smutvej blev bygget af den danske konge til militært brug

Der er meget at se på. En sejlads gennem Kielerkanalen byder bl. a. på masser af skibe, passage af 10 broer og 14 tværgående færgeruter. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den snart 125-årige Kielerkanal er i evig udvikling. Antallet af passerende skibe er faldende, men fragtmængden stiger.

KIELERKANALEN: Lad os antage, at et skib på omkring 100 meter ligger i farvandet ved Langelands sydspids. Sejladsens mål er Cuxhaven ved Elbens udmunding. Hvis vi ser bort fra Limfjorden, kan skipper nu vælge to sejlruter: Nord om Skagen eller gennem Kielerkanalen. Hvad der taler for søvejen forbi Skagen er, at den kan besejles uden gebyrer. Til gengæld er ruten omkring Jyllands nordspids omkring tre gange så mange sømil. Dermed tager den længere tid, forbruger mere brændstof, udleder mere CO2 - og kan vejrmæssigt også være mere problematisk. Alternativet er, at rederiet åbner tegnebogen og betaler et gebyr for at passere Kielerkanalens sluser. Selve kanal-passagen vil normalt tage omkring otte timer. Det skal holdes op mod flerdages-projektet, det er at opleve Grenen til bagbord - og dertil en måske oprørt Nordsøen.

Annonce
Kielerkanalen. Nord-Ostsee-Kanal. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Projekt for flåden

Fidusen med at grave en kanal gennem Nordtyskland er gammel. Historien kan føres tilbage til Ejderkanalen med en delvis anden linjeføring end Kielerkanalen.

Ejderkanalen blev åbnet i 1784. Det var i kong Christian VII’s tid. Dengang var landområdet dansk. Forbindelsens oprindelige funktion var primært at skabe en sikker søvej mellem Danmarks flådebaser i Kiel og Wilhelmshaven på den nu tyske Nordsø-kyst.

Kanalen var et gigantisk projekt i datiden. Byggeriet af smutvejen slugte over halvdelen af den danske stats samlede indtægter på et år.

Der skulle bl. a. anlægges seks sluser for at kompensere forskellen i vandstand mellem Nordsøen og Østersøen.

Ny kanal

Ejderkanalen fungerede frem til 1896. Denne gamle kanal blev efterhånden for lille til de stadig større dampere og et nyt kanalbyggeri med delvis ændret linjeføring blev sat igang. Kanal-byggeriet beskæftigede 8000 arbejdere i ti timer dagligt. Mange omkom under det slidsomme byggeri.

Landområdet var i mellemtiden blevet tysk, og den nye forbindelse med den nuværende linjeføring fik navnet Kaiser-Wilhelm-Kanal. Den kejserlige damper Hohenzollern var første skib i kanalen ved åbningen i 1895.

Skibenes evige vokseværk ramte også den nye kanal. Allerede godt ti år efter indvielsen, blev kanalen gravet bredere og der måtte foretages uddybninger.

Kanalen bar sit kejserlige navn til 1948, men krigens allierede befalede, at den skulle skifte navn til Nord-Ostsee-Kanal. I maritimt sprog forkortes det ofte til NOK.

Dele af sluseanlægget i Brunsbüttel er 100 år gammelt og udsat for aktuel kritik for ustablitet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Kritik af gamle sluser

Kielerkanalen udbygges stadig løbende. Det skete både i 1965 og i 2001. Tendensen går mod færre, men større skibe og samlet set mere fragt.

Lige nu er der gang i bl. a. uddybning, forbedring af sluserne og en ny bro ved Kiel.

Arbejdet synes påkrævet. Dele af slusesystemet er mere end 100 år gammelt. Avisen Kieler Nachrichten skriver i den forbindelse, at kanalens image lider som følge af et ustabilt slusekammer i Brunsbüttel. Desuden kritiseres et lavt informationsniveau fra den statslige organisationen bag kanalen, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Kielerkanalen passeres årligt af 30.000 større skibe og 10.000 lytsfartøjer. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Oplev sluserne tæt på

En landværts oplevelse i Brunsbüttel og Holtenau er det at se ind- og udslusning af skibe. Begge steder er der god kikke-mulighed. I Brunsbüttel kan det moderne kanalmuseum Atrium besøges, og der sælges guidede rundvisninger ved sluserne.

Også Holtenau-sluserne byder på udkiksplatform og museum. I udstillingen indgår modeller, der forklarer principperne bag sluse-anlæggene før og nu.

Selvom skibenes manøvremuligheder er små og trafikken kan være tæt, er kollissioner i Kielerkanalen sjældne. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ærø For abonnenter

Værftsdirektør ser store muligheder i elfærgen: - Hvem fanden vil ikke investere i det?

Annonce