Annonce
Svendborg

Debat: Solceller på lavbudsjorde

Man kunne anlægge solcelleanlæg på lavbundsjorde, foreslår Bent Poulsen. Foto: Mette Mørk
Annonce

Læserbrev: Klimarådet har anbefalet, at der tages 170.000 hektar lavbundsjord ud af landbrugsdriften.

Hvis der findes en acceptabel pris, er det en løsning, som landbruget kan acceptere. Store dele af de 170.000 hektar kunne udlægges med solceller. De fleste af lavbundsjordene er rimeligt flade. Det betyder, at der med lidt beplantning kunne skabes nogle solcelleanlæg, som ikke skæmmer landskabet, og de ville kunne etableres uden de store beboerprotester.

Rundt om solcellerne laves en beplantet rand på 10-30 meters bredde. Denne rand beplantes med ”skovbrynsplanter”, hvilket vil sige buske og lave træer, som max. bliver 2-4 meter høje, måske lidt højere mod nord og lidt lavere mod syd.

Denne beplantning skulle indeholde planter, som var meget insekt- og fugle venlige, altså med mange blomster og bær. Ligeledes kunne der laves lysninger og graves mindre vandhuller.

Under og mellem solcellerne kunne man så mange vilde blomster. Er der fare for at blomsterne ville blive for høje, er det kun et spørgsmål om at sætte solcellerne på højere pæle.

Ved at anlægge solceller på disse jorde og beplantning rundt om ville det have den fordel, at solcellerne ikke ville skæmme landskabet. Samtidig ville man kunne undgå, at rejse flere vindmøllerne i landskabet, og kun have vindmøller ude på havet.


Ved at anlægge solceller på disse jorde og beplantning rundt om ville det have den fordel, at solcellerne ikke ville skæmme landskabet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce