Annonce
Debat

Debat: Kultur er også beskæftigelse og udvikling

Arne Ebsen. Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Læserbrev: Det virker ikke kun på huspriserne, men så sandelig også på det almene velbefindende, at vi i Svendborg Kommune har et rigt og varieret kulturliv. Så tak til Lasse for løftet på hatten. Men egentlig begyndte det endnu tidligere, for ved sammenlægningen af de tre kommuner måtte vi jo have en vision for det nye samarbejde: "Vi vil sikre, at Svendborg i kraft af den rige natur og det alsidige kulturliv, bliver et naturligt valg for at bosætte sig og virke i," lød det citeret efter hukommelsen.

Lige inden sammenlægningen arbejdede de fire sydfynske kommuner, Faaborg, Gudme, Svendborg og Egebjerg, sammen om at investere midler fra EU - de såkaldte Mål2-midler. Faaborg fik en havnefront, Svendborg renoveret en gasværksgrund, Gudme fik en lystbådehavn i Lundeborg, og Egebjerg bidrog med startskuddet til FilmFyn. Så jeg glæder mig naturligvis over, at sidstnævnte viste sig at være en smuk svane, der både gavner kultur- og erhvervslivet.

Filosofien bag investeringen i FilmFyn var jo, at vi ved at give støtte til filmproduktion fik investeringerne retur i form at beskæftigelse, omsætning i de lokale erhverv og mulighed for opfølgende aktiviteter i for eksempel turistbranchen. For hver støttekrone skulle producenterne dokumentere lokal omsætning på det dobbelte. Siden den spæde begyndelse i 2003 er der efterhånden vokset en ganske anseelig underskov af producenter, aktører og afledte virksomheder op på Fyn. Hvem husker ikke "Adams æbler", "Hævnen" eller tv-serierne "Arvingerne" og "Fred til lands" eller julekalenderne med "Tinka" som blot nogle få af de, der er produceret med støtte fra FilmFyn.

De oprindelige fire kommunernes samarbejde er senere udvidet og omfatter nu alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart. Kommunerne bidrager samlet med 12 millioner kroner og får så et statsligt medfinansieringstilskud på 23 millioner kroner. Så samlet set 35 millioner støttekroner går til udvikling af filmproduktionen i alle sammenhænge. I bestyrelsen arbejder vi konstant på at udvikle vores virksomhed. Fra en automatisk "tilbagebetaling" på to for en har vi i de sidste fire år lagt mere vægt på at få uddannelse og arbejdspladser med i produktionerne.

Kultur er vitalitet, nysgerrighed, oplevelse og berigelse, men det er også beskæftigelse, udvikling og nye kræfter til området. Så der er fortsat al mulig grund til at støtte, scenekunsten, musikken, idrætten, filmen og de mange andre aktiviteter, der giver livet kvalitet.


Filosofien bag investeringen i FilmFyn var jo, at vi ved at give støtte til filmproduktion fik investeringerne retur i form at beskæftigelse, omsætning i de lokale erhverv og mulighed for opfølgende aktiviteter i for eksempel turistbranchen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Byggemodning på chefniveau

Annonce