Annonce
Læserbrev

Debat: Mange dyr og planter i det ærøske landskab mistrives

Annonce

Læserbrev: Man har i den senere tid kunnet læse, at Ærøs natur er i god forfatning og mange sjældne arter stortrives her. Ærø er således nærmest at betragte som et refugium.

DN glæder sig naturligvis over, at Ærøs natur er hjemsted for et stort antal arter, men i samme åndedrag finder vi det vigtigt, at en beskrivelse af Ærøs natur ikke bør være ensidig. For sandheden er, at mange dyr og planter i det ærøske kulturlandskab mistrives.

I takt med en øget fragmentering af blanadt andet blomsterrige overdrev, våde enge, levende hegn og vandhuller sker der også en forarmelse af de arter, der er knyttet hertil. Det gælder dyrearter som for eksempel vibe, klokkefrø, springfrø, slørugle, snog med flere. Nogle er forsvundet fra øen som ynglende; brushøne, kobbersneppe, kirkeugle. Af plantearter er orkideen ægbladet fliglæbe nærmest forsvundet fra sine voksesteder. Almindelig mjødurt er nu knapt så almindelig, mens grøftekanternes og digernes flor blot er en skygge af tidligere tiders rigdom.

Ved en ensidig lovprisning af Ærøs natur er der risiko for, at der skabes et glansbillede, der får den overvejende del af befolkningen til at tro, at den ærøske natur er i topform, hvilket vi i DN Ærø ikke mener er tilfældet. Nok kan vi glæde os over naturområder som Voderup Klinter, norene og Vitsø, men det ændrer ikke ved, at der ude i den øvrige del af landskabet til stadighed nedlægges diger og gamle kulturenge gror til.

Taler man om egentlig natur, så har Ærø i virkeligheden kun sine kyster. Det er da også her, at man kan finde spændende plantesamfund og dermed også et væld af eksempelvis insekter. Og nu vi er ved kysterne, så er det ikke mange ord, der nævnes omkring det kystnære vand, hvor der hersker en ubalance med mængder af krabber, grundet få torsk. Multen, der tidligere var talrig, er stort set forsvundet, mens en invasiv art som sortmundet kutling nu findes langs de ærøske kyster med yderligere ubalance til følge.

DN hilser velkommen, at Ærø Kommune er undervejs med en naturpolitik, og vi håber, at den vil anspore kommunen til ikke blot at bevare, men også fremme den ærøske natur og adgangen til den.

Kim Bang Jensen. Arkivfoto
Annonce
Annonce
Svendborg

Debat: Et grønnere Svendborg

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bagsiden

Sprogdoktoren: Hvad er en bø?

Fyn For abonnenter

En ny kærlighed med svære vilkår: - Det er specielt at fri til en kvinde, når man er gift med en anden

Coronavirus

Live: Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Annonce