Annonce
Læserbrev

Debat: Marstal taber, hver gang noget bliver fusioneret

Læserbrev: En stor tak til journalist Anders Østerby for en informativ artikel i FAA 10. oktober som ubestridt stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor ikke alle synes, det er en god ide at fusionere Ærøs to museer.

I artiklen får vi at vide, at "kravene til museerne på Ærø næppe bliver så store, at en fusion er uundgåelig". Vi får også oplyst, at en tidligere minister absolut ikke vil anbefale den nuværende minister at kræve museerne slået sammen, medmindre begge museer kan se fordelen derved. Samme holdning bakkes op af den lokale politiker Mads Boeberg i samme artikel. Skønt at vide! - Derfor, kære A. Ø. – det var dejlig læsning! – for vi er faktisk nogle, som synes det ville være at blande æbler og pærer.

Ærø Museum formidler sit og Marstal Søfartsmuseum formidler noget helt andet. Hver især på deres egen facon og med vidt forskellige succeskriterier. Lad det få lov at fortsætte sådan til glæde for de mange gæster som besøger vores ø og vores museer. Når jeg alligevel reagerer, skyldes det, at artiklen bærer præg af, at det er søfartsmuseet som ensidigt ikke ønsker denne fusion og dette nok bunder i "manglende tillid" parterne imellem.

Hvis A. Ø. kikker lidt i arkiverne, vil han måske få øje på en ”ledetråd” til denne manglende tillid. Et par eksempler:

For nogle år siden "fusionerede" man Ærøskøbing og Marstal Kommuner. Resultat: Personale og alt der var noget værd blev flyttet til Ærøskøbing. Resten blev lukket og solgt. I dag er der ikke mange kommunalt ejede bygninger tilbage i Marstal.

Så "fusionerede" man øens færgeselskaber. Resultat: Marstalfærgen blev flyttet til Ærøskøbing. Færgelejerne revet ned og foræret væk og kontorbygningen solgt. Sådan!

Så "fusionerede" man Ærøskøbing og Marstal Turistforeninger. Resultat: Personalet blev flyttet til Ærøskøbing og kontoret lukket. I dag skal man lede længe efter lidt information hvis man som vildfaren turist er landet i Marstal.

"Der er sikkert flere eksempler, men spaltepladsen tillader det ikke. Det underbygger dog måske den manglende marstalske "tillid" til fusionstanker i det hele taget. Hvorfor ødelægge noget der fungerer godt? I øvrigt samarbejder de to museer fortrinligt om mange ting i dag. Med baggrund i artiklen med Bertel Harder kan vi så håbe der ikke kommer fred i Mellemøsten foreløbig!

Leif Møller Madsen. Arkivfoto: Andrea Bisgaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce