Annonce
Debat

Debat: Vi høster, som vi sår

Arkivfoto: Kim Bang Jensen

Læserbrev: Det var et nedslående svar, Lennart Mogensen gav på min opfordring til at tænke hele Ærøs befolkning ind som en uforløst ressource i arbejdet med at realisere kommunens naturpolitik. Men det kræver også både fantasi, mod og tillid til befolkningen at ”tænke ud af boksen” - at turde at tro på os, der bor her – på vores vilje og fælles evner til at løfte opgaver til gavn for naturen.

Ligesom det ikke er landmanden, der bærer ansvaret for ringe dyrevelfærd og udpint natur – er det også i denne sammenhæng forbrugeren eller mennesket i samfundet, der må ændre adfærd og tankesæt, hvis verden skal forandres til det bæredygtige. Og hvis indsatserne for alvor skal rykke noget, skal de løftes op i en større målestok, end hvad den enkelte lodsejer kan udøve på sit private område. Det siger sig selv.

Hvis kommunen havde påtaget sig at være den drivende kraft i naturkonkurrencen, som ÆrøPlus foreslog, kunne der skabes den opmærksomhed og det massive fokus, der skal til for at danne grobund for de vedvarende forandringer i vores adfærd, som naturen har brug for.

Alle de ændringer coronaen har medført i hele befolkningens tanker, samtaler og adfærd beviser, at der kan skabes store forandringer, når de hjælpes på vej af et stærkt politisk fokus.

Tænk hvis naturfremme på samme måde blev et almindeligt samtaleemne blandt venner og naboer på øen. Tænk hvis det blev sædvane at dele idéer og erfaringer hen over middagsbordet og køledisken. Hvis natur, klima og miljø var en naturlig del af alle pædagogiske aktiviteter og medtænkt i børnenes undervisning. Kort sagt: Hvad kunne det ikke blive til, hvis vores tanker blev hjulpet godt på vej i den retning?

Det er kun fantasien, der sætter grænser for forestillingen om, hvad et sådant sået frø kunne vokse sig til under de rette vækstbetingelser, og deri ligger den potentielle gevinst for naturen, som på sigt langt overstiger investeringen.

Mon ikke det var i de baner, de gode folk i ÆrøPlus tænkte, da de foreslog kommunalbestyrelsen at tilmelde os konkurrencen?


Det er kun fantasien, der sætter grænser for forestillingen om, hvad et sådant sået frø kunne vokse sig til under de rette vækstbetingelser, og deri ligger den potentielle gevinst for naturen, som på sigt langt overstiger investeringen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce