Annonce
Ærø

Debat: Frafald må forventes ved ny mammografiscreening

Synspunkt: Region Syddanmark ønsker at ændre organiseringen af mammografiscreeningen (til opdagelse af tidlige stadier af brystkræft).

I stedet for 20 undersøgelseslokaliteter, der fortrinsvis betjenes af mobile ”mammografibusser”, vil regionens kvinder over 50 år fremover blive tilbudt undersøgelse på otte permanente adresser. Der er åbenlyse fordele og ulemper ved såvel den nuværende som den foreslåede model, men en væsentlig forringelse ved den sidste bliver den betydeligt øgede afstand med øget tidsforbrug for mange.

Regionens forslag søger ganske vist at råde delvis bod herpå ved at placere de nye centre (som vist på et fint koloreret kort), så trods alt stort set ingen får over 50 kilometer dertil. Men udover at måle afstanden i kilometer forholder man sig ikke til andre væsentlige forhold omkring transporten.

Især for den, der ikke bare kan suse af sted på motorvej, men bor i regionens udkant og måske endda er henvist til at benytte en ofte mangelfuld offentlig transport, bliver den ekstra transporttid let betydelig.

Der er således stor risiko for, at dette får indflydelse på, hvor mange der tager imod tilbuddet, og netop deltagelsesprocenten er her et væsentligt succeskriterie. Parallelt hermed tegner problematikken sig for en række øer i det sydfynske øhav.

På Fyn ændres således ni undersøgelsessteder (otte mobile og en fast) til to faste, et i Odense og et i Svendborg. Blandt andet fjernes undersøgelsestilbuddene i Faaborg og i Ærøskøbing.

Jeg skal ikke udtale mig på vegne af mine gode ø-naboer på Lyø og Avernakø, men blot konstatere, at en nedlæggelse af det mobile tilbud i Faaborg efter en lang færgetur betyder en ekstra rejse til enten Odense eller Svendborg.

For min egen ø, Ærø, med dens over 1000 ”screeningsrelevante” kvinder, giver den simple kilometerudmåling af transportvejen imidlertid et helt misvisende indtryk: På den tidsforskel, der er på de cirka 25 kilometers afstand over havet mellem et tilbud i Ærøskøbing og et i Svendborg, ville eksempelvis en koldingenser ad motorvejen være nået et godt stykke syd for Flensborg!

Beslutter regionsrådet sig i sidste ende alligevel for den foreslåede model, vil jeg kraftigt anbefale en tilpasning heraf, så der placeres mammografiscreening på vort udmærkede sygehus i Ærøskøbing, eventuelt organiseret som en art ”satellitfunktion” til en større enhed i Svendborg.

Det må på en fornuftig måde kunne integreres i vort lille sygehus’ øvrige funktioner - og dermed også bidrage til alle de andre gode argumenter for at bevare det!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Læserbrev

Debat: Er den demokratiske proces sat ud af spil på Ærø?

Læserbrev: "Statsministeren har på Folketingets vegne sendt et forslag til EU om, at kun el-biler må køre frit i byer med over en million indbyggere. Forslaget er ikke vedtaget i Folketinget, der blot er orienteret gennem pressen". Mon ikke en statsminister, der på denne måde sætter den demokratiske proces ud af spil, ville få et mistillidsvotum? Et tænkt eksempel ja. Men det er netop det, Ærøs borgmester har gjort. Fremsat et forslag til Folketinget på Ærøs vegne om at fuldt landevejstilskud skal knyttes til emissionsfrie færger, uden overhovedet at have drøftet forslaget med nogen i kommunalbestyrelsen. Dermed sætter borgmesteren den demokratiske proces ud af spil. Samtidig snigløber han det tætte samarbejde, der gennem en musketer-ed gælder blandt de danske øer i forholdet til ønsket om at indføre landevejsprincippet året rundt. Det samarbejde er nu truet. Borgmesteren går enegang. Ærø har nemlig allerede en el-færge. Forslaget vil ses som en selvpromoverende enegang fra Ærøs side på bekostning af andre øers interesser. ÆrøPlus bakker fuldt og helt op om Danmarks målsætning om et grønnere og renere miljø, men tager afstand fra borgmesterens udemokratiske proces og undskylder overfor de andre øer, at vores borgmester har svigtet det årelange samarbejde. Naturligvis er Folketinget positiv overfor et sådant forslag. Ingen politiker vil være imod grøn omstilling. Men i denne sag vil forslaget blive brugt til at udskyde fuld trafikal ligestilling i årevis, indtil alle danske øer er parate. Endnu et skud i egen fod af Ærøs borgmester. Denne gang med konsekvenser ikke blot for os lokalt, men også for vores nærmeste ø-samarbejdspartnere.

Annonce