Annonce
Læserbrev

Debat: Kommunen overtræder lokalplanen

Læserbrev: Den 20. januar kunne man i FAA læse om beboernes frustration over, at lokalplanen ikke overholdes i Ydunshave på Tåsinge, og at der er udstykket en grund på et område, der var udlagt som fællesområde. Ved siden af det nye parcelhuskvarter har det hele tiden været tanken, at der skulle bygges rækkehuse, men med et grønt område mellem de to boligområder. Det viser sig nu, at der er begået en fejl, og at der er udstykket en parcelhusgrund mere end der er hjemmel til i lokalplanen, og derved er det grønne område nu blevet reduceret til en kile og er ikke i nærheden af det fælles område, som boligejerne var blevet lovet.

I artiklen forsøger kommunen at gøre overtrædelsen af lokalplanen til en sag om bedre tegninger og formidling. Men det er ikke korrekt, at lokalplanens tegning er utydelig. Det grønne område har oven i købet sin egen betegnelse ’F’ i lokalplanen, og når man sammenholder planens grønne område med virkelighedens byggefelter, ser man tydeligt overskridelsen af lokalplanen.

Her må man som borger spørge politikere og embedsmænd:

- Hvorfor vil kommunen ikke erkende, at der er begået en fejl? Det er klart, at det kommer til at koste penge i kompensation til bygherre og/eller berørte naboer, men det er rigtige at gøre. Så må man bagefter finde ud af, hvem der skal betale regningen.

- Hvordan vil politikere og embedsmænd løse en sådan fejl? Som det er nu, prøver man udelukkende at imødekomme bygherrens ønsker om bebyggelsesgrad, hvad han jo også har budgetteret med, og underkende naboernes ret til fællesarealet, som har været hele incitamentet til at sætte deres formue i et parcelhus i området.

- Hvordan kan en sådan fejl opstå, at man ikke kan opmåle et jordareal korrekt? Man må formode, at der har været landmålere på sagen, og uden at være fagperson, kan man tydeligt se, at der er ramt helt ved siden af skiven.

- Hvordan vil kommunen forebygge, at noget sådant sker i fremtiden? For det sker selvfølgelig ikke mere?

Annonce
Svendborg Kommune handler imod lokalplanen for Ydunshave, påpger Bente Krohn. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Fyns Amts Avis mener: Sig nu bare helt farvel til de test

Endelig bliver der nu sagt farvel til nationale tests i folkeskolen. Ikke fuldt og ikke helt og stadig med planer om at lave et nyt "bedømmelses- og evalueringssystem" til folkeskolen. Den brede politiske aftale, der blev landet fredag er et skridt i den helt rigtige retning, og den viser, at politikerne trods alt lytter til den snart mangeårige og nu blåstemplede helt berettigede kritik af de nationale test. Men aftalen har mangler. Det er fint, at det i år bliver frivilligt, om skoler vil gennemføre nationale test. Det er faktisk helt nødvendigt, efter blandt andre VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - tidligere på måneden udkom med en evaluering, der viste, at der var mange forkerte resultater i de nationale test - og at man altså derfor ikke kan regne med dem. Så selvfølgelig er en bredt sammensat skare af politikere nødt til at reagere og sørge for, at systemet bliver ændret. I den sammenhæng virker det besynderligt, at de 20 procent dårligst præsterende elever fortsat skal gennemføre de forkerte test. Hvordan man er nået frem til det kløgtige i fortsat at følge svage elever med et redskab, der viser forkerte resultater, vækker helt berettiget undren. For hvem vil seriøst fremhæve de kommende resultater som troværdige? I det hele taget virker det meget besynderligt med den fortsatte politiske insisteren på test - ikke mindst når der helt tydeligt er så store problemer med at få udviklet et testsystem, der rent faktisk virker. I stedet burde man lytte mere til lærerne. De færreste lærere er i tvivl om, hvor deres elever ligger fagligt i de enkelte fag. Det, lærerne efterspørger, er bedre redskaber og større opbakning til at hjælpe eleverne. Ikke bare til at måle, hvor dårlige, de er. For der er ingen tvivl om, at man går i skole for at lære noget, at man skal flytte sig fagligt og der skal være visse mål, man skal nå igennem ens skoletid. Der er de fleste enige om. Og når man så tillægger mange børn og unges ganske store udfordringer med trivslen lige nu, så var det måske værd at overveje en anden tilgang til faglig udvikling også i folkeskolen. For hvis man reelt ønsker at hjælpe og løfte eleverne fra det niveau, de er på, så var det måske bedre at bruge pengene på at styrke lærerne og bruge pengene her i stedet? For eksempel med flere lærere og bedre læringsmiljøer, frem for kun at gå frem med pisken, som det har virket på mange med de nationale test. Mon ikke også nogle børn vil få bedre oplevelser af at gå i skole, fremfor at de 10 gange i deres skoletid skal testes og have lukkede kuverter med resultaterne med hjem til forældrene. Det kræver vist ikke mange flere test af de nationale test at erkende, at de var en fejl. Så drop dem nu bare en gang for alle. Brug i stedet tid og penge på at styrke selve undervisningen, skab noget bedre trivsel og mere lyst og leg. Og tro så på lærerne, og sæt dem i spidsen for det arbejde. Det vil i sig selv være velset og velgørende. Og mon så ikke resultaterne kommer af sig selv. Det kan i hvert fald næppe blive værre, end med den fremgangsmetode, der har været brugt de seneste mange år.

Annonce