Annonce
Debat

Debat: Naturpolitik og brug af afsatte midler

Lennart Mogensen (V), formand for Teknik-, Miljø- og Havneudvalget på Ærø. Arkivfoto: Anders C. Østerby.

Det er altid dejligt at få ros, når man beskæftiger sig med politik som folkevalgt, og tak for det Sine Agerholm. Men jeg bliver nødt til at kommentere på vores uenighed i anvendelsen af de to millioner kroner, som kommunalbestyrelsen afsatte i budgettet for 2021.

Som jeg svarede dig på Facebook, er det min, og heldigvis et flertals, holdning, at de penge, vi afsatte til udmøntning efter udarbejdelsen af en naturhandleplan, skal bruges på natur. Der er stor forskel på at have to millioner kroner til rådighed til natur, end blot 1,5 million kroner.


Annonce

Det er nu engang sådan, at en deltagelse i en landsdækkende konkurrence vil kræve medarbejder-ressourcer, og det er estimeret til at koste cirka 500.000 kroner.


Det er nu engang sådan, at en deltagelse i en landsdækkende konkurrence vil kræve medarbejder-ressourcer, og det er estimeret til at koste cirka 500.000 kroner, hvis vi skal udarbejde projektbeskrivelsen, være tovholder på initiativerne og ikke mindst til formidling og løbende afrapporteringer til ministeriet.

Bevares, der var en gulerod ved at man kan vinde en million kroner, men da vi kun har ganske få procenter friarealer at kunne intensivere en konkurrence på, anser jeg chancerne for at vinde for meget små og vil derfor hellere bruge pengene i naturen og på de forslag, der ligger i naturhandleplanen. Husk, der er 72 procent af Ærø’s areal, der er opdyrket landbrugsjord.

Naturhandleplanen er udarbejdet sammen med Grønt Råd, som repræsenterer et stort antal foreninger, som kerer om naturen og har rigtig mange medlemmer og et bredt udsnit af den ærøske befolkning.

Grønt Råd består således af: Ærø Vandråd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, landbruget, Turist- og Erhvervsforeningen, De Ærøske Jagtforeninger, Ærø Sportsfiskerforening, Økologiske Ærø, Naturskolen, Ærø Markvildtlav, Ærø Biavlerforening, Teknisk Afdeling og kommunalbestyrelsesrepræsentation.

Fordi disse foreninger i samråd med kommunalbestyrelsen foreslår, hvilke naturprojekter der skal nyde fremme for de afsatte penge, forhindrer det jo ikke den enkelte lodsejer at udøve egne ideer og ønsker på private områder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Populistisk, Mette Kristensen

Svendborg For abonnenter

Ekspert: Det skal der til, før kommunen kan rive øverste etage af Rubberton-byggeri ned

Annonce