Annonce
Debat

Debat: Provinsens ældste badstue og Svendborgs nye wellness-mekka

Synspunkt: Vi har et upåagtet klenodie midt i Svendborg. Det kan blive en stor turistattraktion på linje med Dronning Dorotheas Badstue i Kolding. På kanten af Krøyers Have og i forlængelse af vores smukke svømmehal ligger provinsens ældste badstue. Af visse historikere kaldet Suindborgs Badstue eller Hertug Abels Badstue.

Lokalerne står helt autentiske, som den dag Badstuen lukkede i 1994. Alle effekter det være sig haner, rør, bænke, kabiner, billetmaskine og andre badstueting er bevaret i god stand og sikret for eftertiden. En opfriskning af malerarbejdet i de originale farver er alt, hvad der skal til før en genåbning.

Jeg har kontaktet to af de nøglepersoner, som var lige ved at lykkes med at få badstuen genåbnet i 2015–2016. Sagen gik dengang i stå, fordi man ikke kunne frede den bevaringsværdige bygning. Begrundelsen var de blændede vinduer ind mod biografen. Samt at der var andre badstuer i provinsen, som allerede var fredede. Og så fik det daværende borgerlige bystyre den idé, at bygningen kunne rives ned for at kommunen så kunne sælge grunden til biografen ved siden af. Der blev herefter udarbejdet et tillæg til lokalplanen for Centrumpladsen.

I selve lokalplanen fra august 1999 står der tydeligt, at biografen Scala kan få lov til at bygge én til to nye biografsale ud mod Kedelsmedstræde, idet Kedelsmedestræde 18 her kunne rives ned. Scala trak sig i første omgang fra handlen og byggeprojektet, fordi man ikke kunne købe svømmehallen med. Der var også en klausul om, at hele bygningen fremover skulle bruges til biografdrift. Som en borger skriver på Facebook: "Det er fordi man ikke bagefter skal sælge hele komplekset til Hotel Svendborg".

I efterhånden tre år er der ikke sket noget. Ikke før nu.

Lokalplantillægget er tidsbegrænset, og det er ved at løbe ud. Scalas argument for at rive ned og bidrage til at forstyrre helhedsplanen for Centrumpladsen med et stort glashus ud på pladsen til foyer og café er, at man ellers må flytte helt udenfor byen. Dette argument har byrådet åbenbart købt. Erfaringer blandt andet fra Kolding viser, at noget sådant har været økonomisk katastrofalt. Man flyttede biografen fra Koldings hyggelige centrum, hvor der altid skete noget, til Kolding Storcenter, hvor der stort set intet sker efter normal åbningstid.

Men med nyt lokalplantillæg har byrådet nu fraveget sin generalplan for Centrumpladsen, da man har givet Hotel Svendborg lov til at bygge ud på pladsen. Byggeriet er i fuld gang nu, hvilket blandt andet foreningen By og Land er meget kritisk overfor. Så er der nemlig skabt præcedens for at alle rundt om pladsen får lov til at bygge glashuse og dermed ødelægge byrummet.

Folkene bag en genåbning af Badstuen har arbejdet ufortrødent videre. Næste skridt med hensyn til wellness-mekkaet Svendborg Badstue er at indkalde til et offentligt møde, efter at de lokale medier har fortalt om sagen. Man vil så stifte en forening, der kan drive stedet på samme måde, som for eksempel biografen i Rudkøbing drives. Og så skal der findes nogle visionære wellness-folk, som på faglig vis kan tilbyde diverse spændende sundhedsbade, massager m.v.

Interesserede borgere kan indtil da følge begivenhederne på Facebook-siden Bevar den gamle badstue-bygning i Svendborg. Og for igen at vende tilbage til Kolding, har man her en stor turistattraktion i Dronning Dorotheas Badstue, som ligger nedenfor Koldinghus i bunden af Slotssøen.

Initiativgruppen eller interimbestyrelsen bag projektet forstår slet ikke, at man ikke beder Scala om at bygge som anvist i den gældende lokalplan fra 1999, nemlig river Kedelsmedstræde 18 ned og bygger to sale i en 1½ etages højde. Så ville alle få det, de gerne ville. Og Centrumpladsen ville ved blive nogenlunde intakt.

Annonce
Jens Kjeldsen Høy skriver om planerne for Scala-biografen og den gamle badstue midt i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Fyns Amts Avis mener: Langeland har brug for hjælp

Torsdag i denne uge meddelte Langeland Kommune, at man ikke længere har adgang til biblioteket om aftenen. Det kommer efter en periode, hvor unge har lavet uro og hærværk på biblioteket - og det gælder foreløbig frem til februar. På den måde vælger man så at sige bare at flytte problemerne, for så kan de unge da ikke længere hærge på den kommunale adresse om aftenen. Men hvordan går det så med løsningen af problemet? Foreløbig ikke særlig godt, og det er lige nu i sig selv nærmest et større problem. Fredag fortalte formanden for kommunens Lærings-, social- og sundhedsudvalg, Jan Ole Jakobsen (V), at problemet her ikke handler om politiets manglende tilstedeværelse. Det handler om, at "det er nogle unge mennesker, der ikke ved, hvad de skal lave." Til det må man bare sige, at så er det lige præcis her, der skal sættes markant ind. At udelukke unge fra biblioteket kan være en sidste udvej, hvis de unge ikke ved, hvordan man opfører sig der, men med udviklingen de seneste uger er det tydeligt, at problemerne stikker langt dybere. Lige nu mangler der hurtigt svar på, hvordan politikerne så tænker at løse selve problemet - ikke bare symptombehandle ved at lukke biblioteket. Det forsvinder problemet næppe af. Derfor ventes der nu på Langeland - og fra os omkring Langeland - i spænding på, hvad det er Langeland Kommune præcist vil gøre ved den lige nu tilspidsede situation. Det er gode toner, at indsatsen trods alt er tænkt sammen med SSP - og på den måde handler de nuværende problemer altså også om politiets tilstedeværelse på Langeland. For kan vi tro på, at der bliver lavet et stykke effektivt forebyggende arbejde, når patruljerne kun runderer hver ottende time, kommer med den mobile station og ellers har åbent i politibutikken to timer om måneden? Ser vi ikke lige præcis nogle af de alvorlige konsekvenser ved centraliseringen af politiet og nedlæggelse af nærpolitistationen på Langeland? Man forstår så udmærket, at politikerne nærmest ikke magter mere snak om udkantsproblemer og dermed hellere griber til den umiddelbart mere nemme løsning at lukke biblioteket. Og flytte problemet. Men kære politikere, myndigheder og politi, det er langt fra godt nok. Få nu fat i roden på problemerne, få det frem i lyset og få skabt nogle ordentlige løsninger. Ikke mindst for alle dem, der lige nu har mistet en god mulighed for at bruge bibliotektet om aftenen. Der skal vælges en anden vej fremad - og den går direkte ved at konfrontere problemerne på et noget mere målrettet måde end det, der er sket denne uge på Langeland. Selvfølgelig sammen med de sociale myndigheder og politiet. Lige nu er de unge uromagere igen blevet svigtet - fordi ingen lytter til deres forkerte råb om hjælp om bedre forhold. Hele sagen her vidner desværre om en kommune, der er i knæ og på den måde har brug for hjælp ude fra. Både fra politiet og med flere midler fra den fælles kasse. Alternativet kan være endnu større problemer, hvis der ikke tages fat nu.

Annonce