Annonce
Svendborg

Debat: Hvorfor vælger kommunen at etablere ny skov i huj og hast?

Tre læserbrevsskribenter er kritiske over for Svendborg Kommunes planer om skovrejsning. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce

Læserbrev: Med baggrund i planerne om et skovrejsningsprojekt ved Skårup og Holmdrup vil vi gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det er den bedste måde at sikre vores grundvand på, og samtidig undrer vi os over en demokratisk proces, som er udeblevet.

Svendborg Kommune er i samarbejde med vand og affald i færd med at bruge cirka 70 millioner kroner på skovrejsning for at: Beskytte grundvand, begrænse Co2 udledning og etablere et rekreativt område.

Kommunens primære mål med skovrejsning er at beskytte grundvandet fra Skovmølleværket, som står for 20-30 procent af vandforsyningen til Svendborgs borgere. Det er ganske fornuftigt, men er en ny skov den bedste måde at gøre dette på? Hvorfor har kommunens embedsfolk og politikere ikke valgt en dialog om dyrkningsaftaler med berørte lodsejer? Det er for eksempel ikke blevet vurderet, om økologisk dyrkning vil være en hurtigere beskyttelse af grundvandet? Eller hvad en sådan aftale vil koste? Kunne man på den måde beskytte et større område af grundvandet og tage mere hensyn til kildeanløb? Det vil vi påstå. Men ingen vil høre på os.

Hastværk er lastværk! Staten er i øjeblikket i færd med at revidere grundvandskortlægningen på Fyn. Revisionen er ikke baseret på nye kortlægningsdata men modellen, der benyttes til beregning af indvindingsopland og boringsnære beskyttelsesområder samt udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder med hensyn til nitrat (ION), vil blive revideret. Det forventes at resultatet af dette arbejde afleveres til kommunen i løbet af 2020 – Hvorfor har Svendborg kommune ikke tid til at vente på den kortlægning?


Hvorfor denne hast fremfor en dialog med de borgere, som bor i kommunen.


Og hvorfor må lodsejer og borger i kommunen ikke være med i en demokratisk proces? Den 30. januar 2020 blev der afholdt et informationsmøde (ikke dialogmøde) med berørte lodsejer med over 100 deltagere. Vi fik så at sige at vide, hvad planen var – og mange af os var virkeligt overraskede! En ny skov, hvor vi bor, og ingen havde hørt noget, før planerne var lagt.

Der skulle have været afholdt et borgermøde den 11.marts, men det blev aflyst på grund af corona. Først i juni valgte kommune at sende samarbejdsaftalen i høring i to måneder, og den 29. juni blev der så afholdt digitalt borgermøde (pga. forsamlingsforbud) desværre med meget få tilmeldinger. Hvorfor denne hast fremfor en dialog med de borgere, som bor i kommunen.

Vi føler ikke vi er blevet inddraget. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om skov er den rette måde at beskytte grundvandet på. Er der fordi politikkerne har glemt, at de agerer på vegne af byens borger, når man sidder i byrådet?

Eller er det fordi, man ønsker at hjælpe den nuværende regering med at indfri deres valgløfte om at rejse 72.000 ha uberørt skov, under dække af at det vil beskytte vores grundvand? Det vides ikke, men din mening er vigtig så gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside (https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/skovrejsning-ved-svendborg) læs høringsmaterialet og tag stilling og send dit høringssvar senest den 8. august 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport

Rabbits vil lægge pres på Næstved

Ærø

Læserbrev: Hvad vil ÆrøPlus?

Annonce