Annonce
Langeland

Debat: Fra monoton produktionsskov til levested for både almindelige og sjældne arter

Kristian Graubæk skriver om nødvendigheden af at hjælpe naturen på vej med biodiversiteten. Arkivfoto: Danmarks Naturfredningsforening.

Læserbrev: Replik til Peter Dragsbos læserbrev i Fyns Amts Avis 1. maj 2021.

Skoven er dynamisk, og den ændrer sig hele tiden. Nogle gange går det hurtigt, når der har været en orkan forbi. Andre gange går det meget langsomt, fordi den er blevet for stabil efter årtiers tæmning og ensretning til vores formål.

Naturen kan godt selv, men da vi er i en biodiversitetskrise, har vi ikke den luksus at kunne vente. Såre simpelt, arterne når at dø, inden der kommer tilstrækkeligt med nye levesteder.

Annonce


Skovsgaard er i en transformation fra et traditionelt land-, skov- og naturbrug til en ejendom med landbrug og vildere natur.


Da et af Danmarks Naturfonds formål er at beskytte plante- og dyreliv, og vi tager vores ansvar alvorligt, forholder vi os til de sjældne arters aktuelle situation og handler derefter.

Skovsgaard er i en transformation fra et traditionelt land-, skov- og naturbrug til en ejendom med landbrug og vildere natur. Hvor den intensive udnyttelse af arealerne tidligere stort set kun gav plads til lærker, viber, harer, rå- og dådyr, bliver der nu også plads og levesteder til gødningsbiller, spætmejser, flagermus, rødryggede tornskader, traner, sommerfugle og mange andre almindelige og sjældne arter.

Vi ved, at det natursyn og de tiltag, vi favner arealerne med, kan være anderledes end det vanlige natursyn, og derfor formidler vi det også både på vores hjemmeside, på de sociale medier og i vores egen naturformidling på Skovsgaard.

Læs mere om genopretning af levesteder i Konappe skov her: https://www.dknf.dk/nyheder/nye-levesteder-til-dyrene-pa-skovsgaard/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce