Annonce
Debat

Debat: Tillykke til Svendborg - cykelsti skal ses i helikopterperspektiv

  Jens Fabricius Hansen, TV (her sammen med Arne Ebsen, TH), glæder sig over, at der endelig kommer en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær


Annonce

Læserbrev: FAA's dækning af sagen om cykelstien ved Hvidkilde, især i artiklen: "Analyse: Tillykke til Ollerup - men er der brug for den cykelsti?" bragt den 20. februar, kalder på et par kommentarer.

Avisen forsømmer at se sagen i det helikopterperspektiv, den fortjener.

Først skal der dog fra cykelstigruppen lyde en stor tak til hele det tværpolitiske spekter på Borgen og i kommunalbestyrelsen for både anerkendelse, støtte og handling i kampen.

Det har handlet om at skabe en sikker cykelrute mellem Svendborg og Ollerup – eller rettere: Mellem byen og hele det vestlige opland. Det er lykkedes - efter adskillige årtiers kamp.

I vores arbejde for en sikker cykelrute har to løsninger været i spil (til tider i kamp), og politik er kompromisets kunst. En cykelsti langs vandet på rute 44 har haft for mange udfordringer, har det vist sig, og derfor er det til stor glæde, at der nu kommer en sikker rute syd om søen.

Gennem sin dækning den 20. februar får FAA stillet spørgsmål ved, om de mange penge nu er det værd. Om der ikke er større behov andre steder, og om de nuværende forhold nu også er så farlige.

Jo, der er så afgjort behov andre steder også. Det handler dog ikke kun om sikkerhed og tryghed, men i høj grad også om fremkommelighed samt sund og bæredygtig mobilitet. Hvis debatten ikke skal ende i en ufrugtbar kamp om den ene lokalitets behov og farlighed i forhold til den andens, kunne det være nyttigt at hæve perspektivet lidt.


Erfaring viser, at når der etableres gode, sikre og trygge cykelforbindelser, så bliver de indtaget af begejstrede cyklister.


Når der etableres en motorvej eller et nyt spor på motorvejen, så fyldes den hurtigt op. Erfaring viser, at når der etableres gode, sikre og trygge cykelforbindelser, så bliver de indtaget af begejstrede cyklister. Spørgsmålet er med andre ord, hvad det er for en udvikling, vi ønsker? Den øgede biltrafik fortrænger cyklisterne - ikke mindst på landet, hvor biltrafik generelt skaber utryghed for cyklister.

Utallige andre steder – både i Danmark og udlandet - har det vist sig, at gode cykelstier flytter folk fra bilerne og over på cyklerne. Se på erfaringerne fra København, Århus, Odense og andre byer, som bevidst har investeret i infrastrukturen. Selv i verdens bil-land nummer ét er det i New York lykkedes at flytte et enormt antal fra sæde til sadel (faktisk med hjælp fra københavnsk infrastruktur-ekspertise).

I Region Hovedstaden har man gennem det tvær-kommunale Supercykelstisekretariat skabt et imponerende netværk af Supercykelstier. En sti-standard der lægger vægt på sammenhængende cykelruter på tværs af kommunegrænser, og hvor forhindringer som lyskryds, vejkryds, bomme, omveje og indsnævringer er minimeret. Pludselig åbnes der herigennem mulighed for at vælge cyklen frem for bilen, selvom man bor udenfor byerne.

Også Region Midtjylland har nu indledt et tvær-kommunalt samarbejde i et Supercykelsti-sekretariat. Den eksponentielle vækst i el-cykler og ladcykler har tillige skabt helt nye perspektiver for grøn mobilitet – også udenfor byerne.

Det er vi overbeviste om, også vil ske mellem Svendborg og Ollerup. Potentialet her er stort. Men det starter med infrastrukturen. En cykelforbindelse har det ligesom en cykelkæde: Den er ikke bedre end det svageste led. Ved Hvidkilde har der i mange år oven i købet manglet et led. Hvis man er i tvivl om, hvor stor betydning det har for børn og unges cykelmobilitet, så læs samlingen af udtalelser fra vores skoler og institutioner på facebook-siden Cykelsti Hvidkilde nu.

Undersøgelser peger på, at cykling siden 2010 har været aftagende. Det er stærkt bekymrende, og når vi samtidig ved, at tidlig cykelstart giver livslang cykelglæde, så er det helt afgørende, at vores infrastruktur i videst muligt omfang er så tryg og sikkert, at vores børn vokser op med den frihed, sundhed og selvstændighed, der følger med at kunne færdes ved hjælp af pedaler. Giv os mulighed for at give vores børn og unge medvindskompetence for livet. Det er det gennemgående tema i støtteerklæringerne fra skoler, ungdomsuddannelser, foreninger med videre, som cykelstiforeningen indsamlede op til stormødet i Riddersalen på Hvidkilde gods den 6. april 2019.

Den nuværende strækning ad Ærtevej og Hellegårdsvej er muligvis ikke blandt kommunens farligste for cyklister - men det er strækningen forbi godset. Og den sammenligning er bestemt relevant. Der kommer nu et sikkert alternativ, og det åbner for veksling af et enormt potentiale.

Lad os betragte det som begyndelsen til en Supercykelsti mellem Svendborg og Faaborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce