Annonce
Læserbrev

Debat: Hvornår kommer de sidste 26 byrødder ind i klimakampen?

Borgerne i Svendborg tabte kampen om affaldet.

Faaborg-Midtfyns affald brændes i øjeblikket hos Svendborg Kraftvarme til 370 kroner pr. tons, dette kan ikke hænge sammen, derfor betaler borgerne i Svendborg 1070 kr. pr. tons. Nu fortsætter denne urimelige aftale de næste fire år. Dette er i øvrigt ulovligt, da man i henhold til EU-lovgivningen ikke må diskriminere to kunder, der får den samme ydelse.

I Svendborg Kommune genbruges kun 27 procent af husholdningsaffaldet, gennemsnittet på Fyn er 37 procent.

Det er muligt at sortere cirka 40 procent fra som organisk affald, derved opnås en værdi på op til 800,- kroner pr. tons, i stedet for minus 1070,- kroner.

Marius Petersen kan på under 1,5 år etablere et fælles fynsk sorteringsanlæg, hvis kommunerne ønsker det, derved bliver der højest 20 procent tilbage til forbrænding.

Der findes virksomheder inden for fødevarebranchen, der genanvender 86 procent af affaldsresursen. Og de arbejder på at komme højere op.

Svendborg Fjernvarme har skriftligt tilbudt at købe et lukket Svendborg Kraftvarme i 2021, dette ønsker 26 af 29 byrådsmedlemmer ikke.

Svendborg Fjernvarme er ved at bygge et varmeproducerende anlæg, der kan producere alt varme helt forureningsfrit, altså ingen skorsten, energien kan leveres fra en enkelt havvindmølle. Anlægget kan fremstille varmen meget billigere end den pris Svendborg Fjernvarme er tvunget til at betale for hos Svendborg Kraftvarme. Svendborg Kraftvarme spænder ben for denne løsning.

Lavere pris på fjernvarme, betyder mindre brug af brændeovn i fjernvarmeområde, dermed færre syge.

Svendborg Kraftvarme udleder hvert år 21.500 tons CO2, samt en masse sundhedsskadelige stoffer.

Fynsværkets affaldsanlæg er renoveret for 240 millioner kroner med helt nyt røggasrensningsanlæg. Det har en virkningsgrad, der er meget højere end Svendborg Kraftvarme. Og de forskelsbehandler ikke deres kunder.

Svendborg Kommune er ved at vedtage en klimaplan, der skal føre kommunen fra nuværende 20 procent vedvarende energi, til 100 procent i 2030, dette kræver, at vi opfatter affald som en resurse og ikke bare som noget, der skal sættes ild til.

Hvornår kommer de sidste 26 byrådspolitikere ind i kampen og tager klima- og miljøudfordringerne alvorligt?

Annonce
Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
OB

Greve taler med Randers og AGF

Debat

Min Mening: Sproget er mageløst

Selv om onde kræfter i det forgangne år i uhyrlig grad har været ude med grønthøsteren og myrdet sjove, kloge og populære stationer, kanaler og programmer i radio og fjernsyn, så er der enkelte tilbage, som er værd at ofre tid på. Synes jeg. Det gælder for eksempel P1's radioprogram Klog på sprog, som bliver sendt hver fredag klokken 11 eller lørdag klokken 13 og ellers kan høres på dr.dk. Studievært er Adrian Hughes, som med i studiet har inviteret en række sprogforskere. Forrige fredag behandlede panelet det faktum, at det danske sprog forsimples. Nedlixes, som det blev betegnet. Et par sprogfolk havde prøvet at lave en test, der skulle vise, hvor meget unge mennesker forstod, når de blev præsenteret for 66 ord og talemåder lidt ud over det sædvanlige. Testgruppen var tre gymnasieklasser på Aurehøj Gymnasium i Gentofte, som karaktergennemsnitligt ligger i landets top. Her kommer nogle eksempler: Attråværdig, kræse, lumpen, nedrig, bestyrtelse, bjergsom, nænsom, brysk, bly. Rede trådene ud, vende den anden kind til, rage kastanjerne ud af ilden, beflitte sig med, opgive ævred, tage tyren ved hornene, holde tand for tunge, tage munden for fuld, være i færd med, sætte nogen stævne, få noget fra hånden, råde bod på. De unge testpersoner kendte ingen eller meget få af ovenstående ord og vendinger. Udsendelsen bød også på en række eksempler på, at nogle unge mennesker misforstår kendte talemåder: Vi har endnu ikke set toppen af isbjerget. Lykken følger den kække bi. Min mor og jeg er kop og kande. "Slap dog af, din sure, gamle hejre", kunne et ungt menneske passende bryde ind her. "Tror du, du er så pisseklog, fordi du kan lire nogle oldnordiske vrøvlesætninger af? Har du ikke fattet, at sproget faktisk ændrer sig, ord falder bort, nye kommer til?" Jo, jo, det har mere end strejfet mig. Engelske ord og vendinger glider ind i sproget i en lind og uklædelig strøm. Så min glæde var stor, da jeg forleden læste i avisen, at Langelands gode borgmester ville luge alle engelske betegnelser ud af kommunens hjemmeside. Hurra, så har den ikke længere en afdeling, der hedder Facility Management. Tak for det. Ellers forsøger jeg skam, måske lidt halvhjertet, at sætte mig ind i det nye skriftsprog, som det bruges i mails og sms'er. Nu ved jeg for eksempel, at OMG ikke refererer til en omgang i en strikkeopskrift eller på et værtshus, men betyder Oh My God. At ASAP betyder As Soon As Possible, ja, faktisk NU. Og at LOL betyder ha ha - Laughing Out Loud. Jamen det er jo mageløst, at man kan udtrykke sig så utvetydigt ved hjælp af ord på under fire bogstaver. Jeg må da være med, ung blandt de unge. Så næste gang jeg føler trang til at brokke mig over noget, vil jeg springe over alle maleriske vendinger og nøjes med at beskrive sagens kerne med et: SHIT. Eller måske endnu bedre: FUCK.

Annonce