Annonce
Langeland

Debat om dige i Hou: - Kommentarer uden hold i virkeligheden

Formand for Hou Digelag Hans Kurt Johnsen kalder kommunens beslutningsproces amatøragtig. Foto: Michael Nørgaard - arkiv

Det er med stor forundring at erfare beslutningen i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21-10-2019. Her afslår udvalget at godkende Hou Digelags ansøgning om etablering af et jorddige langs med Gustav Petersensvej og anbefaler diget placeret langs kyst, som anbefalet af Kystdirektoratet i rapport udarbejdet af COWI i 2013.

Det gør mig vred, ja meget vred. Det er en uprofessionel og amatøragtig måde at skubbe en politisk beslutning videre.

Langeland Kommune har netop den 13. april 2015 truffet beslutning om ikke at fremme den kystnære placering, samt opfordret digelaget til at søge en alternativ løsning.

Den alternative løsning drøftede jeg under et møde med Kystdirektoratet i Lemvig den 5. december 2016. Deltagere fra Kystdirektoratet var fuldmægtig Ilse Greber og senior kysttekniker Thorsten Piontkowitz. Resultatet af mødet blev, at Kystdirektoratet som den eneste løsning ville godkende et jorddige langs med Gustav Petersensvej med tilslutning til det eksisterende kystdige.

Der er i denne sag indkommet rigtig mange kommentarer og holdninger, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Der er fem forhold, som er vigtige i denne sag:

1. Med etablering af det nye jorddige, får vi en win-win situation.

2. Der kom altså vand indtrængen fra nord ved stormfloden i 2006. Det kan bevidnes af Torben Ottesen og Anders Elnegaard. Vandstanden var 1,76 meter, og diget mod nord er 1,5 meter.

3. Naturens kræfter er store og utilregnelige. Kommer der et gennembrud med vand indtrængen fra nord, kan det i værste tilfælde trække husene med sig. Et jorddige vil stoppe en kraftig vand indtrængen.

4. Soklerne på husene nord for Gustav Petersensvej ligger meget højt, så vandet trænger først ind i husene ved en vandstand på over 2 meter. Jorddiget vil få en kote på 2 meter og vil derfor beskytte husene.

5. Trænger der saltvand ind på det fredede areal, vil jorden og al vækst (herunder lyng) sandsynligvis blive ødelagt på samme måde, som al landbrugsjord mod syd blev det under stormfloden i 2006.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Offentlige opråb er nødvendige

Det er al ære værd, når offentligt ansatte tager bladet fra munden, som det er sket flere gange de seneste uger, hvor politiassistenter har ytret bekymringer om politiets manglende tilstedeværelse i mindre samfund som Langeland. Her er det blandt andet kommet frem, at nogle af de politiassistenter, der skal have kriminaliteten under kontrol, oplever, at det ikke er muligt med den måde, Fyns Politi tilrettelægger deres arbejdet på. Det er kommet frem, at de rutinemæssige besøg til områder som Langeland langt fra opleves som tilstrækkelige i forhold til at løse de udfordringer, der er. Og det er kommet frem, at politiassistenter godt forstår, hvis befolkningen mister tilliden til politiet. Det kræver mod at stå frem og offentligt gøre opmærksom på udfordringer, der handler om ens egen arbejdsplads. Det er de færreste ledere, der bifalder det. Og det er noget, som risikerer at lægge et stort pres på den modige. Så meget desto mere er der grund til at være taknemmelig, når det sker. For det er tvingende nødvendigt for et velfungerende samfund, at offentligt ansatte tager bladet fra munden, hvis de oplever, at de ikke kan stå inde for det, der sker på deres arbejdsplads - eller for at nuancere debatten om netop deres arbejde. Tænk, hvis flere gjorde det samme. Hvis flere sagsbehandlere i jobcentre turde stå frem og fortælle om deres arbejdsforhold og konsekvenserne af de få ressourcer, som mange jobcentre kæmper med at få til at række. Eller hvis flere pædagoger turde stå frem og fortælle om, hvordan få hænder i vuggestuer og børnehaver påvirker børnenes dagligdag. Det ville give et vigtigt indblik i, hvordan velfærdssamfundet reelt ser ud nogle steder. Og det ville kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling de steder, der trænger til det. Offentligt ansatte har faktisk en udstrakt ytringsfrihed og har som udgangspunkt ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres arbejdsområde. Den offentligt ansattes ytringsfrihed er med andre ord beskyttet, så længe personen ikke udtaler sig på arbejdspladsens vegne. "Hvo intet vover, intet vinder", lyder et gammelt dansk ordsprog. Der er ingen tvivl om, at bare tanken om at stå frem med sit eget syn på ens arbejdsplads eller arbejdsforhold kan give mange hjertebanken og sved på panden. Også selv om man blot beskriver virkeligheden, som man oplever den. Men forhåbentlig kan de modige inspirere til, at der med tiden kommer flere offentlige opråb. Det vil give et nødvendigt indblik i samfundets mange forskellige demokratiske maskinrum, som vi alle er afhængige af og betaler til. Og så vil det kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling - alene fordi virkeligheden bliver synlig.

Annonce