Annonce
Ærø

Debat: Er det det, Ærøs politikere forstår ved borgerinddragelse?

Alex Suszkiewicz er kontaktperson for Enhedslisten på Ærø. Arkivfoto: Kenneth Skipper


Annonce

Læserbrev: Vor kommunalbestyrelse har besluttet at lave en revision af kommuneplanen for Ærø Kommune.

Arbejdet er delt op i tre temaer, og der blev for at starte dette arbejde tidligere på året udsendt et debatoplæg for det første tema, som omhandlede vort åbne landskab.

"Aktivitet i landskabet - Indkaldelse af ideer og forslag

Ærøs landskab rummer mange interesser. Landskabet eller det åbne land, om man vil, er grundlag for mange ting, som vi gerne vil have mere af på Ærø. Det er for eksempel dyre- og blomsterliv, erhverv, bosætning, turisme og fritidsinteresser.

Kommunalbestyrelsen ønsker at revidere kommuneplanens afsnit om det åbne land. Inden arbejdet sættes i gang for alvor, vil vi gerne have dine ideer og forslag til hvordan det åbne land kan udvikles. Du kan byde ind..."

Således lød det fra kommunen, og borgerne på Ærø tog udfordringen op.

I debatoplægget lød spørgsmålene blandt andet:

– Hvordan vil du gerne bo?

– Hvad skal de tomme gårde bruges til?

– Hvad er Ærøs brand?

– Er der noget, der forhindrer dig i at bruge landskabet?

Disse og andre spændende spørgsmål var da også medvirkende til rigtig mange indsendte forslag og kommentarer.

Nogle meget konkrete og omhandlende helt bestemte steder, andre mere generelle om temaet med flere indbyggede forslag.

Man kan se ud af det indsendte materiale, at der er brugt meget tid på at undersøge sagerne og udarbejde indlæggene.

Og så læser vi referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 17. juni, hvor der skulle tages stilling til de indkomne forslag.Ét enkelt punkt bliver pillet ud af bunken – og det bliver kun gjort af hensyn til det næste punkt på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet.

Herefter bliver hele bunken arkiveret, idet kommunalbestyrelsen beslutter at bakke op om indstillingen fra administrationen, teknisk afdeling:

– De øvrige forslag medtages som inspiration til fremtidige projekter.

– Debatoplægget Aktivitet i landskabet vedtages som udsendt i høring.

Et forslag fra Ærø Plus om at nedsætte en arbejdsgruppe til at gennemarbejde de indkomne forslag blev ikke støttet af andre, og herefter blev indstillingen fra teknisk afdeling vedtaget af alle – undtagen Ærø Plus, som undlod at stemme.

Er det dét, man forstår ved borgerinddragelse?

Én ting er sikker: Det giver ikke den bedste inspiration til at gå i gang med at forberede indlæg til det næste tema, som drejer sig om vore byer og landsbyer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce