Annonce
Langeland

Debat: Hvem er det, der har et kæmpe problem?

Carsten Friager, Rudkøbing. Privatfoto.

Langelands borgmester Tonni Hansen har i samarbejde med Økologisk Landsforening tilbudt et gratis og uforpligtende omlægningscheck til de landmænd, der ikke allerede er økologiske, og det har været omtalt i pressen. Vi i Alternativet på Langeland vil gerne udtrykke vores begejstring over dette initiativ, der ifølge borgmesteren sker for at sikre det Langelandske drikkevand og værne om øens natur og miljø.

Ikke alle er dog lige begejstrede. Allan Holm Nielsen (AHN) fra tænketanken Growz i Nyborg skriver i et læserbrev under overskriften "Økologerne har et kæmpeproblem" blandt andet, at pesticider ikke udgør et problem for det rene drikkevand, men at det kan være økologien selv, der skader grundvandet. Og han henviser til, at der i massescreeningen af grundvandet sidste år ikke skulle være fundet et eneste tilfælde af godkendte pesticider over kravværdien.

Sandheden er imidlertid, at der ifølge Miljøstyrelsen i massescreeningen blev fundet 11 stoffer over kravværdien i et mindre antal boringer i grundvandsovervågningen. Og hertil 22 under samme værdi. Altså ialt 33 fundne giftstoffer i grundvandet. Der kan være flere, som der ikke er søgt efter.

Hertil kommer, at der i Danmark siden 1994 af vandværkerne selv er nedlagt over 500 drikkevandsboringer på grund af fund af for høje værdier af pesticider. Og der er fundet pesticider (sprøjtegift) i mere end hver fjerde drikkevandsboring (kilde: Danmarks Naturfredningsforening (DN)).

Så sprøjtegiftene er der altså. Og hertil skal lægges, at det kan tage fra nogle få år op til 10, 20, 40 år eller mere for nyt grundvand at dannes, alt efter den geologi, der er under de grundvandsdannende områder, hvorfor det er ganske naturligt, at helt moderne pesticider ikke findes der. Grundvand dannes ved nedsivning af regnvand fra overfladen, og nye pesticider er simpelthen ikke kommet ned til grundvandet endnu.

At AHN i læserbrevet tillægger økologiske landbrug ansvaret for udvaskningen af kvælstof og deraf følgende iltsvind og nedsivning til grundvandet, det må stå for hans egen regning, og vi undlader at kommentere. Men der er mange andre ting på økologernes dagsorden - og på Alternativets:

  • Dyrevelfærd og -etik,
  • MRSA - multiresistente bakterier.
  • Biodiversiteten.
  • Miljøet.
  • Klimaet.

Respekten for Moder Jord og naturen med alle dens skabninger er gået helt tabt i jagten på profit og vækst. Vi må have respekten tilbage og arbejde sammen med naturen - ikke på trods af den. Dette er Alternativets politik i overskrifter. Det er det, vi står for, blandt meget andet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce