Annonce
Debat

Debat: Hvornår får jeg et brev om, at jeg bor ulovligt i mit eget hus?

Et billede med en virksomhed på Ryttermarken 8, hvor der ikke er tilknyttet en bolig. Den er arkitekttegnet af Mindedal Rasmussen i 1960érne og passer fint ind i det blandet område, med boliger og erhverv eller begge dele, skriver Majbritt Kjærulff til billedet. Foto: Majbritt Kjærulff/privatfoto

Læserbrev: Byggetilladelsen til opførelse af vores bolig er udstedt af Svendborg Kommune i 1989. Grunden blev købt i 1986 uden betingelser, deklarationer, servitutter eller andet, der kunne give anledning til bekymringer, hverken hos køber, rådgiver eller advokat.

Købet af byggegrunden skete med hjælp fra kommunens erhvervschef, for her i Rytterkvarteret kunne man etablere sig som iværksætter, med både bolig og erhverv på samme matrikel. Det er en konstellation, der fortsat giver rigtig god mening med de miljøhensyn, der knytter sig hertil. For eksempel, at vi som udgangspunkt skal sørge for, at der er ro aften, weekend og i de tidlige morgentimer.


Annonce

Det er svært at forstå, at jeg nok bor lovligt, men en dag kan jeg pludselig bo i en lovlig bolig, der af kommunen erklæres ulovlig.


Grundene i området skal alle være mindst 2500 kvadratmeter, så der er god plads til en bolig med tilhørende let erhverv og håndværk. Vores hus, der ligger på en 3000 kvadratmeter stor grund, blev belånt med et kreditforeningslån på 80 procent, som det er normalt for boligejere. Der er i alle årene betalt ejendomsskat, som man skal, når man ejer en bolig, og der hentes dagrenovation efter reglerne for private beboelser. Ejendomsværdien indikerer også, at boligerne kan handles som boliger og ikke som erhvervs-ejendomme, hvor værdien typisk er mindre. Det er svært at forstå, at jeg nok bor lovligt, men en dag kan jeg pludselig bo i en lovlig bolig, der af kommunen erklæres ulovlig. En bolig er vel en bolig, eller hvad? Hvem ellers kan forvente et lignende brev?

Der er også på vores matrikel tinglyst en servitut om, at hvis man i forbindelse med en mindre virksomhed eller let håndværk, har arealer, der anvendes til henstilling af eksempelvis biler, som er under reparation, så skal området indhegnes. Udenom skal der plantes en hæk, der skal være to meter høj. Såvel hækken som hegnet skal vedligeholdes således, at det kan godkendes af byrådets tekniske udvalg. Det er nemlig dem, der har tilsynspligten.

Denne tinglyste servitut indikerer, at der skal være pænt og ryddeligt i området og det understreger områdets fine og ordentlige forhold. I øvrigt en passus, der nok ikke ses så tit i et erhvervsområde og slet ikke i et industriområde. Det understreger dermed, at der er tale om et blandet område med både boliger og erhverv. Som beboer er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg bor i en lovlig bolig. Det er så bare en lovlig bolig, der pludselig kan blive ulovlig, hvis eller når vi går på pension, og der ikke længere er erhverv på matriklen. Det er overraskende, for det står der intet om nogen steder.


Det er et blandet område med både boliger og erhverv og ikke et industrikvarter, som det tidligere har fremgået af Fyns Amts Avis.


I området er der også virksomheder uden tilknyttede boliger, og flere af dem er arkitekttegnede med store grønne friarealer omkring. Det modsatte er også tilfældet: At der er boliger uden tilknyttet erhverv. Det er et blandet område med både boliger og erhverv og ikke et industrikvarter, som det tidligere har fremgået af Fyns Amts Avis.

For år tilbage var der også bestemmelser om hvilke mursten man måtte bygge sit hus med og der skulle anvendes tegltag. Derfor er flertallet af boligerne på Rytterskoven, Ryttermarken, Ryttervej og Rytterhaven solide beboelser i gode materialer, der holder i mange år - altså er det ikke en type midlertidig villa, som man kan forvente pludselig bliver ulovlig.

Alligevel har beboerne i syv ud af i alt 17-18 private boliger fået brev fra kommunen om, at de bor ulovligt. Denne besked fik ejere, lejere, far, mor og børn over 18 år i deres e-boks fredag eftermiddag lige før vinterferie. Svarfrist på kun 14 dage og uden nogen form for klagevejledning.

Nu er det så jeg spørger, hvornår får jeg sådan et brev? Hvad med resten af de knap 20 boliger? Hvad med den ældre herre, der er barnefødt på den ejendom, som hans forældre købte i 1921, og hvor han har boet i over 80 år? Hvad med de unge familier med skolesøgende børn, der har lejet en bolig i området. Skal børnene nu flytter skole og så videre?

Spørgsmål om tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat melder sig; hvad med økonomien? Vil kreditforeningen kræve lånene indfriet? Kan vi overhovedet sælge vores bolig? Spørgsmålene er mange - ikke mindst i forhold til ejendomsretten. Den er ukrænkelig jævnfør Grundlovens paragraf 73.


Er disse byggetilladelserne udstedt på forkert grundlag? Eller får jeg også et brev lige om lidt eller om fem år eller ti år, hvor der står, at det er mig, der bor ulovligt?


Måske er det kommunens byggesagsafdeling, der ved en fejl har givet byggetilladelse til opførelse af vores bolig og i øvrigt også byggetilladelse til en tilbygning i 2017, som dog ikke er realiseret. Er disse byggetilladelserne udstedt på forkert grundlag? Eller får jeg også et brev lige om lidt eller om fem år eller ti år, hvor der står, at det er mig, der bor ulovligt?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Faaborg-Midtfyn

Går imod andre praktiserende læger: Faaborg-læge vil gerne vaccinere med skrottede vacciner - hvis myndigheder siger ok

Annonce