Annonce
Læserbrev

Debat: Fast og fair udlændingepolitik med Venstre

Læserbrev: Vi er tæt på et valg, og nu kender vi socialdemokraterne igen: Tomme ord og løfter uden hold. Socialdemokratiet forsøger at bilde vælgerne ind, at man vil føre en stram udlændingepolitik. Men det er tomme ord og løfter uden hold.

For det er uomtvisteligt, at med Mette Frederiksen i front vil udlændingepolitikken blive lempet. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet går til valg på at fjerne kontanthjælpsloftet og hæve integrationsydelsen, så arbejdsløse indvandrere vil få højere sociale ydelser.

I kulissen rasler Radikale Venstre og Morten Østergaard med sablerne og har stillet ultimative krav om, at hvis han og Radikale Venstre skal støtte en S-ledet regering efter valget, så skal paradigmeskiftet rulles tilbage. Det vil være en katastrofe for Danmark for at sige det lige ud. Lempelser i udlændingepolitikken vil føre til øget asyltilstrømning og koste velfærd.

Lad mig komme med et eksempel: Hvis de røde partier får magt, som de har agt, og vi i Danmark modtager for eksempel 1000 ekstra asylansøgere, så betyder det et velfærdstab på 500 millioner kroner frem mod 2025. En ekstra udgift på 500 millioner kroner til asylansøgere betyder for eksempel 840 færre sygeplejersker.

I mit sind er der ingen tvivl; jeg vil langt hellere prioritere dansk velfærd: flere pædagoger til at passe vores børn, flere sygeplejersker til at passe vores syge og flere social- og sundhedsassistenter til at sikre en værdig ældrepleje til vores ældre. Det er velfærd, der kommer os alle til gode.

For os i Venstre er en fast og fair udlændingepolitik afgørende, og vi står fast både før og efter et valg.

Annonce
Jane Heitmann skriver om udlændingepolitikken. Arkivfoto: Carsten Bundgaard
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Hvorfor skal der være monopol på førstehjælp?

Synspunkt: Betaler Danmark Redder Liv og borgerne i Region Syddanmark prisen for Stephanie Loses formandspost i Danske Regioner? Spørgsmålet presser sig på, når man følger debatten om, hvilken førstehjælperordning Regionsrådet vil vælge. Flere medlemmer udtaler, at der er fordele og ulemper ved begge ordninger, men jeg har endnu ikke hørt, hvilke ulemper de tænker på i forhold til Danmark Redder Liv. Vi ved, at Trygfondens hjerteløberordning ikke har krav om førstehjælp, ikke registrerer med cpr, ikke har krav om børneattest, ikke har opdateringskurser og ikke har styr på, hvem der har været på besøg i de enkelte hjem. Dertil kommer, at de resultater, Danmark Redder Liv har opnået i Region Syddanmark, har været over forventning. Martin Skau (V) udtaler, at han ved et skifte til Trygfonden vil stille krav om uddannelse og veste. Med andre ord: Man fravælger den bedste ordning og tilvælger en dårligere i håb om, at man vil kunne gennemtvinge krav, så den dårligste ordning bliver lige så god som den bedste. En meget særpræget form for udvælgelseslogik. Og kender Mads Skau Trygfondens pris for at efterleve disse krav? Olfert Krog (DF) finder det afgørende at have samme ordning som i de andre regioner, så han som bosat i Esbjerg også kan kaldes ud ved ophold i København. Argumentet giver ingen mening. Hvis man ofte opholder sig i et andet regionsområde, som anvender Hjerteløberordningen, kan man jo bare tilmelde sit telefonnummer til Trygfonden, så man kan ringes op, hvis man er i det regionsområde. Den eneste reelle fordel ved at vælge Hjerteløberordningen er prisen - med tilføjelsen: i al fald indtil videre. Hvis Trygfondens formål alene havde været at redde flest mulige liv ved hjertestop, havde det været nærliggende, at de var gået ind i et samarbejde med Danmark Redder Liv, og brugt af fondens millioner til at udbygge og udbrede det pionerarbejde, som var startet op omkring hjertestarterforeningen på Langland. Men Trygfondens formål er jo også at skabe reklame for deres ejere, forsikringskoncernen Tryg. Derfor er der blevet brugt mange millioner kroner blandt andet på annoncering i landsdækkende TV for at opnå kvantitet (mange hjerteløbere) i stedet for at bruge dem på kvalitet ved at uddanne deres hjerteløbere og have styr på, hvem der kommer løbende ind i folks private hjem. Strategien med at presse pionererne på området ud, ser nu desværre ud til at lykkes, når så mange politikere åbenbart mener, det er vigtigt at have den samme leverandør i hele landet. Men hvad bliver Trygfondens pris fremover, når der skal findes nye millioner til at markedsføre koncernen indenfor andre områder? Det kan undre, at et liberalt parti som Venstre overvejer at etablere et monopol på området, for hvis alle fem regioner vælger Hjerteløberordningen, vil der jo ikke fremover være mulighed for at sammenligne pris og kvalitet mellem alternative løsninger. Og derved er vi tilbage ved overskriften til dette indlæg. For er forklaringen, at det for Stephanie Lose i hendes rolle som formand for Danske Regioner vægter mere at kunne fremvise et resultat i form af fælles regionale løsninger, og at øvrige medlemmer af Venstre på den baggrund føler sig forpligtede til at bakke op? Logisk i forhold til situationen i Region Syddanmark er et fravalg af Danmark Redder Liv i al fald ikke.

Annonce