Annonce
Læserbrev

Debat: Hvordan kan politisk udvalgsarbejde gå hen og blive "bandearbejde"?

Læserbrev: I en artikel i Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis den 9. februar refererer journalist Ole Grube fra Teknik- og Erhvervsudvalgets (TE-udvalgets) udvalgsmøde, et projekt for etablering af en cykelsti i Kirkeby under overskriften: ”Stenstrupbande kæmpede forgæves for cykelsti”.

Af artiklen fremgår det, at to medlemmer af TE-udvalget, Torben Frost (S) og René Hahr (V) foreslog og kæmpede for projektet for etablering af en cykelsti i Kirkeby. Cykelstiprojektet indgår i Trafiksikkerhedsplanen 2015-2019, som en ny 1,8 km dobbeltrettet cykelsti fra Gemalvej til Hovedvejen i Kirkeby og projektet har været højt prioriteret på prioritetslisten i mange år, og efter etablering af cykelstierne langs Dronningemaen i Svendborg, er Kirkebyprojektet rykket op som nummer et på prioritetslisten.

De to udvalgsmedlemmer har ikke taget projektet ud af den blå luft, idet cykelstiprojektet også er et stort ønske fra borgergrupperne i det Stenstrup-Lunde-Kirkeby, og borgergrupperne valgte at fremlægge projektet (igen) for politikerne ved et formøde til byrådsmødet i Kirkeby den 26. november 2019. Efterfølgende har undertegnede på vegne af de tre lokale borgergrupper sendt en opfølgende projektomtale til TE-udvalgetsformand Flemming Madsen, og projektet kom således på TE-udvalgets møde den 6. februar.

En trafiksikkerhedsplan er en beskrivelse af kommunens visioner og mål for trafiksikkerheden og planen godkendes af det samlede byråd. Projekter udvælges efter fastlagte fokusområder og efter dataindsamlinger, uheldsanalyser/trafikdræbte og neutrale kriterier som trafiktæthed, belysning, hastighed m.v. derefter indplaceres de på en prioritetsliste, så de kan vedtages og sættes i gang af TE-udvalget.

Udvalget besluttede at opdele/splitte projektet i Kirkeby i to dele og indstillede kun første etape af cykelstiprojektet fra Gemalvej til Issø-skolen i Kirkeby. Udvalget besluttede samtidigt at droppe anden etape af cykelstien fra Issø-skolen til Hovedvejen, hvilket er uforståeligt, idet anden etape betegnes også som særdeles trafikfarlig. Det kunne være af økonomiske grunde, men de resterende budgetmidler er omfordelt til to andre projekter i henholdsvis Rantzausminde og Tåsinge.

Og igen: Lokale politikere og medlemmer af lokale borgergrupper skal ikke betegnes som "bander", når de udfører politisk arbejde ud fra visioner og mål som anført i trafiksikkerhedsplanen. Spørgsmålet er, om der er sket et skred i måden man beslutter trafiksikkerhedsprojekter på i udvalget, for hvordan kan det pludselig handle ud fra begrebet ”fordele sol og vind lige,” når det er fastlagt i trafiksikkerhedsplanens vision og mål formuleringer, at det i høj grad er neutrale indikatorer, der anvendes som kriterier, når udvalget skal prioritere projekter.

Som medlem af en borgergruppe kan jeg ikke slippe en grim tanke "er der en skjult dagsorden" ved TE-udvalgets udvalgsmøder, eller er det regulært "bandearbejde"?

Gud forbyde at jeg igen nævner politisk og borgergruppearbejde som "bandearbejde", for hvem vil i disse tider betegnes som en person, der laver banderelateret arbejde?

Annonce
Johannes Damkjær (til venstre) medlem af borgergrupperne Stenstrup/Lunde/Kirkeby. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Myresauce kvalt af absurde fødevareregler

Nogle gange er regler fine og udmærkede. Andre gange er de absurde og kafkaske. Andreas Davidsens chilisauce med orangemyrer, som nu er tilbagekaldt, havner i den sidste kategori. Andreas Davidsen er ved siden af sit job som pædagog naturmand og interesseret i mad og har i sit firma Vild Ild kreeret en række chilisaucer. En af dem indeholder så altså nogle myrer, som han har fundet i naturen, og som giver en ganske særlig smag af citrus. Da redaktionen prøvesmagte den, fik den skudsmålet "stærk, men har også en sød undertone og en tydelig citrussmag, der bliver forstærket, hvis man er så heldig at få en orangemyre eller to med i sin portion." Saucen var åbenbart for stærk kost for fødevaremyndighederne, da de kom på kontrolbesøg. Ikke fordi der er myrer i, for det har vi jo hørt om før, især da stjernerestauranten Noma gjorde sit indtog på den danske madscene. Men fordi myrerne ikke er godkendt, da Andreas Davidsen selv indsamler dem i naturen uden at få dem risikovurderet, som det hedder. Og det er da fint, at myndighederne vil skåne forbrugerne fra sundhedsrisici, men her får man hurtigt den tanke, at det er en regel, der mere er til for reglens skyld end for forbrugernes. Alene når man hører ordet EU-forordning og i tillæg erfarer, at den pågældende forordning daterer sig tilbage til 1997, bliver man helt træt. Yderligere barokt bliver det, når fødevarechef ved Fødevarestyrelsen Henning Knudsen forklarer, at hvis man havde spist disse myrer, inden forordningen trådte i kraft, ville det have været i orden. Og helt absurd er det, at hvis der i en lille landsby i eksempelvis det vestlige Ungarn havde været en tradition med at spise orangemyrer, ville Andreas Davidsens sauce også have været inden for skiven. Fødevarechefen sammenligner også med iberiske skovsnegle, men det giver jo ikke megen mening. For det første er myrerne set før, og for det andet er dræbersnegle alt andet lige en kende mere uappetitlige end orangemyrer. Hvis der havde været tale om falsk varebetegnelse, eller det havde været skjult for forbrugeren, at der var tale om en myreholdig sauce, kunne man forstå nidkærheden. Men her fremgår det jo på selve etiketten, at der er myrer i spisen, og så må det vel være op til den enkelte, om man har lyst til at sætte tænderne i en myre. En lille iværksætter, der har det her som sin nebengesjæft at lave saucer, har jo ikke en chance for at gå igennem de procedurer, som det ville kræve at få godkendt sådan en sauce gennem for eksempel DTU's fødevareservice. Det er både en dyr og omstændelig affære. Destruktionen af myresaucen er et eksempel på, at regler og bureaukrati kvæler folks gode idéer og virkelyst.

Svendborg

Statsministerbesøg i Svendborg: Spørgelystent publikum holdt Frederiksen til ilden

Annonce