Annonce
Læserbrev

Debat: Der skal være sikkerhedsnet under specialundervisning

Læserbrev: Skoleområdet har de sidste mange år stået for skud med besparelser og større klasser, samtidig med at man har skullet rumme flere børn og unge med særlige behov.

Nu står skolerne overfor at skulle visitere færre elever til specialtilbud, samtidig med at budgetforliget sparer 1,7 millioner kroner på skolerne hvert år. Man vælger at sætte gang i en øget inklusion, hvor man på forhånd har sparet specialpladser væk. Derfor foreslår Enhedslisten, der skal være et sikkerhedsnet, så der er afsat midler til specialpladser, hvis inklusionen ikke lykkes.

Et barn, der har store vanskeligheder med adfærd eller læring, har brug for særlig tilrettelagt undervisning og ofte tæt kontakt til kendte voksne. Det vil ikke være muligt at tilgodese alle børn i en klasse med 28 elever, og resursetildelingen viser, at der ikke vil være råd til to-lærerordninger i mere end ganske få timer om ugen.

Lærerne vil heller ikke have tid til at forberede den særlige individuelt tilrettelagte undervisning, da de i forvejen er pressede på forberedelsestiden. Enhedslisten har i sit budgetforslag afsat fire millioner kroner i 2020 til at sikre, at disse elever får den bedst mulige faglige støtte, så der er sikkerhed for at ingen elever tvinges fra specialområdet og over i normalområdet.

Vi vil afsætte midler til dette sikkerhedsnet for at sikre at alle børn, som har behov for et specialtilbud, kan få det, også i årene fremover, ved hvert år at tildele økonomi, så der reelt er en mulighed for at arbejde med pædagogikken på skolerne uden, at det går ud over de svageste i vores samfund.

Annonce
Byrådsmedlem Jesper Kiel og resten af Enhedslisten ville have sat penge af til et sikkerhedsned under specialundervisningen på folkeskolerne. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Min Mening: Ny klimalov er et stort skridt i den rigtige retning

En ny klimalov er netop blevet forhandlet færdig. Den nye klimalov vil binde Folketinget til at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem til 2030 i sammenligning med udledningen i 1990. Et stort flertal i Folketinget er med i aftalen, og det er rigtig vigtigt for stabiliteten for de investeringer, der skal foretages for at opnå de fastsatte mål. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og tiden er kommet til, at vi kan få lagt planer for, hvordan vi skal nå målene. Planerne og initiativerne kommer først i foråret 2020. Hvis vi skal nå de opstillede mål, så har vi virkelig travlt. Vi har også en del politiske forhandlinger foran os, inden der bliver enighed om, hvordan vi når i mål. Vi skal sikre os, at vi får mest mulig reduktion for pengene, og at vi får satset på de rigtige løsninger. Jeg mener, at der i processen med udformningen af klimaloven er kommet mange gode løsningsforslag. For at vi lykkes, er det nødvendigt med politisk handling til at give de rigtige økonomiske incitamenter, så vi som forbrugere vælger de rigtige løsninger. Elektrificering er blevet udråbt til at være en del af løsningen, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Ingen er længere i tvivl om, at elbiler står højt på agendaen hos politikerne. Bilprocenterne er i fuld gang med at omstille hele deres værdikæde til den nye virkelighed, og det går stærkt. Hvert år, ja, nærmest hver måned ser vi nye bilmodeller komme på markedet. Det kræver dog også, at det er biler, som kunderne har råd til at købe. Derfor er der også med finansloven lagt fast, at afgifterne på elbiler holdes i ro ind til videre. En kommission arbejder netop nu på at finde en ny afgiftsmodel til udfasning af benzin- og dieselbiler og over til mere miljørigtige biler - herunder primært elbiler. En omstilling kan koste statskassen mange penge, og det er dét, som kommissionen skal finde en løsning på, så vi får en økonomisk bæredygtig omstilling og ikke får statskassen til at bløde. Formanden for kommissionen er Anders Eldrup, der er tidligere direktør for Dong, og flere partier har peget på, at kommissionen skal arbejde hurtigt, da det giver usikkerhed for bilkøberne, hvis der bliver ændret for meget på forudsætningerne for tit. Men det er mange milliarder kroner, som bilafgifterne bidrager med til statskassen, så nogen lille og nem opgave er det bestemt ikke. Men mon ikke der kommer hvid røg ud fra kommissionens arbejde på et tidspunkt, så vi kan få skiftet bilparken i et tilpas højt tempo. Vi kan se frem til et spændende og begivenhedsrigt forår i Folketinget med forhandlinger om, hvilke klimaløsninger der skal satses på.

Annonce