Annonce
Læserbrev

Debat: Seniorboliger på gammel søfartsskole vil ændre områdets karakter

Kogtvedhøj er den bebyggelse, som ligger umiddelbart nord for Kogtved Søfartsskole.

Gennem et stykke tid har vi her i Fyns Amts Avis kunnet følge med i planerne om at bygge seniorboliger på grunden ved Kogtved Søfartsskole. Det er en fin idé med seniorboliger på stedet, men det foreslåede byggeri vil fuldstændig ændre områdets karakter.

Som bestyrelse i Kogtvedhøj Beboerrepræsentation har vi været i kontakt med embedsværket i Svendborg Kommune, og vi har i øvrigt fået en god service. Som beboergruppe, som bliver voldsomt påvirket af det nye byggeri, har vi fået aktindsigt og høringsret. Høringsret i forbindelse med ændring af kommuneplan og lokalplan for området.

Det er fint med høringsret, men det ser ud til, at kommune og bygherre er blevet helt enige om byggeriet, og vi forestiller os derfor ikke, at en høring vil kunne få indflydelse på det planlagte byggeri.

Af planskitserne fremgår det, at de kommende bygninger fuldstændig vil komme til at dominere området. Den nuværende bygning – Kogtved Søfartsskole - bliver på tre sider, mod vest, nord og øst, omkranset af høje bygninger. Disse bygninger bliver godt nok ikke højere end den nuværende hovedbygning, men det bliver nogle massive klodser, som vil virke voldsomt dominerende i området, og fuldstændig ændre (ødelægge) det nuværende æstetiske indtryk i området.

Kogtvedhøj-bebyggelsen består af et-plans rækkehuse bygget i 1985 – 1987. De er placeret på den let skrånende grund mellem Kogtvedvej og sundet ned mod søfartsskolen, og de er “indpasset” i det oprindelige terræn primært med facader mod nord og syd. Den række af husene som ligger længst mod syd, og måske også den næste række mod nord, vil fuldstændig få ændret deres nuværende udsigt mod Svendborg Sund og mod Kogtved Søfartsskole. Fra de nye bygningers nordvendte facader og gavle vil der blive frit udsyn ind i folks haver og huse. Dette finder vi højst uacceptabelt.

Et nybyggeri ved søfartsskolen kunne udformes som spredte et-plans rækkehuse. Dette ville ikke i nær så høj grad påvirke områdets nuværende karakter. Kogtved Søfartsskole bygningen kunne fortsat være “karaktergivende” for området, og således være med til at bevare det maritime miljø, som kendetegner Svendborg. Men dette ville give væsentligt færre boliger, og så vil bygherre ikke kunne tjene så mange penge på projektet.

Og dette er just det centrale. Svendborg Kommune havde egentlig nogle fornuftige betragtninger om byggeri på stedet før bygherre raslede med sablen og ville trække sig. Men når pengene kommer i spil, så har Svendborg Kommune det med at trække sig og give køb på ellers fornuftige udmeldinger. Byrådet med borgmesteren i spidsen skulle jo være “vores folk”, og i mindst lige så høj grad tænke på kommunens borgeres ve og vel som på pengestærke byggefolks fordringer. Men her hopper kæden vist af. Igen!

Nord for Kogtved Søfartsskole, hvor der er planer om nye bygninger til seniorboliger, ligger rækkehusene på Kogtvedhøj. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce