Annonce
Langeland

Debat: Langeland Kommune er tæt på at blive sat under administration af staten

Bjarne Nielsen skriver på vegne af Venstres gruppe, Langeland, om Langeland Kommunes økonomiske situation og muligheden for at blive sat under administration af staten. Arkivfoto: Birger Vogelius

Læserbrev: Ifølge den seneste udmelding fra økonomisk forvaltning vil kassebeholdningen ultimo juni 2021 være 27. millioner kroner. Herfra skal vi fratrække 9,1 millioner kroner, som er henlæggelser på ældreboliger. Så er kassebeholdningen på 17,9 millioner kroner. På kommunalbestyrelsesmødet i juni vil der være tillægsbevillinger for 8,2 millioner kroner. Dertil kommer tillægsbevillinger til brandsikring af plejehjem på 5,8 millioner kroner. Herefter vil kassebeholdningen være 3,9 millioner kroner. Der forventes indtægter fra staten 5 millioner kroner, og der fundet 2,0 millioner kroner i Projekt Fremtidens Velfærd, hvilket giver en kassebeholdning 10,9 millioner kroner. Det må forventes, at Arnepension som minimum vil koste kommunen 2 millioner kroner. Dertil kommer overførsel på anlæg fra sidste år på 12,6 millioner kroner (anlægsprojekter, som var bevilget til at blive udført i 2020, men er skubbet til 2021), hvilket giver en negativ kassebeholdning på 3,6 millioner kroner. Der kan forventes yderligere tillægsbevillinger senere på året. Som det ses af dette regnestykke, er situationen ganske alvorlig. På nuværende tidspunkt kan vi ikke gøre meget på driften, men vi kan reducere i vores anlægsbudgetter, så vi ikke tømmer kassen og undgår at komme under administration.


Ved budgetforhandlingerne skal der findes besparelser, men hvis kommunen skal overleve, kræver det også flere penge fra regeringen.


Annonce

I 2010 var kommunen tæt på at blive sat under administration med en kassebeholdning på 9 millioner kroner, hvilket skyldes de store omkostninger, der var ved kommunesammenlægningen samt de mange investeringer, som skulle laves, og dyre fratrædelsesordninger. Regeringen krævede, at der skulle laves en genopretningsplan, hvis kommunen skulle undgå at blive sat under administration. Arbejdet blev i sat i gang i samarbejde med samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Økonomien blev langsomt, men sikkert, forbedret uden de store serviceforringelser. Da jeg stoppede med udgangen af 2017, var kassebeholdningen 80 millioner kroner.

Ved budgetforhandlingerne skal der findes besparelser, men hvis kommunen skal overleve, kræver det også flere penge fra regeringen. Der skal laves en genopretningsplan, hvor vi selv kommer med besparelsesforslag. Det er nødvendigt, hvis regeringen skal give os ekstra penge. Vi skal have et særtilskud mellem 50 og 60 millioner kroner for at få en bedre balance i økonomien. Vi har på mange områder et højere serviceniveau end de omkringliggende kommuner, så der er grundlag for besparelser. Dette er desværre nødvendigt, hvis vi ønsker, at Langeland Kommune skal fortsætte som selvstændig kommune. Til den kommende temadrøftelse af kommunens alvorlige situation ønsker Venstre at finde besparelse på anlægsbudget, så vi undgår tillægsbevillinger, som tømmer kassen. Derudover ønsker vi at iværksætte besparelser på driften.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce