Annonce
Læserbrev

Debat: Seks sydfynske esser kan løfte cykelstien videre

Læserbrev: Solen skinnede, hjulede snurrede, og stemningen var i top, da de mange tohjulede kandidater rullede over de sydfynske veje. Fra initiativgruppen under Forum5762 vil vi endnu en gang gerne sige tak for den fine opbakning til vores præsentation at de udfordringer, mange nuværende og givetvis endnu flere kommende cyklister har med strækningen mellem Ollerup og Svendborg.

Tak også til borgmester Bo Hansen for at bidrage til en fælles forståelse for sagen ved både at huse os og deltage i debatten på rådhuset. Selvom det for nogle stykker var en nærmest rystende oplevelse af overlevelsesturen, ja, så var fatningen dog i behold, da vi kom sikkert i hus.

Det er cykelgruppens oplevelse, at samtlige deltagere på turen er enige om, at de nuværende forhold ikke er acceptable.

Det er trods alt en pedalomdrejning i den rigtige retning. Som Bo Hansen så også formulerede det, ja, så har vi i lokalområdet en opgave med at finde frem til en mulig fælles løsning og de vordende MF'ere en opgave med at bringe forslaget i spil, når der åbner sig en mulighed for at sætte et forslag på dagsordenen.

Heldigvis ser det ud til, at vi bliver rigtig fint repræsenteret i det nye folketing. Trine Bramsen og Bjørn Brandenborg fra Socialdemokraterne, Jane Heitmann og Erling Bonnesen fra Venstre er sikre og var med på turen. Rasmus Helveg fra Radikale Venstre var forhindret, men deltog i høringden den 6. april og Karsten Hønge er på anden vis informeret og sendte i øvrigt en vikar fra himlen.

Så med seks sydfynske esser i ærmet er vi klar til at tage næste step i arbejdet med at sikre gode vilkår for cyklisterne og dermed også bilisterne, der jo i mange situationer må væbne sig med stor tålmodighed på strækningen.

Vi bidrager også til en bæredygtig løsning ved at flytte trafikanter fra bilen over på cyklen og fremmer på den måde også folkesundheden. Endelig er vi optaget af, at den stærke pietetsfølelse, der har sikret et enestående miljø omkring Hvidkilde ikke bliver spoleret.

Som DN skriver i deres lille velkomstpjece, handler det om kampen mod klimaforandringer og om at give børn adgang til naturen - så når børn fra en tidlig alder lærer at færdes på to hjul og samtidig oplever naturen som et rum, hvor frisk luft og eventyr blandt dyr og planter vægtes, ja, så er der håb om, at de livslangt kan ændre på de uvaner, vi som forældregeneration har påført dem ved at køre dem rundt til alle aktiviteter.

Så nu håber vi bare på, at Eva Madsen kan synge videre "... og mor hun kurrede".

Annonce
Arne Ebsen til KV17-samtale. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Hvorfor skal der være monopol på førstehjælp?

Synspunkt: Betaler Danmark Redder Liv og borgerne i Region Syddanmark prisen for Stephanie Loses formandspost i Danske Regioner? Spørgsmålet presser sig på, når man følger debatten om, hvilken førstehjælperordning Regionsrådet vil vælge. Flere medlemmer udtaler, at der er fordele og ulemper ved begge ordninger, men jeg har endnu ikke hørt, hvilke ulemper de tænker på i forhold til Danmark Redder Liv. Vi ved, at Trygfondens hjerteløberordning ikke har krav om førstehjælp, ikke registrerer med cpr, ikke har krav om børneattest, ikke har opdateringskurser og ikke har styr på, hvem der har været på besøg i de enkelte hjem. Dertil kommer, at de resultater, Danmark Redder Liv har opnået i Region Syddanmark, har været over forventning. Martin Skau (V) udtaler, at han ved et skifte til Trygfonden vil stille krav om uddannelse og veste. Med andre ord: Man fravælger den bedste ordning og tilvælger en dårligere i håb om, at man vil kunne gennemtvinge krav, så den dårligste ordning bliver lige så god som den bedste. En meget særpræget form for udvælgelseslogik. Og kender Mads Skau Trygfondens pris for at efterleve disse krav? Olfert Krog (DF) finder det afgørende at have samme ordning som i de andre regioner, så han som bosat i Esbjerg også kan kaldes ud ved ophold i København. Argumentet giver ingen mening. Hvis man ofte opholder sig i et andet regionsområde, som anvender Hjerteløberordningen, kan man jo bare tilmelde sit telefonnummer til Trygfonden, så man kan ringes op, hvis man er i det regionsområde. Den eneste reelle fordel ved at vælge Hjerteløberordningen er prisen - med tilføjelsen: i al fald indtil videre. Hvis Trygfondens formål alene havde været at redde flest mulige liv ved hjertestop, havde det været nærliggende, at de var gået ind i et samarbejde med Danmark Redder Liv, og brugt af fondens millioner til at udbygge og udbrede det pionerarbejde, som var startet op omkring hjertestarterforeningen på Langland. Men Trygfondens formål er jo også at skabe reklame for deres ejere, forsikringskoncernen Tryg. Derfor er der blevet brugt mange millioner kroner blandt andet på annoncering i landsdækkende TV for at opnå kvantitet (mange hjerteløbere) i stedet for at bruge dem på kvalitet ved at uddanne deres hjerteløbere og have styr på, hvem der kommer løbende ind i folks private hjem. Strategien med at presse pionererne på området ud, ser nu desværre ud til at lykkes, når så mange politikere åbenbart mener, det er vigtigt at have den samme leverandør i hele landet. Men hvad bliver Trygfondens pris fremover, når der skal findes nye millioner til at markedsføre koncernen indenfor andre områder? Det kan undre, at et liberalt parti som Venstre overvejer at etablere et monopol på området, for hvis alle fem regioner vælger Hjerteløberordningen, vil der jo ikke fremover være mulighed for at sammenligne pris og kvalitet mellem alternative løsninger. Og derved er vi tilbage ved overskriften til dette indlæg. For er forklaringen, at det for Stephanie Lose i hendes rolle som formand for Danske Regioner vægter mere at kunne fremvise et resultat i form af fælles regionale løsninger, og at øvrige medlemmer af Venstre på den baggrund føler sig forpligtede til at bakke op? Logisk i forhold til situationen i Region Syddanmark er et fravalg af Danmark Redder Liv i al fald ikke.

Annonce