Annonce
Læserbrev

Debat: Hvordan kan politisk udvalgsarbejde gå hen og blive "bandearbejde"?

Annonce

Læserbrev: I en artikel i Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis den 9. februar refererer journalist Ole Grube fra Teknik- og Erhvervsudvalgets (TE-udvalgets) udvalgsmøde, et projekt for etablering af en cykelsti i Kirkeby under overskriften: ”Stenstrupbande kæmpede forgæves for cykelsti”.

Af artiklen fremgår det, at to medlemmer af TE-udvalget, Torben Frost (S) og René Hahr (V) foreslog og kæmpede for projektet for etablering af en cykelsti i Kirkeby. Cykelstiprojektet indgår i Trafiksikkerhedsplanen 2015-2019, som en ny 1,8 km dobbeltrettet cykelsti fra Gemalvej til Hovedvejen i Kirkeby og projektet har været højt prioriteret på prioritetslisten i mange år, og efter etablering af cykelstierne langs Dronningemaen i Svendborg, er Kirkebyprojektet rykket op som nummer et på prioritetslisten.

De to udvalgsmedlemmer har ikke taget projektet ud af den blå luft, idet cykelstiprojektet også er et stort ønske fra borgergrupperne i det Stenstrup-Lunde-Kirkeby, og borgergrupperne valgte at fremlægge projektet (igen) for politikerne ved et formøde til byrådsmødet i Kirkeby den 26. november 2019. Efterfølgende har undertegnede på vegne af de tre lokale borgergrupper sendt en opfølgende projektomtale til TE-udvalgetsformand Flemming Madsen, og projektet kom således på TE-udvalgets møde den 6. februar.

En trafiksikkerhedsplan er en beskrivelse af kommunens visioner og mål for trafiksikkerheden og planen godkendes af det samlede byråd. Projekter udvælges efter fastlagte fokusområder og efter dataindsamlinger, uheldsanalyser/trafikdræbte og neutrale kriterier som trafiktæthed, belysning, hastighed m.v. derefter indplaceres de på en prioritetsliste, så de kan vedtages og sættes i gang af TE-udvalget.

Udvalget besluttede at opdele/splitte projektet i Kirkeby i to dele og indstillede kun første etape af cykelstiprojektet fra Gemalvej til Issø-skolen i Kirkeby. Udvalget besluttede samtidigt at droppe anden etape af cykelstien fra Issø-skolen til Hovedvejen, hvilket er uforståeligt, idet anden etape betegnes også som særdeles trafikfarlig. Det kunne være af økonomiske grunde, men de resterende budgetmidler er omfordelt til to andre projekter i henholdsvis Rantzausminde og Tåsinge.

Og igen: Lokale politikere og medlemmer af lokale borgergrupper skal ikke betegnes som "bander", når de udfører politisk arbejde ud fra visioner og mål som anført i trafiksikkerhedsplanen. Spørgsmålet er, om der er sket et skred i måden man beslutter trafiksikkerhedsprojekter på i udvalget, for hvordan kan det pludselig handle ud fra begrebet ”fordele sol og vind lige,” når det er fastlagt i trafiksikkerhedsplanens vision og mål formuleringer, at det i høj grad er neutrale indikatorer, der anvendes som kriterier, når udvalget skal prioritere projekter.

Som medlem af en borgergruppe kan jeg ikke slippe en grim tanke "er der en skjult dagsorden" ved TE-udvalgets udvalgsmøder, eller er det regulært "bandearbejde"?

Gud forbyde at jeg igen nævner politisk og borgergruppearbejde som "bandearbejde", for hvem vil i disse tider betegnes som en person, der laver banderelateret arbejde?

Johannes Damkjær (til venstre) medlem af borgergrupperne Stenstrup/Lunde/Kirkeby. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bagsiden

Pletskud: Udvidet borgerservice

Svendborg

Flere indbrud i virksomheder: Tyv smurte ketchup, kartoffelsalat og marmelade på vinduer

Annonce