Annonce
Langeland

Debat: Landsretten udfordrer langelandsk grisesag

Erik Jørgensen (SF), medlem kommunalbestyrelsen. Foto: Finn Eriksen

Debat: Grisebasse- og gyllesagen i Illebølle er en lærestreg.

Og det er den, fordi miljøgodkendelser danner præcedens. Senest fastslået i en dom fra Vestre Landsret, der underkender naboklager over støj- og lugtgener fra det lokale landsbyslagteri i Vinderup i det jyske.

Interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug er svært godt tilfreds, fordi det gælder også husdyrbrug:

Annonce

"Vi kommer til at bruge dommen i vores medlemsrådgivning, når naboer klager over lugt og støj. Det er nu slået fast, at det nu en gang er miljøgodkendelsen, der er udgangspunktet", siger chefjurist Nikolaj Schulz til Effektivt Landbrug.

Læs: Det lugter af gylle og lort på landet. Sådan er det.

Og så er det, at jeg advarende løfter pegefingeren og råber vagt i gevær. Langeland Kommune skal stikke fingeren i jorden med at udstede miljøgodkendelser, jævnfør planlov og husdyrbruglov, og vi skal politisk være meget mere på forkant med udviklingen, bæredygtig og tænke grønt, når det handler om ansøgninger fra landbruget om udvidelse af husdyrhold.

Vi var nogle i SFs kommunalbestyrelsesgruppe, der havde lugtet lunten, da vi i sommeren 2020 skulle tage stilling til at ophæve lokalplanen for Illebølle Savværk, så der blev givet grønt lys til, viste det sig, en svinefabrik med en årlig produktion af 90.000 smågrise, suppleret af en 5240 kubikmeter stor gylletank.

Vi stemte nej, og det vil jeg gøre igen. Jeg tror, at vi har nået klimaks for svineproduktion på Langeland. Jeg har ikke styr på antallet af svineeksporter fra Langeland over broerne, men der er mange tusinder, og ifølge Langeland Kommunes miljødatabase (kilde: Fyns Amts Avis) er der registreret 59 gylletanke på øen.


Jeg tror, at vi har nået klimaks for svineproduktion på Langeland.


De lugter, sådan er det, og jeg vil bare lige sige, at københavnere og andet godtfolk, der flytter ud på landet på Langeland, måske skulle gøre sig det klart, at det lugter, når køer prutter, grisene tisser, og landmanden kører gylle ud på markerne.

Men dermed være ikke sagt, at der er frit slag på alle hylder. Det er jo hverken "københavnere eller andet godtfolk", det handler om.

Det handler om, at Langeland Kommune har et slogan: Levende Langeland - et godt sted at bo.

Vi har kommuneplan og lokalplaner til at regulere tingene, inklusive tilflytningen, fordi det som udgangspunkt og huskøber altid er en god ide at sætte sig ind i lokalplaner.

Derfor er spørgsmålet: Hvor går grænsen for svineproduktion og naboskab i det åbne land? Og her skal vi - og det gælder både borgere, tilflyttere, altså københavnere og andet godtfolk, og lokalpolitikere - måske være lidt mere opmærksomme på dommen fra Vestre Landsret, der giver miljøgodkendelsen førsteret. Bordet fanger.

I hvert fald skal vi som lokalpolitikere sætte hælene i.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Faaborg-Midtfyn

Går imod andre praktiserende læger: Faaborg-læge vil gerne vaccinere med skrottede vacciner - hvis myndigheder siger ok

Annonce