Annonce
Læserbrev

Debat: Nok er nok - nu styrker vi psykiatrien, igen

Læserbrev: Psykiatrien har gennem en årrække haft en lillebror-rolle i forhold til somatiske sygdomme. Nok er nok - psykiatrien må og skal løftes. Derfor er jeg også stolt over, at regeringen med Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby i spidsen sidste efterår præsenterede en national handlingsplan for psykiatrien med et samlet løft til psykiatrien på 2,1 milliarder kroner.

Men ikke nok med det. Med regeringens forslag til en sundhedsreform løfter vi nu igen psykiatrien. Et af de mest centrale mål med sundhedsreformen er at sikre patienter i det danske sundhedsvæsen bedre sammenhæng og mere nærhed. Bedre sammenhæng og mere nærhed vil på alle måder også gavne psykiatriens patienter. Det er ofte en udfordring at være psykisk sårbar og samtidig skulle navigere i Bermuda-trekanten mellem sygehus, almen praksis og kommunale tilbud.

Når hver femte indlæggelse i psykiatrien følges af en akut genindlæggelse, så bør alle alarmklokker ringe. Det kalder på handling. Med sundhedsreformen styrker vi de sundhedsfaglige indsatser på de socialpsykiatriske bosteder, ligesom vi øger sengekapaciteten og løfter den intensive indsats.

Alt for mange børn og unge mistrives. Vi skal blive meget bedre til at få øje på de små tegn på mistrivsel, så vi undgår, at børn og unge bliver patienter i psykiatrien. Med efterårets handlingsplan løftede vi indsatsen markant, og med sundhedsreformen bygger vi ovenpå, så flere speciallæger i børne- og ungdomspsykiatrien kan hjælpe vores unge til at få bedre greb om livet med en høj faglig og fokuseret indsats. Nok er nok. Derfor styrker vi igen psykiatrien.

Annonce
Jane Heitmann skriver om psykiatrien som en del af sundhedsreformen. Arkivfoto: Carsten Bundgaard
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Hvorfor skal der være monopol på førstehjælp?

Synspunkt: Betaler Danmark Redder Liv og borgerne i Region Syddanmark prisen for Stephanie Loses formandspost i Danske Regioner? Spørgsmålet presser sig på, når man følger debatten om, hvilken førstehjælperordning Regionsrådet vil vælge. Flere medlemmer udtaler, at der er fordele og ulemper ved begge ordninger, men jeg har endnu ikke hørt, hvilke ulemper de tænker på i forhold til Danmark Redder Liv. Vi ved, at Trygfondens hjerteløberordning ikke har krav om førstehjælp, ikke registrerer med cpr, ikke har krav om børneattest, ikke har opdateringskurser og ikke har styr på, hvem der har været på besøg i de enkelte hjem. Dertil kommer, at de resultater, Danmark Redder Liv har opnået i Region Syddanmark, har været over forventning. Martin Skau (V) udtaler, at han ved et skifte til Trygfonden vil stille krav om uddannelse og veste. Med andre ord: Man fravælger den bedste ordning og tilvælger en dårligere i håb om, at man vil kunne gennemtvinge krav, så den dårligste ordning bliver lige så god som den bedste. En meget særpræget form for udvælgelseslogik. Og kender Mads Skau Trygfondens pris for at efterleve disse krav? Olfert Krog (DF) finder det afgørende at have samme ordning som i de andre regioner, så han som bosat i Esbjerg også kan kaldes ud ved ophold i København. Argumentet giver ingen mening. Hvis man ofte opholder sig i et andet regionsområde, som anvender Hjerteløberordningen, kan man jo bare tilmelde sit telefonnummer til Trygfonden, så man kan ringes op, hvis man er i det regionsområde. Den eneste reelle fordel ved at vælge Hjerteløberordningen er prisen - med tilføjelsen: i al fald indtil videre. Hvis Trygfondens formål alene havde været at redde flest mulige liv ved hjertestop, havde det været nærliggende, at de var gået ind i et samarbejde med Danmark Redder Liv, og brugt af fondens millioner til at udbygge og udbrede det pionerarbejde, som var startet op omkring hjertestarterforeningen på Langland. Men Trygfondens formål er jo også at skabe reklame for deres ejere, forsikringskoncernen Tryg. Derfor er der blevet brugt mange millioner kroner blandt andet på annoncering i landsdækkende TV for at opnå kvantitet (mange hjerteløbere) i stedet for at bruge dem på kvalitet ved at uddanne deres hjerteløbere og have styr på, hvem der kommer løbende ind i folks private hjem. Strategien med at presse pionererne på området ud, ser nu desværre ud til at lykkes, når så mange politikere åbenbart mener, det er vigtigt at have den samme leverandør i hele landet. Men hvad bliver Trygfondens pris fremover, når der skal findes nye millioner til at markedsføre koncernen indenfor andre områder? Det kan undre, at et liberalt parti som Venstre overvejer at etablere et monopol på området, for hvis alle fem regioner vælger Hjerteløberordningen, vil der jo ikke fremover være mulighed for at sammenligne pris og kvalitet mellem alternative løsninger. Og derved er vi tilbage ved overskriften til dette indlæg. For er forklaringen, at det for Stephanie Lose i hendes rolle som formand for Danske Regioner vægter mere at kunne fremvise et resultat i form af fælles regionale løsninger, og at øvrige medlemmer af Venstre på den baggrund føler sig forpligtede til at bakke op? Logisk i forhold til situationen i Region Syddanmark er et fravalg af Danmark Redder Liv i al fald ikke.

Annonce